Dostupni linkovi

Predlog Vlade Crne Gore zakona o slobodi veroispovesti


Cetinjski manastir
Cetinjski manastir

Crnogorska Vlada je danas usvojila Predlog zakona o slobodi veroispovesti kojim je predviđeno da će svi verski objekti koji su bili imovina države Crne Gore pre gubitka njene nezavisnosti i pripajanja Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, a koji kasnije nisu na odgovarajući pravni način prešli u svojinu neke verske zajednice, biti prepoznati kao državna imovina.

"Međutim, ako neka verska zajednica raspolaže dokazima da je na osnovu nekad ili danas važećih propisa postala vlasnik neke imovine, država će to priznati i poštovati. Tamo gde takvih dokaza nema, već je reč o imovini koju je stvarala i sticala država Crna Gora i koja predstavlja kulturnu baštinu svih njenih građana, takva imovina biće upisana kao kulturno blago, odnosno kao državna svojina Crne Gore", saopštila je Vlada.

Predlog zakona je utvrđen na bazi Nacrta iz 2015. godine, navodi se u Vladinom saopštenju.

Nacrt zakona iz 2015. godine predviđao je registraciju verske zajednice koja deluje u Crnoj Gori, zatim da se prostor na kome deluje ne može prostirati van teritorije Crne Gore i da naziv verske zajednice ne sme sadržati službeni naziv druge države i njena obeležja.

SPC je tada saopštila da država planira da joj otme imovinu, da je zakon za tu crkvu "neprihvatljiv", "diskriminatoran", da država "grubo narušava" princip odvojenosti crkve od države, kao i da se "agresivnim intervencionizmom upliće u unutrašnja pitanja crkava i verskih zajednica".

U vladinom saopštenju se navodi da se današnjim predlogom zakona utvrđuju jednake obaveze i prava svih verskih zajednica koje deluju na teritoriji Crne Gore i na jasan i transparentan način se rešava pitanje državne imovine.

Tokom diskusije o Predlogu zakona, predsednik Vlade Duško Marković je ukazao na istorijski značaj ovog zakonskog teksta.

"Ovaj zakon je izuzetno važan. Rekao bih da on predstavlja završni korak na ovom istorijskom putu kulturne emancipacije Crne Gore, jer njime garantujemo svakom građaninu Crne Gore slobodu da po sopstvenoj savesti bude ili ne bude vernik bilo koje veroispovesti, pri čemu država štiti imovinu i kulturno blago koje pripada svim građanima i obezbeđuje da zakoni Crne Gore jednako važe za sve, na čitavoj teritoriji naše države", saopštio je premijer.

Predlog zakona će, pre usvajanja u Skupštini Crne Gore, biti poslat na mišljenje Venecijanskoj komisiji.

XS
SM
MD
LG