Dostupni linkovi

Misija Pokreta za promjene je građansko pomirenje


Intervju sa Nebojšom Medojevićem, izvršnim direktorom Pokreta za promjene.

RSE: Gospodine Medojeviću, prilikom osnivanja političke stranke proklamovali ste cilj i namjeru da u buduću vladu, ukoliko osvojite vlast, uđu profesionalci bez obzira na to da li su politički aktivni ili ne. Na osnovu kojih kriterijuma ćete određivati taj stepen profesionalnosti ako budete u prilici?

MEDOJEVIĆ: Prije svega, mi tražimo podršku građana Crne Gore da imamo mandat da pristupimo formiranju jedne vlade stručnjaka ili kako se to drugačije zove - vlade nacionalnog spasa i naravno, da je teško unaprijed odrediti neke kreterijume koji bi bili objektivni. Tu u maloj državi kao što je Crna Gora, gdje svako svakoga zna, naravno da će biti nekih subjektivnih kriterijuma, ali pokušaćemo da u toj varijanti prednost damo profesionalnim referencama, bez obzira na njihovu političku pripadnost, na nacionalno opredjeljenje i na to kako su glasali na referendumu i problem je u Crnoj Gori to što imamo toliko puno problema, a malo ljudi sa nekim međunarodnim referencama i ljudi koji imaju praktična znanja kako rješiti određene probleme u Crnoj Gori s aspekta kreiranja nekih novih politika, tako da će vjerovatno biti potreba i da se u pomoć pozovu i neki građani Crne Gore, stručnjaci koji žive u inostranstvu i to ne samo na nivou političkih pozicija, dakle ministara, nego i dublje u organizaciji vlade i kao savjetnici i kao pomoćnici, kao ljudi koji će biti dio toga reformskog tima u dvije godine koliko mi mislimo da je dovoljno da se Crna Gora stabilizuje kao demokratska država i da se konačno, možda po prvi put u istoriji prestane sa tom pogubnom praksom progona političkih neistomišljenika.

RSE: Ovo sam vas pitao zato što je dosadašnje postizborne periode karekterisala politička trgovina, namještenjima, funkcijama, procentima. Da li stvarno mislite da možete da izbjegnete tu vrstu namirivanja partijskih apetita ukoliko budete u prilici da dogovarate vladajuću koaliciju?

MEDOJEVIĆ: Ukoliko mi budemo u prilici mi ćemo prije svega ponuditi opozicionim partijama da podrže našu manjinsku vladu eksperata na period od dvije godine i možemo da razgovaramo sa političkim partijama koje žele da podrže taj koncept oko mandata te vlade, oko programskih prioriteta, oko onih reformskih politika koje je neophodno tu implementirati. Tu je posebno važno istaći da će tu biti priča praktično o novom Ustavu, gdje je neophodno napraviti najširi društveni koncenzus kako bi taj Ustav zaista predstavljao dogovor političke elite sa narodom i koji bi predstavljao temelj za budućnost. Naravno da će i neke opozicione stranke imati neke apetite, ali Pokret za promjene će im vrlo jasno staviti do znanja da mi želimo da u naredne dvije godine postavimo temelje i da tu nema prostora za sitne političke kalkulacije, namještenja, trgovine i po tome će Pokret za promjene pokušati da bude drugačiji nego druge političke partije u Crnoj Gori i ja sam siguran, ukoliko dobijemo dovoljan broj glasova, ova priča ima samo smisao ukoliko Pokret za promjene bude najjača opoziciona stranka. Dakle, ukoliko mi budemo najjača politička partija posle DPS-a onda imamo mandat da to tražimo i od drugih političkih partija. Ukoliko SNP bude jači od nas nama neći ni pasti na pamet da mi predlažemo takvu vladu. Mi ćemo onda naravno čekati inicijativu drugih opozicionih stranaka. Sve zavisi od rezultata izbora, ali mi ćemo se potruditi da do kraja principijelno insistiramo na konceptu vlade stručnjaka ukoliko mi budemo imali mandat da je kreiramo kreiraćemo je na način na koji mi mislimo da treba. Ukoliko neko drugi bude prezentirao tu ideju mi ćemo se onda post festum opredijeliti u zavisnosti od toga ko će i na koji način prezentirati tu priču. Jer, može se desiti da DPS, ukoliko osvoji većinu, krene sa tom pričom o vladi nacionalnog spasa o koncentracionoj vladi, naravno, neće je nazvati vlada nacionalnog spasa jer bi priznao da je uveo zemlju u katastrofu, možda će je nazvati koncentracionom vladom i Pokret za promjene neće učestvovati u takvoj vladi koju bi ponudio DPS u slučaju da on uzme apsolutnu vlast.

