Dostupni linkovi

Kosovo bi od jeseni trebalo biti nezavisno


Sa našim online gostom Hašimom Tačijem (Hashim TAÇI) razgovarali smo o trenutno najbitnijem pitanju za Kosovo - utvrđivanju političkog statusa. Predsednik Demokratske partije Kosova, kako nam je kazao, očekuje da će Kosovo biti nezavisno i kako će odluku o tome doneti međunarodna zajednica već ove jeseni.

RSE: Gospodine Taçi predlažem da razgovor započnemo pitanjem koje interesuje sve naše slušaoce: koliko smo blizu utvrđivanja političkog statusa Kosova?

TAÇI: Kosovo je bilo spremno za rešavanje konačnog statusa i ranije. Realnost stvorena juna 1999. godine je to nepotrebno otezala. Međutim, ovih sedam godina smo, i kao Kosovo, i kao politički spektar i kao građani, uložili mnogo na razvoju demokratije. Zato sam ja veliki optimista da će jesen ove godine biti vreme kada će međunarodna zajednica, pod rukovodstvom Sjedinjenim Američkih Država i Kontakt grupe doneti pravednu odluku - o nezavisnom i suverenom Kosovu.

RSE: Pre nekoliko dana Skupština Kosova je razmotrila ostvarivanje standarda. Kao opozicija bili ste vrlo kritični u odnosu na aktivnosti vlade. Koje su prema Vama oblasti u kojima je najmanje urađeno?

TAÇI: Aktuelna vlada je lošim upravljanjem dovela u opasnost ozvaničenje nezavisnosti, dovela je u opasnost sedmogodišnje investicije političkog spektra i građana Kosova na stvaranju demokratskog društva. Međutim, ja sam optimista, verujem da će međunarodna zajednica oceniti ostvarivanje standarda u najboljem, najrealnijem i najpozitivnijem smislu, jer je reč o sedmogodišnjoj investiciji kosovske politike. I ta će investicija uprkos nedostataku aktuelnog vladinog kabineta biti ocenjena pozitivno.

RSE: Pregovaračka grupa Kosova usvojila je jedno rešenje o Mitrovici, koje je izazvalo mnogo diskusija, dilema i suprotstavljanja. Smatrate li da je to uopšte dobro rešenje, ili smatrate da je ovo rešenje dobro u ovom trenutku, pošto je u politici potreban pragmatizam?

TAÇI: Pregovaračkom timu Kosova je predočena jedna od ideja za rešavanje problema Mitrovice. Imaćemo ujedinjenu Mitrovicu, u nezavisnom i suverenom Kosovu i ni u kojem slučaju etnički ili politički odvojenim linijama.

RSE: Gospodine Taçi, sta će se dogoditi ako između delegacija Prištine i Beograda ne bude postignut sporazum o decentralizaciji?

TAÇI: Mi smo opredeljeni da radimo na reformi lokalne uprave na građanskim i integracionim principima i nismo motivisani samo etničkim osnovama, kako ne bi stvorili etničke enklave, džepove, pojaseve unutar teritorije Kosova, ili autonomije koje predstavljaju opasnost za teritorijalnu podelu. Za Kosovo će biti doneta odluka o njegovoj budućnosti - nezavisno Kosovo sa evropskim statusom.

RSE: U vezi sa pregovorima, da li su pripremljeni predlozi, stavovi i zahtevi Kosova u vezi sa pitanjima verskog i kulturnog nasleđa, privrede i drugih pitanja? Kada će ona doći na dnevni red u Pregovaračkom timu?

TAÇI: Pregovarački tim i Kosovo uopšte dobro su organizovani za proces pregovora, za što brže ostvarivanje nezavisnosti Kosova. Postoji jedinstvo u stavovima, postoji javnosti u radu, ono može je biti još veće, i to će se dogoditi. Kako god bilo, sva će pitanja biti otvoreno razmotrena u političkom spektru, u Pregovaračkom timu, ali bi odluke o pitanjima značajnim, fundamentalnim za budućnost Kosova trebalo da budu donete u Skupštini Kosova.

RSE: Mnogo ste puta izjavili da o nezavisnosti neće biti pregovora sa Beogradom. Pored pitanja koja smo spomenuli, o čemu mislite da treba razgovarati sa Beogradom u procesu utvrđivanja statusa?

TAÇI: Mi ćemo sa međunarodnom zajednicom pregovarati o svim neophodnim pitanjima za stvaranje demokratskih realnosti. Zato se održavaju i sastanci u Beču. Mi ćemo čuti i stavove Beograda o Srbima građanima Kosova, ali o volji građana Kosova ne treba pregovarati. Ta volja treba da bude priznata, da bude ozvaničena. I dobro je da smo tu relanost izgradili još juna 1999. godine - to je realnost nezavisnog Kosova.

