Dostupni linkovi

Javni dug Srbije 51 odsto BDP


Javni dug Srbije na dan 31. decembra 2011. bio je 51 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) čime je premašio zakonom dozvoljenu granicu od 45 odsto, dok je kod 122
revidirana subjekta utvrđena nezakonitost u javnim nabakama u iznosu od 47 milijardi dinara, rekao je danas predsjednik Savjeta Državne revizorske insitucije (DRI) Radoslav Sretenović.

Na sjednici Odbora Skupštine Srbije za finansije na kojoj je predstavio informaciju DRI o izvještajima državne revizije za 2011. godinu, Sretanović je kazao da je javni dug na dan 31. decembra 2011. iznosio više od 15 milijardi eura, što je iznad nivoa od 45 odsto
BDP koliko je utvrđeno Zakonom o budžetskom sistemu.

Sretenović je rekao da forma i sadržaj izveštaja o stanju javnog duga Srbije u okviru završnog računa budžeta koji se podnosi parlamentu nijesu propisani nijednim zakonom.

On je naveo da će zato DRI preporučiti Vladi da predloži novi zakon o javnom dugu kojim bi se utvrdila jedinstvena metodologija utvrđivanja visine javnog duga i načina izvještavanja o javnom dugu.
XS
SM
MD
LG