Dostupni linkovi

Deponenti čiji su depoziti izgubljeni zbog likvidacije Bobar banke


Tužilaštvo BiH je objavilo i listu deponenata, čiji su depoziti zasigurno izgubljeni pokretanjem likvidacije Bobar banke i koji su izgubili najveće iznose, a među kojima ima institucija od javnog značaja, čime su izravno ugroženi i građani BiH, penzioneri, osobe koje potražuju zdravstvenu zaštitu itd. Ukupno 145 miliona i 700.00 konvertibiilnih maraka (KM), uglavnom državnih para, ostalo je zarobljeno.

Fondovi kojim upravlja IRB RS
-13.660.949,61 KM po osnovu depozita
-2.250.000,00 KM po osnovu akcija
-31.451.341,83 KM po osnovu zajma
Elektroprivreda RS i zavisna preduzeća
-oko 8,1 miliona KM po osnovu depozita
Elektroprivreda HZHB
-oko 5 miliona KM po osnovu depozita
Garantni fond RS
-oko 5,5 miliona KM po osnovu depozita
Grad Trebinje
-oko 5,2 miliona KM po osnovu depozita
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH
-oko 14,7 miliona KM po osnovu depozita
Vlada Brcko Distrikta BiH
-oko 2,5 miliona KM po osnovu depozita
Hercegovačka banka u likvidaciji
-oko 4,7 miliona KM po osnovu depozita
Javni fond za dječiju zaštitu RS
-oko 2,1 milion KM po osnovu depozita
JU Zavod za zapošljavanje RS Pale
-oko 12,3 miliona KM po osnovu depozita
Lutrija RS
-oko 2 miliona KM po osnovu depozita
Ministarstvo finansija i trezora RS
-oko 9,5 miliona KM po osnovu depozita
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS
-oko 2 miliona KM po osnovu depozita
Područna privredna komora Banja Luka
-oko 1,3 miliona KM po osnovu depozita
Fond PIO RS- Bijeljina
-oko 0,3 miliona KM
Pošte Srpske
-oko 0,9 miliona KM
Bor banka Sarajevo
-oko 2,5 miliona KM po osnovu depozita
PI Prehrana a.d. u stečaju Gradiška
-oko 1,8 miliona KM depozita
Petrol BH Oil Company
-oko 5 miliona KM po osnovu protesta po garanciji
Opština Rudo
-oko 2,2 miliona KM
Opština Bileća
-oko 0,75 miliona KM po osnovu depozita
Osiguranje garant Brčko
-oko 1,1 milion KM po osnovu depozita
Privredna banka Sarajevo
-oko 3,1 miliona KM po osnovu depozita
Republička uprava za geodetske i imovinskopravne poslove Banja Luka
-oko 1,74 miliona KM po osnovu depozita
Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta
-oko 2,9 miliona KM po osnovu depozita
AD Tvornica prečistača u stečaju Rogatica
-oko 1,1 milionaKM po osnovu depozita
XS
SM
MD
LG