RSE: Jedna tema ovih dana ne silazi sa prvih stranica interesovanja javnosti - pitanje granice sa Makedonijom. Kada će biti izvršena demarkacija i da li će pri tome biti uzimana u obzir Rezolucija Skupštine Kosova o tom pitanju?

TAÇI: Celokupni kosovski politički spektar ima obavezu da poštuje Rezoluciju Skupštine Kosova, dok pitanje demarkacije granice treba da bude rešavano uporedo sa pitanjem političkog statusa Kosova.

RSE: Gospodine Taçi Vi govorite o mnogobrojnim negativnim pojavama koje opstoje u aktuelnoj vlasti. Ima li Demokratska partija Kosova argumente o kritikama koje Vi iznosite?

TAÇI: Demokratska partija Kosova je ponudila dovoljno argumenata UNMIK-u o umešanosti vladinog kabineta u korupciju i organizovani kriminal. Ti argumenti su verifikovani, potvrđeni, ali se nije dalje otišlo zbog političkog ili socijalnog mira. Međutim, ja ističem da imamo stalno opredeljenje progresivnog političkog spektra na Kosovu i međunarodne zajednice u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u aktuelnoj vladi koja je jedna od najslabijih vlada u političkoj istoriji Kosova. To je vlada koja stvara negativan, loš imidž za demokratsko i nezavisno Kosovo. Uznemrujuća je i izjava gospodina Albera Roana (Rohan, zamenik specijalnog izaslanika UN u pregovorima o statusu Kosova) koji kaže da korupcija dovodi u opasnost nezavisnost. Međutim ja sam optimista. Verujem da Kosovo i njegovi građani neće biti žrtve ove loše vlade.

RSE: Međutim ima mnogo ocena da su korupcija i mnoge druge negativne pojave, zbog kojih Vi kritikujete ovu vladu, počele još u vladi na čijem je čelu bio premijer iz Vaše partije, gospodin Bajram Rexhepi (Redžepi). Kako Vi odgovarate na ove konstatacije?

TAÇI: U posleratnom Kosovu je bilo korupcije na pojedinačnoj osnovi, ali se strukturisana korupcija dogodila instaliranjem ove aktuelne vlade koja je došla iz parapolitike. Sada imamo otvorenu korupciju, koju niko ne ometa niti sprečava. To je fenomen koji dovodi u opasnost socijalno blagostanje i bezbednost na Kosovu. Ove negativne pojave se događaju u procesu. To pre svega treba deinstitucionalizovati i treba se boriti protiv toga. Međutim to aktuelna vlada ne radi, već je naprotiv, ona je postala sinonim korupcije.

RSE: Ostvarivanje standarda je preduslov ubrzanja procesa određivanja političkog statusa Kosova. Mislite li da političke partije, politički subjekti čine dovoljno da njihovo članstvo i javnost shvate da ostvarivanje standarda treba da bude deo života na Kosovu?

TAÇI: Ostvarivanje demokratskih standardi je u interesu svih građana Kosova, u interesu institucija, politike i novog života u novoj državi Kosovu. Svi smo investirali u demokratske standarde. To je sedmogodišnja investicija, i tu će investiciju razmotriti međunarodna zajednica i Savet bezbednosti i sada u tehničkoj i političkoj proceni ostvarivanja standarda.

RSE: Šta je konkretno u ovom pravcu učinila Demokratska partija Kosova ?

TAÇI: Demokratska partija Kosova je preuzela mnoge odgovornosti koje joj kao opoziciji ne pripadaju zato samo i samo zato da imamo pozitivno ostvarivanje standarda i pozitivnu procenu međunarodne zajednice o ostvarivanju standarda.
U tom pravcu mislim da smo ostvarili cilj da obezbedimo demokratsku realnost na Kosovu. Ja mislim da istovremeno treba da radimo na funkcionisanju demokratskih institucija, u čemu ima zaostajanja. Treba da radimo na javnosti rada i disciplini institucija, posebno vlade, na vladavini zakona. U suštini događa se da je aktuelna vlada, umesto da poštuje zakon, postala sinonim tolerisanja korupcije i kriminala, umesto da joj stepen tolerisanja korupcije i kriminala bude nula.
Istovremeno u vreme vladavine ove vlade ekonomski razvoj beleži samo pad. Sa druge strane posebno treba raditi na ostvarivanju i garanciji prava manjina, i to na najafirmativniji način, kako bi vlada izdvojila sredstva za povratak raseljenih, za izgradnju njihovih kuća na njihovim imanjima, kako bi bilo garantovano pravo svojine i rada na stvaranju mogućnosti slobode kretanja svih građana Kosova na celoj teritoriji Kosova.

Povezani članci

XS
SM
MD
LG