Dostupni linkovi

Svaki peti zastupnik u svijetu - žena


Zemlja s najvećim brojem zastupnica u svijetu je Ruanda, gdje od 80 mjesta u parlamentu 39 pripada ženama. Ujedinjeni narodi vjeruju da 30 postotna zastupljenost žena u nacionalnom parlamentu predstavlja takozvanu kritičnu masu koja je dovoljna za postizanje značajnog utjecaja u njegovom radu i odlučuvanju. Još 1995. godine u svijetu je bilo samo pet zemalja s takvim procentom zastupljenosti žena, dok ih je danas 20, kaže Andres Johnson iz Povjereništva Ujedinjenih naroda za položaj žena:

“Dobru vijest predstavlja činjenica da posljednji podaci kojima raspolažemo potvrđuju kako raste udio žena u političkom životu i parlamentima širom svijeta. Krajem prošle godine, od ukupnog broja svih parlamentaraca u svijetu, više od 16 posto bile su žene. To je novi rekord i u odnosu na 2004. predstavlja porast od skoro 1 posto.”

Osim toga, žene se sve češće biraju na predsjedavajuća mjesta u parlamentima. Prošloga mjeseca, ukupno je 28 žena predsjedalo nekim od parlamentarnih domova. Žene su predsjednici parlamenata Albanije, Estonije, Gruzije, Grčke, Madjarske i Latvije. Poređenja radi, 2000. godine u skupštinskim je klupama sjedilo 11 posto žena.

No, Ujedinjeni narodi bilježe i nekoliko slučajeva u kojima je broj žena zastupnica u nacionalnim parlamentima opao. Stanje je najgore u Saudijskoj Arabiji, gdje je ženama zabranjeno da se kandidiraju za parlament. Najdramatičniji pad je opažen u Kirgistanu, gdje je s nekadašnjih 10 posto udio žena u parlamentu sada praktično nepostojeći, jer u skupštinskim klupama nema nijedne zastupnice, kaže Andres Johnson:

“Dok je zemlja imala dvodomni parlament, bilo je žena zastupnica. No, otkako je uveden samo jedan dom kirgistanskog parlamenta, nastalo je nadmetanje među zastupnicima za popunjavanje smanjenog broja preostalih mjesta. U toj su borbi sve dotadašnje zastupnice, izgubile mjesto u nacionalnoj skupštini."
XS
SM
MD
LG