Dostupni linkovi

Ambasadorica Uebber: Za zapošljavanje u Njemačkoj i ubuduće će trebati viza


Njemačka ambasadorica u Bosni i Hercegovin Margret Uebber (Uber) predstavila je bh.javnosti, putem video poruke, nekoliko ključnih novina novog zakona o useljavanju stručnog kadra, koji je stupio na snagu 1.marta.

Kako je navela, Zakon se odnosi na državljane svih zemalja širom svijeta i namijenjen je kvalifikovanim radnicima.

„U Njemačkoj se posebno se traži stručni kadar iz oblasti matematike, informatike, prirodnih nauka i tehnike, ali i za zanate postoje mnogobrojne mogućnosti. Zakon je namijenjen kvalifikovanim radnicima, a to su osobe koje imaju visoku školsku spremu ili stručnu kvalifikaciju. O stručnoj kvalifikaciji se govori onda kada se za odgovarajuće referentno zanimanje u Njemačkoj traži školovanje koje traje minimalno dvije godine“, navodi ambasadorica Uber.

Osobe koje imaju visoku školsku spremu ili stručnu kvalifikaciju priznatu od zvanične njemačke službe i pri tome mogu dokazati da imaju garanciju poslodavca za radno mjesto, mogu u Njemačkoj ambasadi podnijeti zahtjev za radnu vizu u ovoj zemlji, navela je njemačka ambasadorica u BiH.

„Prvo priznavanje kvalifikacije, potom viza. To takođe znači da će za zapošljavanje u Njemačkoj i ubuduće trebati viza. Primalac zahtjeva za vizu je nadležna njemačka ambasada, u slučaju Bosne i Hercegovine to je njemačka ambasada u Sarajevu. One osobe koje nisu obuhvaćene zakonom o useljavanju stručnjaka, mogu i ubuduće svoj zahtjev za vizu podnositi prema pravilu za zemlje Zapadnog Balkana. Ovo pravilo će za sada ostati na snazi, prema sadašnjim saznanjima do kraja 2020. godine“, poručila je u video poruci ambasadorica Njemačke u BiH.

Novi Zakon o doseljavanju kvalificirane radne snage u Njemačkoj, koji je stupio na snagu 1. marta, mogao bi olakšati iseljavanje u tu zemlju.

Zakon se primjenjuje na državljane svih zemalja širom svijeta i odnosi se prvenstveno na osobe sa stručnom ili akademskom kvalifikacijom.

Po novom zakonu, radnicima iz zemalja nečlanica EU ubuduće će u Njemačkoj biti dostupni svi poslovi za koje su kvalifikovani, a ne samo oni koje su njemačke institucije proglasile deficitarnim i za koje ne postoje kandidati iz Njemačke ili zemalja EU, kao što je to bio slučaj do sada.

Novina je i što će stručnim radnicima, pod određenim uslovima, biti omogućeno da duže vrijeme borave u Njemačkoj u potrazi za poslom.

Tražioci posla imaće pravo i da eventualni manjak praktičnog iskustva nadoknade dokvalifikacijom kroz praksu kod njemačkog poslodavca.

Uslov će biti da nadležne ustanove potvrde diplomu stranog radnika i da on dokaže da vlada njemačkim jezikom.

Uz to, ako prethodno nije sklopio ugovor o radnom odnosu, stranac će morati da dokaže da ima dovoljno novca da može da se izdržava dok traži posao.

XS
SM
MD
LG