Dostupni linkovi

Korupcija cveta


Dvanaest odsto anketiranih je priznalo da su im 2005. godine javni službenici uslovili davanje usluga davanjem novca, poklona ili drugih usluga. Šezdeset odsto ispitanika priznaje da je dalo mito. Vallza Kika je istrazivač u Institutu Riinvest u Prištini, koji je izvršio ovo istraživanje. Ona ističe da je korupcija na Kosovu u povećanju.

“U povećanju je, iako nema neki veliki trend, ipak je u povećanju i ne može da se ne ukaže na nju”.

Prema ovom istraživanju, najviše korupcije ima u oblasti pravosuđa:

“Korupcija u sudstvu: oko 60 odsto respondenata smatra da je najveća korupcija u sudovima. Takođe, 50 odsto ispitanika smatraju da ima korupcije i na nivou centralne i opštinske admnistracije.”

Institucije Kosova nisu preduzele ni jedan korak u borbi protiv korupcije. Ustvari, prošle godine Skupština Kosova je donela Antikorupcijski zakon, ali mehanizmi koji imaju za zadatak borbu protiv korupcije još nisu stvoreni. Direktor Kancelarije za dobru vladavinu u Kabinetu premijera Kosova, Habit Hahredini, kaže kako se u ostvarivanju zakona zastalo oko formiranja Saveta antikorupcijske agencije:

“Trenutno se radi na osnivanju Saveta antikorupcijske agencije, proces je započet i pri kraju je ostvarivanja.”

Ovaj savet će imati devet članova, 6 je izabrano od strane Vlade, Kabineta predsednika, Vrhovnog suda, Tužilaštva, lokalne adminstracije i civilnog društva, međutim upravo zakonodavac - Skupština Kosova - još nije delegirao članove u ovaj Savet:

“Mi nismo zaokružili formiranje Saveta, jer Parlament nije doneo odluku o nominaciji tri njegova člana.”

Sociologe zabrinjava činjenica da građani Kosova korupciju prihvataju kao nešto normalno. Odgovornost za to prema, profesoru Fadilj Maljoku je na političkoj klasi Kosova:

“Ja mislim da nije slučajno da je politička elita najbogatiji sloj u našem društvu i ja kao sociolog smatra da za to ima odgovor, jer se politička borba vodi radi monopola nad centrima odlučivanja da bi se još više koruptirali.”

Hajredini, pak, smatra da stvaranje Antikorupcijske agencije može da promeni stanje:

“Ako se instalira agencija koja prema zakonu treba da bude nezavisna i nepolitizovana, mislim da to mogu biti prvi koraci da se korupcija predupredi.”

Stručnjaci, pak, upozoravaju da i ova agencija ne može biti efektivna ako se politizuje ili deluje na osnovu nepotizma.
XS
SM
MD
LG