Dostupni linkovi

Muzej AVNOJA-a najviše posjećuju Slovenci


Srecko STIPOVIC – Žana KOVACEVIC

Njegovu obnovu pomogla su sve organizacije SUBNOR-a i udruženja „Josip Broz Tito“ iz bivših republika Jugoslavije, a pored Bosne i Hercegovine, i Crna Gora je uplatila značajna sredstva za obnovu muzeja. Ostale republike takođe su pokrenule aktivnosti na uplati novačane pomoći preko svojih nevladinih organizacija kako bi Muzej AVNOJ-a ponovo bio mjesto očuvanja kolektivne svjesti o antifašističkoj borbi naroda Jugoslavije.

Šaćir Hrnjić predsjednik Društva „Josip Broz Tito“ u Jajcu, kaže:

«Na kraju krajeva, ako Francuzi obilježavaju datum kad je Napoleon krunisan za cara, zašto mi ne bi održavali uspomenu na to da je u ovoj zgradi 29. novembra 1943. godine Josip Broz, pored ostalih svih vrijednosti II zasjedanja AVNOJ-a, proglašen za maršala u tadašnjoj državi.“

Sala Drugog zasjedanja trebala bi ponovo izgledati kao što je bila 1943. godine, kaže Enes Milak iz Društva za zaštitu kulturnih i prirodnih vrijednosti Jajca:

„Postavku ćemo obnoviti prema fotografijama iz 1943. godine, a u sali smo odredili da postavimo jednu stalnu izložbu fotografija, dokumenata i predmeta.“

Sa raspadom bivše države nisu nestale tekovine AVNOJ-a, tvrdi Šaćir Hrnjić:

„Svi govore o AVNOJ-evskim granicama i one su upravo ustanovljene ovdje u Jajcu. Pored toga, odluke II zasjedanja AVNOJ-a donijele su nove civilizacijske vrijednosti koje ne mogu nestati. Mi smo u početku imali ovakva razmišljanja pojedinih ljudi, s njima smo se morali sučeljavati, da su nam tvrdili da ako je nestala Jugoslavija, šta će nam AVNOJ. A ja im kažem: nestao je Rim, pa je ostalo Rimsko pravo, nestao je Isus, pa je ostalo Isusovo učenje. Ne možete tek tako.“

Na pitanje ko danas najviše posjećuje muzej, Hrnjić odgovara:

«Mi smo prošle godine imali negdje oko 3500 posjetilaca, najviše Slovenaca, što učeničkih ekskurzija, što grupa odraslih. Ko god od Slovenaca dođe u Jajce u porodičnom aranžmanu, kad se ide na godišnje odmore, oni ovamo navrate jer znaju i svjesni su, bez obzira kakva im je sada politika. Izgleda da je taj AVNOJ ostala nekakva duša, nekakav hram antifašizma kod tih ljudi.»

Društvo za zaštitu kulturnih vrijednosti Jajca pokušava vratiti neka od umjetničkih dobara koja su iz muzeja tokom rata opljačkana, kaže Enes Milak:

«Imamo indicija da se jedan dio tih umjetničkih slika i kiparskih radova nalazi u Sloveniji i Srbiji. Do sada nismo uspjeli ništa nažalost uraditi, a veliku prepreku vraćanju tih dobara predstavlja nedostatak komisije za restituciju opljačkanih dobara, umjetničkih, muzejskih, arhivskih dobara. Čak smo predlagali da se ta komisija ipak na nivou države formira, međutim nije bilo sluha kod nadležnih organa ni u Vijeću ministara ni kod nadležnih državnih ministarstava.»

Iako đačke ekskurzije u Muzej II zasjedanja AVNOJ-a stižu iz Slovenije, učenici iz Jajca još nikada nisu sa školom ušli u ovu zgradu.

«Nećete vjerovati da kod nas, u Jajcu ni jedna škola nije poslala, a to je svega stotinjak metara odavde, da dođu, da održe čas istorije umjesto u razredu, da ga održe ovdje. Jedino tako možemo stvarati navike antifašističke provenijencije kod mladih ljudi.

Oni koji slučajno zalutaju u muzej nemaju pojma šta se tu desilo i zašto je to važno.

«Ovdje? Nisam ni od koga čuo niošta.»
«Ne znam»
«Ovo je Avnoj, tu se desilo zasjedanje, zapravo osnivanje Jugoslavije.»

Na pitanje da li znaju neku od odluka II zasjedanja AVNOJ-a ili šta znači ta skraćenica odgovor je isti.

«Ne znam.»

«Ni to ne znam»
XS
SM
MD
LG