Dostupni linkovi

Evropa iracionalno strahuje od islamskih zajednica


Po mišljenju Žozelin Cezari (Jocelyne Cesari), pariskog profesora, islamofobija u Evropi nije podstaknuta verskim razlikama već na nju utiču četiri društvena faktora. Poreklo muslimanskim imigranata, njihov uglavnom niži socijalni status, kulturne navike i strah:

"Ove oblasti diskriminacije mogu da koriste i muslimani i nemuslimani na ideološki način. Ako neki musliman nastoji da paušalno stavi u isti koš socijlane nejednakosti i konkretne primere diskriminacije, ističući da to znači da je cela Evropa protiv islama i zato su svi zapadnjaci neprijatelji - onda se stvara jaz. S druge strane, nemuslimanski živalj sklon je sličnom razmišljanju, doživljavajući sve muslimane kao iste, ujedinjenu grupu koja ugrožava ne samo posao starosedeocima, pronalaženje stana, već i ključne vrednosti evropskog društva."

Islamski teoretičar Tarik Ramadan smatra da takve ideološke generalizacije podstiču dalju diskriminaciju muslimana i stvaranje osećanja kod njih da su žrtve. On ističe da vlasti u Evropi podležu iracionalnom strahu od islamskih zajednica. Ramadan to objašnjava ekonomskim teškoćama na starom kontinentu, sve većim prilivom imigranata, slabljenjem nacionalnog identiteta i zabrinutošću građana za bezbednost nakon poslednjih terorističkih napada. Kao rezultat, po njegovom mišljenju, evropski muslimani su maltene na ivici progona koji podsećaju na pogrom Jevreja tridesetih godina prošlog veka. Ramadan naglašava da kao i Jevreje tada, politička većina u Evropi optužuje muslimane za "dvostruki govor", odnosno da prikrivaju istinske namere, zatim "podeljenu lojalnost", stavljajući islam na prvo mesto po značaju a ne zemlju u kojoj žive i na kraju da imaju prikrivenu nameru preobraćivanja nemuslimana u svoju veru. On smatra da evropski političari donose zakone protiv muslimanske manjine:

"Zakoni za koje se svi zalažemo ne primenjuju se na način na koji bi želeli. U stvari, kada verujete svojim građanima, koristite zakon tako da ih integrišete. Ako pak ne verujete nekim građanima onda primenjujete pravne akte na način da zaštite sebe od njih. Isti tekst, ali se ne tumači na isti način."

Zato je, po njemu, nužna nova definicija šta znači biti Evropljanin, koja ne bi isključivala ikoga i zasnivala jednakosti svih građana. Istovremeno, Žozelin Cezari ocenjuje da su muslimanski intelektualci i dalje veoma konzervativni i da bi trebalo da se više čuje njihov glas kako u zalaganju za dijalog među građanima islamske veroispovesti tako i za tolerantan odnos sa drugima.
XS
SM
MD
LG