Dostupni linkovi

U avgustu razgovori o broju opština


Hodžaj je rekao da se nije razgovaralo o broju opština sa srpskom većinom i granicama tih opština. O tome će se razgovarati na sastanku koji se planira za kraj avgusta:

«Na sastanku se razgovaralo o principima kojima treba da se odvija reforma lokalne uprave i ovlašćenjima koje trebaju da imaju opštine na Kosovu posle utvrđivanja statusa. Razgovarali smo koji treba da bude odnos između lokalne vlasti i primarnog i sekundarnog zdravstva, a takođe se razgovaralo i o pitanjima predškolskog, osnovno školskog i srednjeg obrazovanja. Tu je bilo razlike između Prištine i UNOSEK-a posebno oko izrade planova i programa, upotrebe školskih udžbenika."

Hodžaj je istakao da je stav Prištine bio i ostaje da na Kosovu posle statusa ministarstvo obrazovanja Kosova i Srbije treba da rade na usaglašavanju nastavnih planova i programa:

"Razgovaralo se i o viskom školstvu za srpsku zajednicu na Kosovu i stav je Prištine da se to pitanje reši na osnovu kosovskog zakonodavstva. Posebno se razgovaralo o izboru šefa policije i usaglašen je stav da posle tri rudne predloga za šefa policije MUP Kosova treba da usvoji jedan od predloga opštine."

U oblasti sudstva nije bilo velikih razlika, rekao je Hodžaj:

"Mi smo se saglasili da opštine sarađuju u pograničnoj saradnji sa svim opštinama u susedstvu, u oblastima u kojima ovlaščenja i odgovornosti, na osnovu Madridske konvencije."
XS
SM
MD
LG