Dostupni linkovi

Dopis za rješavanje finansijske dubioze u institucijama kulture BiH


Zemaljski muzej BiH

Vlada Kantona Sarajevo (KS) uputila je zvanični dopis predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Zoranu Tegeltiji u kojem traži da joj se odobri formiranje privremenih upravljačkih struktura u šest javnih ustanova kulture od državnog značaja.

Tih šest institucija kulture od državnog značaja su: Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine (BiH), Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Kinoteka BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH koje nemaju riješen status osnivanja.

„Ove ustanove, smještene na području Kantona Sarajevo, značajnim sredstvima sufinansira Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo. Radi se o ustanovama na nivou Bosne i Hercegovine koje prezentuju ne samo kulturu Kantona Sarajevo, već i Bosne i Hercegovine“, navodi se u dopisu Vlade, objavljenom na zvaničnoj interenet stranici.

Inicijator je ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenana Alikadića, koji već nekoliko mjeseci radi na iznalaženju načina finansiranja institucija od značaja za BiH, saopšteno je iz Službe za protokol i press KS.

„Novci koji su uplaćeni ovim institucijama tokom godine, kroz grantove, nisu dovoljni ni za plate, dok drugima nakon isplate plata na računima ostaju viškovi. Pri tom, važno je napomenuti da je glavni izvor finansiranja svih ovih institucija budžet KS“, navodi se u saopštenju.

Osim finansijskih, šest institucija kulture u BiH imaju i probleme upravljačkih struktura. Neke ustanove više od decenije nemaju upravnih i nadzornih odbora.

„Stiče se utisak da pojedini direktori nemaju interesa da se ovaj problem riješi i da im status quo odgovara“, navodi se u saopštenju.

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Alikadić održao je 10. juna sastanak sa premijerom KS Marijom Nenadićem te pet ambasadora i predstavnikom misije UNESCO u BiH.

Na ovom sastanku kantonalna Vlada je dobila podršku ambasadora i međunarodnih organizacija da Kanton privremeno preuzme upravu, rukovođenje i nadzor nad institucijama kulture.

„Današnji dopis je posljednji korak na putu prema rješavanju problema sedam kulturnih ustanova od državnog značaja. Drugim riječima, ove bi se institucije našle na budžetu KS i njihovo funkcionisanje ne bi više bilo upitno“, navodi se u saopštenju.

Prije 1992. godine i rata u Bosni i Hercegovini ove ustanove kulture imale su status institucija od republičkog značaja nekadašnje Republike Bosne i Hercegovine.

Svih ovih godina Vijeće ministara BiH nije uspjelo iznaći način sistemskog financiranja tih institucija, iako se o tome više puta raspravljalo na sjednicama parlamenta.

Muzeji, kao i ostale institucije kulture, financiraju se od vlastitih prihoda te od grantova na koje svake godine moraju aplicirati kao i nevladine organizacije.

XS
SM
MD
LG