Dostupni linkovi

Parlament Federacije BIH usvojio set antikorupcijskih zakona


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH danas je u Sarajevu usvojio set antikoruptivnih zakona koje je predložila federalna Vlada.

Riječ je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o sudovima u FBiH, Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku i Prijedlogu zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH.

Cilj donošenja zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH jeste što veća efikasnost cjelokupnog sistema krivičnog pravosuđa u FBiH.

Ovaj zakon uređuje uspostavljanje posebnih organizacionih jedinica federalnog Tužilaštva i Vrhovnog suda, koji bi bili stvarno i mjesno nadležni za krivično gonjenje i suđenje u postupcima za djela organizovanog kriminala, korupcije, međukantonalnog kriminala i drugih oblika privrednog i teškog kriminala.

Ovim zakonom osigurava se jedinstveno, usklađeno i efikasno postupanje specijalizovanih federalnih organa u borbi protiv korupcije, organizovanog i drugih oblika teškog kriminala u FBiH, odnosno stvaraju se zakonske pretpostavke da sadašnje stanje bude radikalno promijenjeno.

Zakonom se predviđa institut saradnika pravosuđa, koji bi trebalo da znatno doprinese efikasnijem otkrivanju, razjašnjavanju i dokazivanju svih oblika organizovanog kriminala.

Dopunom Zakona o sudovima u FBiH omogućava se stvaranje mehanizama za propisivanje nadležnosti Vrhovnog suda FBiH posebnim federalnim zakonom.
XS
SM
MD
LG