RSE: Izbori se bliže. Aktuelne koalicije i političke partije imaju razgranate i razređene mreže aktivista po čitavoj Crnoj Gori. U kojoj ste u stanju, a sada imate to iskustvo, da im parirate na terenu, s obzirom da se radi o tek formiranoj stranci?

MEDOJEVIĆ: Mi ne možemo računati da možemo infrastrukturom i našom mrežom aktivista da pariramo etabliranim političkim strankama, posebno DPS-u i SNP-u, koji praktično sav svoj politički kredibilitet i politički rejting upravo oslanjaju ne na programu na nekim kadrovima ili harizmatičnim liderima nego na partijskoj infrastrukturi, s tim što DPS to garnira i sa novcem i sa pritiskom koji se primjenjuje na političke neistomišljenike, tako da mi ne ulazimo u te utakmice jer su oni tu mnogo jači od nas. Mi prezentujemo jednu sasvim novu političku kampanju, idemo da razgovaramo sa ljudima, prezentiramo naša rešenja. Drago nam je da smo uspjeli da u jednom velikom broju opština, dakle jedanaest, da formiramo izborne štabove. To su jezgra novih opštinskih odbora. To su uglavnom ljudi koji nemaju političko iskustvo, dakle nemaju ni političku biografiju. Radi se o profesionalcima koji žele da kroz ovaj pokret pomognu svojoj državi i da pokušaju da naprave te zdrave promjene za ozdravljenje crnogorskog društva i to jeste dio političkog tržišta koje ne računa ova postojeća politička elita u Crno Gori. Tako da mislim da smo mi pronašli jedan segment tržišta koji do sad nije obrađen i naša ponuda je specifična i nova u odnosu na standardne i već viđene ponude i jednog i drugog bloka i očekujemo da će činjenica da smo novi, da smo nekompromitovani, da smo svježi, da pravimo jedno zaista pozitivnu, jednu veselu i istovremeno jednu ozbiljnu i odgovornu kampanju, da će nam ta vrsta kampanje dati rezultat i plus imamo neke moderne tehnike političke kampanje kao što je call centar, komunikacije preko E mail-a, preko SMS-ova, jedan savremen način političke komunikacije, a uz to smo prepoznati kao ljudi koji su jako pomagali sindikate preduzeća koja su u postupku privatizacije i to je jedno veliko biračko tijelo, tako da mislima uz ove ljude koji su razočarani, uz nove birače i bivše apstinente da smo našli jedan segment tržišta koje može biti jako značajan. Stvorili smo ono što bi politički analitičari rekli jedan potencijal, a kako će oni na kraju glasati mi, na žalost, ne raspolažemo ni policijom ni tajnom policijom i novcem i ne možemo u toj zadnjoj fazi kampanje uticati na sam čin glasanja. Tu su i DPS i SNP mnogo jači od nas i mi ne želimo da se takmičimo u političkoj utakmici u kojoj nemamo šanse.

RSE: Ukoliko ne uspijete u namjeri da dobijenim mandatima utičete na formiranje nove vlade kakva će biti sudbina Pokreta za promjene i da li bi tada bilo moguće vratiti se aktivnostima u nevladinom sektoru ili je to poglavlje za vas definitivno završeno?

