Dostupni linkovi

Radnici u parlament, a ne ispred njega


Povećanje socijalne sigurnosti i otvaranje novih radnih mjesta neka su od prvih predizbornih obećanja gotovo svih političkih partija u BiH. Političke partije ozbiljno računaju na glasove više od pola miliona nezaposlenih u BiH, naglašavajući kako su im strateški cilj i prioritet otvaranje novih radnih mjesta. Stranka za BiH ponudiće nacionalnu strategiju za zapošljavanje i smanjenje doprinosa na plate, kaže Azra Hadžiahmetović, član Predsjedništva stranke:

«Jačanje poslovnog ambijenta u smislu restruktuiranja preduzeća, privatizacije i rasta privatnog poduzetništva, dakle onih oblasti gdje bi se u relativno kratkom vremenskom intervalu mogli postići stimulansi za brže zapošljavanje, zatim revidiranje utvrđivanja sistema plata, reforme socijalne politike u smislu veće socijalne sigurnosti, promoviranje programa zapošljavanja, specifičnih programa zapošljavanja, reforma tržišta rada, poreske olakšice u cilju stimulisanja zaposlenosti i harmoniziranje i smanjenje stopa poreza i doprinosa na plate. Upravo ovaj sektor poreza i doprinosa na plate dobrim dijelom utiče na slabiju konkurentsku poziciju bh. ekonomije na vanjskom tržištu, a u isto vrijeme ne doprinosi rješavanju socijalnih problema unutar BiH.»

Savez nezavisnih socijademokrata obećava napredak na svim područjima, pa tako i na polju socijalnog sektora i zapošljavanja, za koje ima namjeru utrošiti više od milijardu konvertibilnih maraka, kaže Rajko Vasić:

«Od privatizacije Telekoma i Rafinerije nafte i ulja i distributivne mreže Petrola i drugih izvora u sljedećoj godini ćemo potrošiti milijardu i 200 hiljada maraka na socijalne programe i na razvoj lokalnih zajednica. Ta sredstva su potpuno izvjesna i ona mogu da povuku sa sobom i zapošljavanje. Prema tome, to je ono što nije obećanje, to je konkretan plan i to će se sigurno ostvariti s obziroim da ćemo mi imati vladu poslije izbora. Moramo naći proizvodne kapacitete - i na tome se već radi u našim ministarstvima i u sadašnoj vladi - koji se mogu potaći da prošire svoju djelatnost i na taj način zaposle radnike.»

Ambicija Stranke demokratske akcije je da do 2010. u Federaciji bude zaposleno više od 400 hiljada ljudi, a ta radna mjesta, između ostalog, obezbijediće restruktuiranjem energetskog sektora i okončanjem procesa privatizacije, kaže član Predsjedništva stranke Nedžad Polić:

«Mi nemamo još uvijek lanac koji osigurava da resurse koji nam stoje na raspolaganju kada je u pitanju proizvodnja energije u BiH možemo iskoristiti na najbolji mogući način i na taj način proizvesti ne samo više energije nego i uposliti radnike. Naš zadatak će biti da se pored unapređenja segmenta koncesija, znači odobravanja dozvola za korištenje postojećih resursa, pozabavimo postojećim energetskim kapacitetima koje imamo u BiH, a koji su, svako na svoj način, pokušali da prevaziđu probleme tranzicije. Dakle, mi ćemo se baviti svakim rudnikom pojedinačno, svakom energetskom tačkom pojedinačno i nastojati integrirati to u jedan sistem koji će energiju proizvoditi po komparativno prihvatljivim tržišnim cijenama.»

Prvi put na izbornim listama jedne političke stranke našli su se i sindikalci. Kandidati za federalni Parlament i Kanton Sarajevo Patriotskog bloka Bosanske stranke i Socijaldemokratske unije su predsjednici tri granska sindikata: metalskog, grafičkog i Sindikata tekstila, kože i obuće. Porukom „Radnici u parlament, a ne ispred njega“ žele osigurati sve ono što nisu mogli štrajkovima i protestima na ulicama, kaže predsjednik Sindikata metalaca Ismet Bajramović:

«Nije nam cilj sigurno profesionalna, udobna politička fotelja, nego nam je cilj direktno, hrabro, sa našim članstvom normalno poslije a i sad, da provedemo ono što treba, a to je da radnici u ovom trenutku, kojih je najviše iz ove proizvodnje, sa 42 godine staža ne mogu da odu u penziju. Radnici koji su zemlju izgradili u ovom trenutku su na ivici samoubistava.»

Predsjednik Sindikata grafičkih radnika Amer Toskić:

«U ovom monetu niti u jednom parlamentu, počev od kantonalnog do državnog nivoa, nema niti jedan uposlenik ili radnik kao parlamentarac, činjenica je da nema nijedan poslodavac iz privrede, što dakle govori u prilog činjenici kakva su naša realnost i naša stvarnost u privredi, a de ne govorimo o činjenici da do sada, u proteklih 10 godina, ni na jednom paralamentu nije bio postavljen kao tačka dnevnog reda položaj privrede i položaj radnika u privredi.»

Iako je i sindikalno članstvo na izbornim listama, u Savezu samostalnih sindikata BiH ne vjeruju puno u predizborna obećanja koja su manje-više ista kao i svih prethodnih godina, naglašava predsjednik Edhem Biber:

«Ne vjerujemo previše. Nažalost, stanje je gore kad je u pitanju zapošljavanje nego što je bilo 2002. godine. Mi bismo bili zadovoljni za početak da stane proces povećanja broja nezaposlenih i da počnemo povećavati broj zaposlenih. Bili bismo zadovoljni da se barem počne mjesečno nekoliko hiljada ljudi zapošavljati, da se smanjuje broj od one armije od 517 hiljada nezaposlenih.»
XS
SM
MD
LG