Dostupni linkovi

Istraživanje javnog mnijenja koje je Direkcija za evropske integracije BiH provela u prvom kvartalu ove godine, pokazuje i dalje veliku podršku građana Bosne i Hercegovine procesu evropskih integracija.

"Istraživanje je pokazalo da 85 posto građana Bosne i Hercegovine podržava integraciju u Evropsku uniju. To je tri posto više u odnosu na istraživanje od prethodne godine i bilježi kontinuiran rast podrške u protekle tri godine. 67 posto građana smatra da reforme u procesu integrisanja treba provoditi radi boljih uslova života u BiH, neovisno od članstva u Evropskoj uniji", kaže Marina Kavaz Siručić, portparol Direkcije.

"Dvije trećine ispitanih vjeruje da je borba protiv korupcije najznačajnija reforma, i ta reforma u posljednja tri istraživanja dobija podršku koja raste po godišnjoj stopi od deset posto. Građani podjednako smatraju da su Vijeće ministara i Parlamentarna skupština BiH pokretačka snaga integracije u Evropsku uniju. Da Bosna i Hercegovina ima status potencijalnog kandidata izjavilo je oko 36 posto ispitanika, dok svaki treći smatra da BiH već pregovara o članstvu sa Evropskom unijom.

Tri četvrtine građana smatra da će napredak susjednih država u procesu pozitivno uticati i na integraciju Bosne i Hercegovine. Kao i ranijih godina, građani informacije o procesu integrisanja najradije primaju posredstvom televizije i interneta, a od tema koje ih najviše interesuju su fondovi Evropske unije. Istraživanje je provedeno u februaru CATI metodom, potpomognuto telefonskom metodom, na reprezentativnom broju ispitanika u cijeloj Bosni i Hercegovini", rekla je Marina Kavaz Siručić

Kao što smo čuli, građani podržavaju evropske integracije svoje zemlje, nadajući se ukidanju korupcije. U našoj anketi o ovom društvenom zlu kažu:

Upravo borbi protiv korupcije bila je posvećena konferencija "Jačanje antikorupcijskih kapaciteta i mreža civilnih organizacija", koju finansira Evropska unija. Holger Schroeder iz Delegaciji EU u BiH je rekao."Korupcija i borba protiv korupcije, rekao bih, da zahtijevaju jednu predanost političara koji će osigurati ne samo prostor, već i podršku samim institucijama da djeluju u oviru svojih mandata. Trebaju nam sudije i tužioci koji nisu u strahu, koji se ne plaše preuzeti na sebe tzv. visokoprofilne, kompleksnije i teže predmete", kaže Schroeder.

"Mislim da Bosna i Hercegovina treba jednu modernu, angažovanu, i prije svega hrabru strategiju za borbu protiv korupcije", rekao je direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Sead Lisak
XS
SM
MD
LG