MEDOJEVIĆ: Mi i inače smo kao politički pokret specifičan u Crnoj Gori po mnogo osnova, a jedan od tih je dovođenje civilnog sektora i da smo nastali kao posledica razočarenja rezultatima reformi u Crnoj Gori. Naš zaključak je da nevladin sektor ne može da obavlja svoju funkciju u jednom pretpolitičkom društvu, u jednom društvu koje nije demokratsko, tako da praktično civilni sektor, ako DPS ostane na vlasti, predstavlja samo dekor i neku masku tobožnje demokratizacije Crne Gore i mi smo odlučili da probamo na izborima da ostavarimo taj prvi preduslov, političku volju da se ovde dese demokratski iskoraci, prvi taj iskorak koji je ključan da prestane šikaniranje, denunciranje i pritisci na progon političkih neistomišljenika što je prvi korak u demokratizaciji jednog društva tako da ćemo mi nastaviti da u slučaju da svojim rezultatom ne utičemo na formiranje vlade da budemo jedna snažna nezavisna opoziciona ekspertska grupa u parlamentu, s tim što ćemo imati veoma poseban senzibilitet za inicijative civilnog sektora i praktično ćemo biti u Crnoj Gori to političko krilo civilnog sektora u Crnoj Gori gdje ćemo pokušati da sve te inicijative korisne iz civilnog sektora kroz političke kanale učinimo realnijim i damo im dodatnu političku snagu bilo da su to ekološke bilo da su to antikorupcijske, ne znam socijalne teme gdje će jedna tako snažna opoziciona parlamentarna grupacija će sigurno zajedno sa civilnim sektorom predstavljati novi profil i novu vrstu opozicije aktuelnom režimu u Crnoj Gori.

RSE: Konkretno, koji su politički subjekti koji će se pojaviti na narednim izborima prihvatljivi za Pokret kao potencijalni kaolicioni partneri?

MEDOJEVIĆ: Prije svega mi nećemo ulaziti u koaliciju ni sa kim. Mi ćemo tražiti podršku opozicionih političkih partija za formiranje naše manjinske vlade koju će činiti uglavnom ljudi iz Pokreta za promjene, ali bićemo otvoreni i za predloge drugih opozicionih partija ukoliko ti ljudi imaju adekvatne profesionalne reference i ukoliko su to ljudi koji se nisu ogriješili o ljudska prava, koji nisu bili umiješani u neke korupcionaške afere u neke nacionalističke istupe u proteklih 17 godina, znači stručni, pošteni i čisti ljudi bez obzira iz koje političke opcije dolaze ti predlozi, jer ipak ovde se radi o kreiranju temelja i ja sam spreman da prihvatim i ideološki malo različite ljude samo ukoliko se radi o ljudima koji mogu da riješe neke probleme i da pomognu državi Crnoj Gori u konsolidaciji demokratskog poretka, tako da mi ne pravimo nikakve posebne izborne koalicione sporazume, što bi onda mirisalo na već pomenutu političku trgovinu i pravljenje kombinacija oko raznih ministarskih mjesta. Mi ćemo jednostavno tražiti da čitava opozicija podrži manjinsku vladu Pokreta za promjene koja će biti sastavljena od stručnjaka, a svaka opoziciona partija može da kandiduje nekog od svojih stručnjaka, ali na kraju će ipak Pokret za promjene odlučivati koji od eventualno tih predloga opozicionih partija može biti prihvatljiv kao dio tima koji treba da napravi veoma ključne i neophodne rezove u Crnoj Gori.

RSE: Prije referenduma napravili ste pakt sa Predragom Bulatovićem, koji se borio protiv nezavisnosti Crne Gore i koji ni danas ne priznaje njen državni status. Koliko je to po vama uticalo na neke vaše simpatizere i potencijalne glasače, naravno, naročito iz korpusa suverenista?

