Dostupni linkovi

Sporazum Prištine i Beograda o regionalnom predstavljanju i saradnji


 1. Obe strane potvrđuju privrženost efektivnoj, inkluzivnoj i reprezentativnoj saradnji.
 2. U tom smislu, 'Kosovo*' je jedina oznaka koja će se koristiti u okvirima regionalne saradnje.
 3. Fusnota koja će se primenjivati uz zvezdicu glasiće: "Ovaj naziv ne utiče na stav o statusu i u skladu je sa UNSB 1244 i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti".
 4. 'Kosovo*' učestvuje samostalno i govori u svoje ime na svim regionalnim skupovima.
 5. Kada novi ugovori budu sklapani i/ili potpisivani, predstavnik 'Kosova*' će se potpisati ispod naziva opisanih u članovima 2. i 3.
 6. Što se tiče izmena postojećih sporazuma koje je potpisao Unmik, nijedan od ovih zaključaka neće se tumačiti na štetu zakonskih prava Unmika. Predstavnik Unmika biće pozivan na sastanke koji se organizuju u okviru dogovora čiji je Unmik potpisnik. Na Unmiku je da odluči da li će da prisustvuje bilo kom sastanku.
 7. Domaćini sastanaka biće podsticani da izbegavaju isticanje nacionalnih simbola, osim sopstvenih i simbola EU, uzimajući u obzir pravilnike relevantnih organizacija.
 8. EU kao posrednik obavestiće relevantne regionalne organizacije i entitete o ovim sporazumima o nazivu, predstavljanju i potpisu. Oni treba da se primene u praksi organizovanja regionalnih skupova. EU će nadzirati primenu ovih sporazuma.
 9. Obe strane i EU će podstaći svoje partnere da podrže ove dogovore i pomognu njihovoj primeni.
 10. Regionalne organizacije na koje se odnose ovi zaključci su postojeće i buduće međuvladine organizacije ili sporazumi čiji je cilj promovisanje saradnje i integracije u regionu Balkana. "Regionalni sastanci" uključuju sastanke ovih organizacija, kao i ad hok ili neformalne sastanke sa sličnim ciljem. To takođe uključuje sastanke sa institucijama EU u okviru evropskog delokruga.
 11. Ovi sporazumi su usvojeni na privremenoj osnovi.
XS
SM
MD
LG