Dostupni linkovi

Zabranjeno javno okupljanje i rad restorana u Federaciji FBiH


U Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH) zabranjen je svaki vid javnog okupljanja, rad kafića, barova, restorana, uslužnih objekata, igraonica, kozmetičkih salona.

Također, obustavlja se rad kulturnih institucija, poput kino sala, pozoršta, muzeja, galerija. To je dio naredbi koju je usvojen na sjednici Federalnog štaba civilne zaštite FŠCZ).

Od mjere su izuzeti objekti koji rade dostavu hrane, kao i narodne kuhinje - uz poštivanje epidemioloških standarda. Sve naredbe stupaju na snagu 18. Marta u 24 sata.

Trgovinama sa osnovnim prehrambenim artiklima, tržnicama, pekarama, apotekama, benzinskim pumpama, te centrima za pruženje usluga, šalter salama, naređeno je da omoguće socijalnu distancu od najmanje 1,5 matara.

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove naređeno je da u cilju sprječavanja širenja korona virusa primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu.

Odlučeno je i da su vozači u međunarodnom transportu dužni po povratku u zemlju ići u izolaciju i biti pod nadzorom. Prema procjanama epidemiologa za neke će izolacija trajati kraće od 14 dana.

Vozači šlepera i kamiona koji nisu građani BIH neće biti u izolaciji u šatorima, već u svojim kabinama ili da im uslove za izolaciju mora obezbijediti poslodavac.

Odlučeno je i da se štabovi Civilne zaštite u kantonima i općinama stave u punu funkciju, te da se uspostavi koordinacija između Federalnog i štabova nižih nivoa vlasti.

Kantonalne uprave civilne zaštite zadužene su da obezbijede neprekidno funkcionisanje, kantonalnih operativnih centara civilne zaštite koji će putem broja 121 zaprimati sve pozive koji se odnose na pojavu zarazne bolesti koronavirus

Definisan je set naredbi za direktora Federalne uprave CZ (FUCZ) i službe medicinske pomoći.

Od direktora federalne uprave civilne zaštite se traži da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti korona virusa.

Odlučeno je također da naredbe i preporuke koje je donio Krizni stab Federalnog ministarstva zdravstva i krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva do 16. marta ostaju na snazu sve dok se ne izmijene naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite.

Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, Kliničkom centru Univerziteta Sarajevo, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Javnoj ustanovi kantonalne bolnice "dr. Safet Mujić" – Mostar, je naređeno da u cilju ublažavanja posljedica širenja zarazne bolesti korona virusa poduzmu mjere i aktivnosti aktivnog nadzora za rano otkrivanje, testiranje, izolaciju i zbrinjavanje ventualnih slučajeva zaraze i dostavljanje kompletnih podataka o broju izolovanih i eventualno oboljelih od zarazne bolesti.

Federalna vlada je 16. Marta zbog opasnosti od širenja korona virusa donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće na području Federacije BiH.

XS
SM
MD
LG