MEDOJEVIĆ: Mi smo imali određene analize javnog mnjenja i sigurno da neki broj naših pristalica, jedan mali broj simpatizera kao nevladine organizacije nije bio možda presrećan nekim aktivnostima koje smo mi imali sa SNP-om, ali to je svjesno prihvaćen rizik jer upravo jedna od misija Pokreta za promjene je jedno građansko pomirenje u Crnoj Gori i naravno da to u jednoj oštro podijeljenoj Crnoj Gori sa jednom nedemokratskim režimom je bilo zloupotrebljeno od strane režima i režimskih medija da se Pokret za promjene predstavi kao neka antidržavna organizacija ili kao neka organizacija koja je protiv crnogorske nezavisnosti i taj rizik je svjesno prihvaćen jer ipak mi smo znali da će referendum da se završi da Crna Gora treba da se suoči sa mnogo problema koji ostaju i posle referenduma. Drago nam je da je to pitanje rješeno, da je mirno rješeno, da je Crna Gora sada nezavisna država i da sada treba da se okrenemo unutrašnjim problemima. Ono što pokazuju naše sondaže javnog mnjenja je da smo u političkom smislu mi izabrali ispravan stav i da je praktično danas SNP prihvatljiv politički partner upravo za DPS jer on je praktično i svojim sloganom koji kaže : „EVO RUKE“, ustvari pružio ruku SNP-u gdje očigledno računaju da će s njim lakše napraviti neki dogovor o izbjegavanju nekih radikalnih reformskih rezova nego što bi to bilo s Pokretom za promjene. Sve što smo mi od početka govorili i sve političke procjene pokazuju da smo mi i politički mnogo jači nego što smo bili prije referenduma, ta euforija referendumska je prestala, nema više nekih tenzija i kada je SNP prihvatljiv čak i za DPS, da ne govorimo za Svetozara Marovića koji već duže vremena projektuje tu koncentracionu vladu koju bi činio DPS i SNP, ali to je stvar kolega iz SNP-a da izaberu. Mislim da će ključni odgovor i ključ za rebus ovih izbora biti izborni rezultat Pokreta za promjene. Jer, ukoliko DPS ne bude imao većinu teško da je očekivati da će SNP obezbijediti tu većinu i onda je projekat prelazne vlade ekperata Pokreta za promjene taj koji će biti relevantan. Ukoliko DPS osvoji većinu SNP bi prihvatanjem ulaska u takvu koncentracionu vladu sa DPS-om sigurno sebi na jedan kratki rok ugrozio politički rejting i to bi tak pozitivno djelovalo na rejting Pokreta za promjene, tako da mi sasvim mirno posmatramo sa strane tu izbornu i postizbornu kombinatoriku i skoncentrisani smo da mi što bolje prezentiramo naša rješenja na ekonomske i socijalne teme u Crnoj Gori kako bi privukli što veći broj glasova.

RSE: Između ostalog, vi ste do sada radili kao konsultant za razne strane firme. U slučaju da uđete u parlament ili budete dio vlasti samim tim postajete profesionalni političar, da lii ćete na te konsultantske usluge gledati kao na konflikt interesa i da li ćete eventualno prekinuti te poslovne aranžmane?

MEDOJEVIĆ: Pa, moram da kažem da čim javno nastupate to nije dobro za konsultantski posao i svi ozbiljni investitori gledaju sa određenom rezervom na konsultante bez obzira na njihov kvalitet koji javno polemišu i komentarišu politiku vlade, tako da sam ja već pretrpio značajnu štetu privatnu u svojim poslovima zbog svog javnog angažmana i u civilnom sektoru. To su pravila posla i ukoliko želite da se bavite profesionalno isključivo konsultantskim poslom sve što javno radite je štetno za taj posao, osim ako to radite u interesu klijenta i po nalogu klijenta. Tako da ja očekujem da ću imati određene finansijske štete od mog angažmana u politici, ali to je opet svjestan rizik i ja sam spreman da ga prihvatim i ja ne mislim da se politikom bavim čitav život. To je jedan test uopšte koliko građani Crne Gore su spremni da prihvate jednu modernizaciju i transformaciju, jednu pozitivnu kvalitetnu promjenu, tako da ću ja sam privatno prihvatiti rezultate ovih izbora i kao znak koliko građani prihvataju i podržavaju ovu što ja radim. U svakom slučaju biće sve jasnije posle 11. septembra.
  • 16x9 Image

    Petar Komnenić

    Školovao se u SAD, Podgorici i Beogradu. Dugogodišnji novinar RSE. Najčešće se bavi temama ratnih zločina, korupcije, pravosuđa.

XS
SM
MD
LG