Dostupni linkovi

Orao slavenski i carski


I današnja rasprava u Narodnoj skupštini RS-a pokazala je postoji dijametralno suprotno gledište o grbu, zastavi i himni između Bošnjaka i Hrvata sa jedne, te predstavnika Srba sa druge strane. Raspravljalo se o tužbi predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića pred državnim ustavnim sudom, pokrenutoj prije dvije godine radi preispitivanja ustavnosti zakona o zastavi, grbu i himni u oba entiteta.

Predstavnik tima koji pred Ustavnim sudom BiH brani interese RS-a u ovom slučaju Dragomir Acović objašnjava da sadašanja obilježja RS-a ne vrijeđaju nacionalne osjećaje Bošnjaka i Hrvata:

„Osnov tužbe je da gospodin Tihić smatra da se u znamenjima RS-a ne nalaze odgovarajuća znamenja koja bi zastupala bošnjački i hrvatski narod. Mi smo u našem odgovoru, naprotiv, ukazali da to nije tačno i da je po našem mišljenju, a to mišljenje smo potkrepili, i jedan i drugi narod prisutan u znamenjima RS-a.“

Zastava RS-a sastoji od tri pruge, po redoslijedu crveno, plavo, bijele boje. To su opšteprihvaćene slavenske boje. S obzirom da su narodi u Bosni i Hercegovini slovenski narodi, tako ni te boje ne mogu vrijeđati nijedan od naroda, navodi Acović. Za grb koji je u obliku dvoglavog orla, Acović kaže:

„Dvoglavi, srebreni orao može biti znamenje svih konstitutivnih naroda. Skrenuli smo pažnju da je dvoglavi orao po svom nastanku, po svome poreklu i po svojoj suštini uvek nadnacionalan. Dvoglavi orao je istorijski vezan za koncepciju carstva. Carstvo je uvek nadnacionalno.“

Jedino pitanje o kome bi se i dalo raspravljati je himna „Bože pravde“, smatra Acović, koja je nastala krajem 19. vijeka kao himna srpskog naroda. Potpredsjednik Narodne skupštine RS-a i član Stranke demokratske akcije Šefket Hafizović smatra Acovićeva objašnjenja potpunim nebulozama:

„Mogu reći na sve to da bi to otprilike ličilo kao: budući da svi živimo pod ovim nebeskim svodom i budući da smo izvorno svi Sloveni, mogli bismo prihvatiti svi - i Srbi i Hrvati i Bošnjaci i svi drugi - da nam obilježja zajednička budu mjesec i zvijezda, jer zapravo svi skupa živimo ispod ovog neba.“

Član Predsjedništva Srpske demokratske stranke Borislav Bojić mišljenja je da iza Tihićeve tužbe, ustvari, i ne stoji stvarna želja da se izmijene obilježja Federacije i RS:

„Ovo je, po meni, jedna vrsta specijalnog rata koji se vodi protiv RS-a i neprihvatljiva stvar je stvaranje bilo kakve vrste bosanske nacije, bosanskog jezika, kako se to pokušava uraditi od strane gospodina Tihića. Pitanje zastave i grba je pitanje časti.“

Potpredsjednik Narodne skupštine i član Nove hrvatske inicijative Tomislav Tomljanović kaže kako do Tihićeve tužbe nije moglo ni doći da su valjano provedeni usvojeni amandmani na Ustav o konstitutivnosti naroda:

„ Da je bilo dovoljno političke volje, to se moglo staviti na dnevni red i razmotriti još prije, godinu, dvije ili tri godine. I nije ovo jedini zakon koji nije u skladu s ustavnim amandmanima koji su doneseni prije četiri godine. Ovo znamenje koje se sada koristi u RS-u usvojeno je bez predstavnika konstitutivnih naroda, nakon toga su uslijedili ustavni amandmani koji su trebali omogućiti građanima, predstavnicima Bošnjaka i Hrvata ovdje da i oni kažu svoje o tom znamenju.“

Sjednica Narodne skupštine najvjerovatnije će završiti usvajanjem deklaracije koju je predložio SDS. U deklaraciji piše da Narodna skupština RS-a odbacuje Tihićevu tužbu kao politički, a ne pravni akt, te njegove navode da su entitetska znamenja utemeljena na diskriminaciji i poništavanju drugih nacionalnih identiteta.
XS
SM
MD
LG