Dostupni linkovi

Imenovani članovi više komisija i delegacija BiH


Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine imenovao je, na sjednici u Sarajevu u srijedu 15. januara, članove zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i članove delegacija za međunarodne institucije.

Imenovani su i članovi delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.

Bosna i Hercegovina je bila jedina od 47 država članica koja nije imala delegacije u tom tijelu, jer se kasnilo sa izborom nove vlasti nakon izbora u oktobru, 2018. godine.

Taj rok je istekao 6. aprila, 2019. godine, a dva dana prije isteka ovog roka, Tiny Kox (Holandija) i Serhiy Sobolev (Ukrajina), izvjestitelji za monitoring Bosne i Hercegovine, pozvali su bh. Parlament, odnosno kolegij, da hitno predloži članove delegacije ili će ostati bez svojih predstavnika u Parlamentu ove evropske institucije, tokom 2019. godine.

Na sjednici u Sarajevu, u srijedu su imenovane i bh. delegacije u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi, u Parlamentarnoj skupštini Sjevernoatlantskog saveza, u Centralnoevropskoj inicijativi, u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, te Parlamentarnoj skupštini frankofonskog govornog područja.

Pored toga, imenovani su i članovi šest zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH iz Doma naroda i to za zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, za ekonomske reforme i razvoj, za evropske integracije, za administrativne poslove te za ljudska prava.

Proces imenovanja bi u četvrtak trebao završiti i Zastupnički dom Parlamenta BiH, na zakaznoj sjednici u Sarajevu.

Opšti izbori u Bosni i Hercegovini su održani u oktobru 2018. godine.

Nakon 13 mjeseci pregovora političkih stranaka, u novembru 2019. , Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je predložilo Zorana Tegeltiju za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Parlament BiH je potvrdio imenovanje Zorana Tegeltije 5.decembra 2019. na sjednici u Sarajevu, a 23.decembra je ista zakonodavna institucuija imenovala I novi sastav Vijeća ministara BiH.

Preporučujemo

XS
SM
MD
LG