Dostupni linkovi

Predstavnički dom PS BiH o posljedicama prirodne nesreće u BiH


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas će razmatrati Informaciju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o posljedicama prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini.

Poslanici bi trebali razmatrati zahtjev poslanika Denisa Bećirovića (SDPBiH) da se Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH razmatra po hitnom postupku.

U obrazloženju je navedeno da je razlog za donošenje predložene dopune Krivičnog zakona BiH potreba za strožijim kažnjavanjem počinilaca krivičnih djela koji koriste stanje prirodne nesreće za činjenje krivičnih djela da bi na taj stekli protupravnu imovinsku korist.

Poslanici Predstavničkog doma PS BiH će se izjašnjavati i o zahtjevu Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH razmatra po skraćenom postupku.

Na dnevnom redu sjednice je i zahtjev Vijeća ministara BiH da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kao i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama BiH.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, uz Mišljenje Ustavnopravne komisije i Mišljenje Komisije za saobraćaj i komunikacije.

Poslanici će, između ostalog, u prvom čitanju razmatrati Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima, te Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.
XS
SM
MD
LG