Dostupni linkovi

Sindikati hoće referendum protiv podizanja dobi za u mirovinu


Sindikalne središnjice dovršavaju pripreme za prikupljanje potpisa za referendum protiv podizanja dobi za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina

Tri najveće hrvatske sindikalne središnjice u Hrvatskoj dovršavaju pripreme za prikupljanje potpisa za referendum protiv podizanja dobi za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina. I ovogodišnja proslava Praznika rada biti će posvećena prikupljanju potpisa, a sindikati najavljuju da će ih prikupiti i dvostruko više od zakonom propisanih 370.000 do 380.000.

Vlada nije poslušala njihove argumente i prijedloge, i tri najveće sindikalne središnjice - Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata kreću u prikupljanje potpisa i raspisivanje referenduma kojim se traži izmjena postojećeg Mirovinskog zakona, koji je, po njihovoj ocjeni, neprovediv u hrvatskim uvjetima i izuzetno nepovoljan za hrvatske radnike.

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever pobrojao je glavne zahtjeve budućeg referenduma:

"U prvome redu to je spuštanje dobi sa 67 na 65 godina starosti za stjecanje prava na starosnu mirovinu. Sa druge strane to je smanjenje penalizacije za 5 godina staža koji nedostaje sa 18 posto na 12 posto."

Po postojećem zakonu se radnika koji odlazi u prijevremenu mirovinu "kažnjava" sa 0,3 posto iznosa mirovine manje za svaki mjesec koji mu nedostaje, a traži se da se ta penalizacija smanji na 0,2 posto. Koji su tu argumenti?

"Smatramo da je i ovo previsoko, jer u većini ljudi ne idu u prijevremenu mirovinu svojom voljom, nego zato što ih se poslodavci rješavaju. Svega jedan posto odlazi vlastitom voljom, njih 20 posto odlaze zato što su bolesni i više ne mogu raditi, a svih onih preostalih 79 posto - njih se poslodavac rješava, zato što su mu prestari. Dakle, najprije se poslodavac rješava radnika, a nakon toga se tog radnika sačeka i država ga kažnjava trajnim smanjenjem mirovine", kaže Krešimir Sever.

Krešimir Sever i Mladen Novosel
Krešimir Sever i Mladen Novosel

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel je demantirao vladine propagandne poruke uz ovu mirovinsku reformu, da se neće morati ići u mirovinu sa 67 godina, već da će se moći ići sa 60, odnosno 61 godinu starosti i 41 godinom staža. Naime, to se uz aktualnu situaciju na tržištu rada jednostavno ne može ostvariti, kazao je.

"Na tržištu rada se sada u 90 posto slučajeva radnici zapošljavaju na određeno vrijeme preko svih oblika prekarnog i agencijskog rada i slično. Kada biste danas pitali radnika koji je star 30 godina - koliko ima radnog staža, on sigurno nema 10 ili 11 godina, već godinu ili dvije. To znači da u budućnosti neće biti nijednog radnika koji će imati 60 godina života - ili 61 godinu nakon 2027. godine - i 41 godinu staža. Više nema takvog kontinuiteta radnog odnosa kao što je bilo šezdesetih, sedamdesetih ili osamdesetih godina prošlog stoljeća", kazao je Novosel.

Sindikati će prikupljati potpise za referendum od 27. travnja do 11. svibnja na 300 stalnih lokacija po Hrvatskoj, ali i na pokretnim štandovima koji će po dan ili dva biti pred pojedinom tvornicom, sve dok svoj potpis ne daju oni koji to žele, na sajmištima, nedjeljom pred crkvama i slično. I ovogodišnje obilježavanje Praznika rada bit će u znaku prikupljanja potpisa za referendum, najavili su. Vjeruju da će prikupiti i dvostruko više od potrebnih 370.000 -380.000 potpisa, a očekuju da se referendum održi u jesen.

Sindikati su do sada u dva navrata prikupljali potpise za referendum - jednom protiv najavljenog outsourcinga u javnom sektoru, a drugi puta protiv davanja hrvatskih autocesta u koncesiju. Hrvatske vlasti su oba puta odustajale od najavljenih planova.

Sindikati redovito za svoje referendumske inicijative prikupe više potpisa nego što je potrebno, pa su - u vrijeme kada birački popisi još nisu bili pročišćeni pa je za prikupljanje potrebnih 10 posto svih upisanih birača trebalo preko 450.000 potpisa - protiv davanja autocesta u koncesiju prikupili preko 487.000 potpisa, a protiv outsourcinga 624.000 potpisa.

Klerikalne udruge su za svoj jedini uspjeli referendum - za izmjenu ustavne definicije braka - uspjeli prikupiti 749.000 potpisa, međutim u dva novija pokušaja - iako je broj potrebnih potpisa smanjen na 370.000 - nisu uspjeli prikupiti potreban broj potpisa, jer im je velik broj potpisa iz raznih razloga bio poništen.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG