Dostupni linkovi

Zelenašenje postalo javni biznis


Iako je opšte poznato da postoje privatna lica koja, iako neregistrovana, daju novac na pozajmicu uz kamatu, država do sada nije ništa uradila na suzbijanju te vrste krivičnih djela. Naprotiv, oglasi kamataša svakodnevno se mogu naći u domaćoj štampi što dokazuje da su lako dostupni. Zašto se u Crnoj Gori ova pojava toleriše?

Tokom saslušanja svjedoka u okviru saslušanja optuženih za više krivičnih djela u aktuelnom slučaju „Inpek“, jedan svjedok je pomenuo učešće takozvanih kamataša koji su prijetili jednom od aktera afere, a koje ne želi da imenuje, jer smatra da bi na taj način sebe izložio riziku. Inače, opšte je poznato da se u domaćoj štampi mogu naći oglasi kojima se nude pozajmice uz određenu kamatu, a za koje se, kao garancija traže uglavnom nekretnine, pa široj javnosti možda nije ni poznato da je neovlašteno davanje pozajmica uz kamatu, zapravo kriminalna aktivnost.

Predsjednik Udruženja pravnika advokat Nikola Bulatović kaže da je zelenašenje krivično djelo:

"Svakako da se radi o krivičnom djelu, ali radi se o radnji koja je, da budemo iskreni, teško dokaziva jer se radi bez papira, i uglavnom u četiri oka. Ovih pojava će se biti još više, jer su banke zaustavile kredite. Fali i svježeg novca u opticaju, pa će biti ovo biti sve prisutnije u našem društvu. Nadležni će morati da se pozabave time ozbiljnije, jer se prosto nameće kao jedna učestala pojava."


Ova pojava do sada nije bila u fokusu javnosti, a ni nadležni državni organi nijesu objavljivali nikakve podatke u vezi takozvanog zelenašenja, i aktivnosti koje bi bile usmjerene ka suzbijanju ove vrste krivičnog djela. Otežavajuću okolnost predstavlja činjenica da je zelenašenje teško dokazivo jer se pokriva raznim formama, uglavnom ugovorima o kupoprodaji nekretnina. Otvoreno oglašavanje kamataša za tužilaštvo i policiju ipak mogu poslužiti kao početna tačka.

Advokat Nikola Bulatović:

"Oglašavanje u štampi znači to da je na taj način do državnog tužioca dopro glas o tome i onda tragom toga mogu se stvari ispitivati."

RSE: Na potezu je tužilaštvo?

Bulatović
: I tužilaštvo i policija... da se ti slučajevi ispitaju. Ako postoji ugovor, onda onaj ko je oštećena strana u građanskoj parnici može uspješno takav ugovor da poništi bez obzira što, pretpostavljam da nema direktnog ugovora o kamati, o zelenašenju. To oni obično pokriju tako što se u ugovor o kupoprodaji stana stavi neka niža cijena, pa se kamate ukalkulišu u cijenu. Onda se kaže da ako ne plati do tog i tog dana ovome što je dao pozajmicu ostaje stan, a da će se zajmoprimcu, ako vrati novac, vratiti stan. Iz takvog ugovora očigledno je o čemu se radi."

U Ministarstvu finansija kažu da nijesu nadležni za kamataše, već da je prava adresa Centralna banka čijeg predstavnika za odnose s medijima danas nije bilo moguće kontaktirati. U Poreskoj upravi, međutim, kažu da je novac moguće pozajmiti uz kamatu na legalan način, a da se kao zelenaške tretiraju pozajmice koje pravazilaze uobičajenu visine kamate i da se daju zloupotrebljavajući neku vanrednu situaciju ili posebno stanje u kom se nalazi zajmoprimac. Teško je doći do podatka o zelenaškim ugovorima, rekao je za naš program poreski inspektor Nova Radović:

"Zelenaške ugovore, pojam tih ugovora, tretira Zakon o obligacionim odnosima. Radi se o ugovorima gdje neko, koristeći se stanjem nužde, ili teškim materijalnim stanjem drugoj lica, njegovim neiskustvom, lakomislenošću, zavisnošću, ili sličnom okolnošću, može za sebe ugovoriti ili za neko treće lice neku korist koja bi bila u nesrazmjeri sa onim što bi dao drugom licu."

Pogledajte komentare (1)

Ovaj forum je zaključen
XS
SM
MD
LG