Dostupni linkovi

Težak život kosovskih Roma


Život u kampovima, nemogućnost školovanja na svom jeziku, teško ekonomsko i socijalno stanje su problemi sa kojima se suočavaju pripadnici romske zajednice na Kosovu. Zvaničnik Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Bedžet Šalja, kaže da su Romi marginalizovani i ne uživaju ni osnovna prava kao pripadnici manjinskih zajednica. Šalja ističe da prava Roma krše svi, i kosovske institucije i međunarodna zajednica:

“Situacija u kojoj žive Romi na Kosovu može se opisati kao dosta teška, radi se najmarginalizovanijoj grupi, koje je ostavljena.”

Osman Osmani, iz Nevladine organizacije, NVO, “Inicijativa 6”, koja se bavi problemima Roma, kaže za naš program da na Kosovu postoji posredna diskriminacija koja se može sagledati u mnogim apsketima:

“Indirektna diskriminacija postoji kada je u pitanju zaposlenje, integracija, obrazovanje, to jest ima mnogo argumenata koji smanjuju mogućnost da se zajednica uključi u društveni život.”

Kao najveći problem spominje se pitanje raseljenih Roma. U kampovima na
severu Mitrovice je smešteno oko 800 pripadnika romske zajednice, a sličan broj Roma živi u kampu Plemetina. Posebno je veliki problem u kampovima u Srbiji, gde prema nezvaničnim podacima živi između 30.000 i 40.000 Roma. U najtežim uslovima Romi žive u kampovima na severu Kosova, a posebno nakon alarmantnih vesti da je u krvi mnogih stanovnika tih kampova otkrivena velika količina olova, što može biti smrtonosno:

“U kampovima na severu Kosova je zbog zagađenja olovom umrlo jedno dete, a bilo je i drugih smrtnih slučajeva koji su direktna posledica zagađenja.”

Prema rečima Osmanija, svi problemi Roma potiču od nemogućnosti školovanja na svom jeziku, bez čega nije moguća nikakva integracija. A razloga je mnogo:

“Romska deca slabo pohađaju školu zbog prisustva stereotipa i diskriminacije u školama prema ovoj zajednici. Zatim, zbog teškog ekonomskog stanja Romi ne mogu kupovati knjige, sveske, odeću. I na kraju, zbog svega toga nema uslova za njihovo zaposlenje.”

I dok Romi očekuju da vlasti ubuduće konkretno pristupe rešavanju njihovih problema i pronađu načine za uključenje Roma u sve društvene tokove, čelnici međunarodnih i kosovskih institucija su kosovskim Romima čestitali praznik i obećali da će hitno preduzeti korake na unapređenju njihovog položaja. Šef UNMIK-a Soren Jesen Petersen je ohrabrio civilno društvo da se suprotstavi svim oblicima diskriminacije i da se angažuje za demokratsko Kosovo, a premijer Agim Čeku je najavio da će Romima koji više od šest godina žive u kampovima uskoro biti izgrađeni stanovi.
XS
SM
MD
LG