Dostupni linkovi

Spor maslinara i vlasti oko zemljišta u Valdanosu


Ulcinj

Nekadašnji vlasnici maslinjaka u uvali Valdanos kod Ulcinja ne odustaju od zahtjeva da im država vrati zemljište, a potencijalne investitore su upozorili da ne ulaze u poslovne aranžmane s državom jer je vlasništvo nad tim zemljištem sporno. Na drugoj strani, državni organi smatraju da tende za zakup Valdanosa i buduća izgradnja turističkog kompleksa nijesu u konfliktu sa zahtjevima bivših vlasnika.

Nova demokratska snaga Forca je upozorila potencijalne investitore u Valdanosu koji su se javili na tender za zakup da će naići na velike probleme prilikom realizacije predviđenih investicija jer se zbog spornog vlaništva nad zemljištem vode sudski sporovi između bivših vlasnika zemljišta i države. Prema riječima Dževdeta Cekulija, tek nakon povrećaja zemljišta i maslinjaka građanima moguće je razgovarati o valorizaciji jedne od najatraktivnijih uvala na Crnogorskom primorju:

"Ta imovina je oduzeta pod prinudom, nije plaćena adekvatna cijena i trebalo je da se izvrši deeksproprijacija zbog toga što nije ulagano u svrhe zbog kojih je to eksproprisano. Radi se o čistom slučaju gdje imovina treba da se vrati. Sličan je slučaj bio u vezi sa kasarnom "Morača" gdje su vlasnici bili fondovi i opština Podgorica. Nakon što je vojske vratila državi Crnoj Gori tu imovinu država Crna Gora je to ustupila opštini i fondovima, bivšim vlasnicima. To je trebalo da se isto uradi i sa bivšim vlasnicima u Valdanosu, to jest, sa 204 familije koje su se bavile gajenjem maslina i da se opštini vrati ono što joj je propadalo prije nego što je izvršena eksproprijacija."


Na drugoj strani, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede Branko Vujović kaže da davanjem u zakup Valdanosa neće promijeniti status maslinjaka za koje su zainteresovani građani Ulcinja, a da će od izgradnje turističkog kompleksa imati koristi svi u Ulcinju:

"Mislim da je u prethodnoj komunikaciji razjašnjeno pitanje stausa maslinjaka i dijela imovine za koju su posebno zainteresovani građani Ulcinja i da taj status neće biti promijenjen u bilo kojoj daljoj fazi valorizacije Valdanosa i mislim da će najveću korist od te valorizacije ukoliko nađemo investitora koji bude spreman da u skladu sa planskom dokumentacijom valorizuje te kapacitete, da će upravo najveću korist imati mještani Ulcinja."

Slično misli i gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinaga koji tvrdi da nema konflikta između davanje u zakup i gradnje turističkog kompleksa u Valdanosu i zahtjevu građana za vraćanjem maslinjaka:

"Nije u koliziji. Valdanos je do juče i danas koristila prvo vojska, sada je Vlada korisnik i ja ne znam ko je danas protiv. Čak su i on i(opozicja) u svojoj kampanji rekli da valorizacije svih turističkih resursa, mislim da je i Valdanos jedan od bitnijih, mi govorimo o turističkim kompleksima đe će se graditi tamo đe su objekti, da se jednostavno neće dirati tamo đe su vlasnici naši građani. Neću biti protiv turizma."

Odgovarajući na pitanje da li je zabilježeno još slučajeva u kojima država prodaje ili daje u zakup zemljište koje je pod sporom i za koje bivši vlasnici traže povraćaj u Udruženju za povraćaj oduzete imovine kažu da postoje takvi slučajevi, a da državni organi u zavisnosti od slučaja do slučaja procjenjuju da li je cjelishodno primjeniti već donesene zakone. Predsjednik Udruženja Veselin Uskoković:

"Ja se plašim kada je riječ o Valdanosu da su oni tamo "uspavali" ranije vlasnike i da oni nijesu koristili sva pravna sredstva. Ja nijesam siguran da li su oni sada uopšte mogu pokrenuti bilo što u skladu sa Zakonom o oduzetoj imovini i obeštećenju."

U drugim primorskim opštinama nema sličnih slučajeva kao što je slučaj Valdanosa da građani traže povraćaj velikog kompleksa zemljišta i maslinjaka. Gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić:

"U Herceg Novom je najviše bilo zakupa ili prodaje državne zemlje uglavnom zemlje koja je vlasništvo vojske koja je prešla na državu, država je ili prodala, a u posljednje vrijeme najviše ide na zakup i raspisivanje tih tendera, međutim, za tako značajne komplekse nijesmo imali tih imovinskih problema kao što je Valdanos."

Pogledajte komentare (1)

Ovaj forum je zaključen
XS
SM
MD
LG