Dostupni linkovi

Kuburović tvrdi da nema politizacije pravosuđa u Srbiji


Debata o Nacrtu ustavnih amandmana u Beogradu

„Poslednjom verzijom Nacrta ustavnih amandmana, donetom nakon mišljenja Venecijanske komisije (međunarodnog savetodavnog tela čiji su delokrug ustavna i izborna pitanja i delovanje demokratskih institucija) politizacija pravosuđa je potpuno isključena“, izjavila je Nela Kuburović ministarka pravde Srbije.

„Izvršna vlast je potpuno eliminisana iz izbora nosilaca pravosudnih funkcija, dok je uloga zakonodavne vlasti, pre svega Skupštine Srbije svedena na minimum, jer je za izbor predstavnika u pravosuđu potrebna većina od tri petine poslanika“, rekla je Kuburović na debati posvećenoj ustavnim amandmanima čije je usvajanje prema pregovaračkom poglavlju 23 - jedna od važnih stavki na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji.

Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije
Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije

Zamerke koje su povodom predloženog nacrta imala strana i domaća udruženja koja okupljaju sudije i tužioce, pa potom i sami članovi Venecijanske komisije odnosila su se na bojazan da bi se pravosuđe u potpunosti moglo staviti pod kontrolu politike.

Sem Fabrici, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, poručio je da je predloženim amandmanima najvažnije isključiti uticaj politike na pravvosuđe.

„Jula 2016. godine kada je otvoreno pregovaračko poglavlje 23 Srbija se obavezala da će promeniti Ustav uz savetovanje sa Venecijanskom komisijom u transparentnoj debati. Komisija je svoje mišljenje formulisala u junu, Vlada Srbije je sačinila Nacrt dokumenta. Ovo je prilika za dijalog pravosudnih tela i ostalih učesnika u procesu da uvide šta će biti njihove reakcije i komentari na tekst koji im je predstavljen“, rekao je Fabrici.

Ana Brnabić, premijerka Srbije, iznela je mišljenje da su izmene koje se odnose na Ustav najznačajnije za građane Srbije.

„Da imamo nezavisno, efikasno i odgovorno sudstvo. U koje verujem imaju puno poverenje svi građani Republike Srbije i njena privreda“, ukazala je Brnabić.

Sa druge strane, deo stručne javnosti, koji je povodom ustavnih amandmana iznosio najviše primedbi na račun nadležnih, strahuje da su predložene izmene samo kozmetičke prirode. Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca, ističe da bi izlaz mogao biti u kompromisu strukovnih organizacija i pravosudnih vlasti.

„Ako je zaista pravosuđe loše, moramo se baviti uzrokom.... Zbog čega je loše? Zbog politike: u sadašnjem sistemu sudije i tužioce bira politika. Članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca bira politika. Zakone u pravosuđu donosi politika. Pa nećemo valjda tu, da kažem bolest, rešavati politikom ili tražiti zaobilazne načine za njen uticaj“, kaže Ilić.

Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije
Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije

Iz Ministarstva pravde je najavljeno da će nakon usklađivanja teksta, najkasnije početkom oktobra Vlada Srbije uputiti Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu Ustava.

XS
SM
MD
LG