Dostupni linkovi

Crna Gora:Prosječna zarada u maju 487 eura


Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u maju je, prema podacima Monstata, iznosila 487 eura, 0,8 odsto manje u odnosu na april.

Prosječna neto zarada je u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 1,7 odsto, dok je u odnosu na prosječnu neto zaradu u cijeloj prošloj godini zabilježila rast od 0,6 odsto.

"Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju u odnosu na april zabilježile rast od 0,4 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 1,2 odsto", navedeno je u saopštenju.

Prosječna bruto zarada u maju je iznosila 727 eura.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u maju su u odnosu na prethodni mjesec bilježile rast u sektoru zdravstvene i socijalne zaštite, snadbijevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontroli procesa uklanjanja otpada i sličnim aktivnostima, državnoj upravi i odbrani, obaveznom socijalnom osiguranju, administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, trgovina na veliko i malo, popravci motornih vozila i motocikala.

Pad je zabilježen u snabdijevanju električnom energijom, gasom, parom i klimatizaciji, uslugama smještaja i ishrane, vađenju ruda i kamena, informisanju i komunikacijama, ostalim uslužnim djelatnostima, građevinarstvu, finansijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja, stručne, naučne i tehničke djelatnosti, prerađivačka industrija, umjetnost, zabava i rekreacija, poslovanju sa nekretninama i saobraćaju i skladištenju.
XS
SM
MD
LG