Dostupni linkovi

Ministarstvo za RSE: Vojska Srbije angažuje deo rezervista koji su civilno služili vojni rok


Sklapanje kreveta za potrebe privremene bolnice na Sajmu u Beogradu
Sklapanje kreveta za potrebe privremene bolnice na Sajmu u Beogradu

Vojska Srbije je u jedinice radne obaveze pozvala do sada 30 lica u Novom Sadu i 30 u Beogradu, navodi se u pisanoj izjavi Ministarstva odbrane (MOD) Republike Srbije za Radio Slobodna Evropa (RSE).

„Napominjemo da su oni civilno služili vojni rok u domovima zdravlja i da su spremni za obavljanje predviđenih nemedicinskih poslova u zdravstvenim ustanovama“, stoji u dopisu Ministarstva.

„Radna obaveza traje sedam dana, a po potrebi i duže. Podrazumeva angažovanje na zadacima u vojno-zdravstvenim ustanovama za izvođenje nemedicinskih poslova. Angažovanje podrazumeva rad na dnevnom nivou u trajanju od osam časova, a u slučaju da se na poslovima koje radna obaveza podrazumeva ostane duže od osam časova, za sutradan je predviđeno korišćenje slobodnog dana“, navelo je Ministarstvo.


„Najpre angažujemo one koji nemaju radno angažovanje“, preciziralo je Ministarstvo odbrane. „Lica koja su zaposlena i koja imaju dokaz da su radno angažovana potrebno je da se jave nadležnom teritorijalnom organu koji im je uputio poziv, kako bi se drugo lice rasporedilo u jedinice radne obaveze. Licima koja su pozvana i angažovana u jedinicama radne obaveze biće opravdan izostanak sa posla“, rečeno je za RSE.

Ministarstvo je objasnilo i da se građani koji su regulisali vojnu obavezu vršenjem civilne službe pozivaju na zahtev vojno-zdravstvenih ustanova za formiranje jedinica radne obaveze. „Pozivi se upućuju u skladu sa odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi za slučaj vanrednog i ratnog stanja“, navodi se u izjavi Ministarstva odbrane za RSE.

Dodaje se da vojni obveznici koji su služenje vojnog roka regulisali vršenjem civilne službe ne mogu se rasporediti u ratne jedinice Vojske Srbije, te da oni svoju obavezu u rezervnom sastavu „izvršavaju u jedinicama civilne zaštite i radnu obavezu u jedinicama radne obaveze“.

U izjavi Ministarstva se upozorava da će se protiv lica koja se ne odazovu na poziv preduzeti „zakonom propisane mere“, odnosno da će biti pokrenut prekršajni ili krivični postupak - član 126. Zakona o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi i član 394. i član 417. Krivičnog zakonika, preciziralo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

XS
SM
MD
LG