Dostupni linkovi

Zemlja za političare


Previše se sve to radi sistemski i sistematično da bi se moglo svesti na incidente, pojedinačne slučajeve zloupotreba i slične oveštale floskule. Postoktobarska srpska vlast, u to nema nikakve sumnje, svesno je odgajala partokratsku nakazu od države koja kontinuirano kreira koruptivne "zakone" urušavajući tako svaki zametak odgovornih institucija.

Ne zna se čak ni kakav politički sistem zemlja Srbija ima. Njen parlament ne postoji – budući da je, kako je tačno ustanovio analitičar ovdašnjih neprilika, sveden na skupštinu privremenih partijskih delegata, unapred ucenjenih imperativnim mandatima i blanko ostavkama. Partije su lukrativna politička preduzeća, a Vlada je u dubokoj senci kako partokratske nagodbe, tako i prezidencijalnog super-ega. O tome kakav joj je moral i shvatanje pravne države svedoči i priča o ministarki, i to pravde, koja je svesno zašla u teški konflikt interesa.

Snežana Malović, naime, istovremeno je i članica Republičke izborne komisije, tela koje se finansira iz državnog budžeta. Zakon o Vladi, međutim, izrekom sankcioniše da član vlade ne može biti na funkciji u drugom državnom organu. Da stvari budu još opskurnije, prema poslovniku o radu, Republička izborna komisija sama sebi određuje visinu nadoknada. Ministarka Malović je, dakle, svesno prekršila zakon, iz čega je više nego jasno kakve partiture pravosuđa možemo očekivati pod njenom dirigentskom palicom.

Ni sudiji Vrhovnog suda Srbije Sonji Brkić, izabranoj ponovo za predsednicu Republičke izborne komisije, nije bio problem da prekrši zakon. U njenom slučaju član 27 Zakona o sudijama koji kaže da se sudija ne može baviti bilo kojim javnim ili privatnim poslom.

Razume se, i Sonja Brkić i Snežana Malović prekršile su i Zakon o sukobu interesa.

Advokat Slobodan Šoškić za naš program kaže:

"Ako se u Republičkoj izbornoj komisiji nađu ljudi koji su na ministarskim pozicijama, ako su čak i sudije Vrhovnog suda prisutne kao takve, to sve može da izazove sumnju u pogledu sukoba interesa."

RSE: To je slučaj gospođe Sonje Brkić koja sudija Vrhovnog suda Srbije i članica, odnosno ponovo izabrana predsednica, Republičke izborne komisije?

"Tako je, teško je pretpostaviti da će sve raditi "lege artis" i u Vrhovnom sudu onda kada se sudije Vrhovnog suda nalaze u Republičkoj izbornoj komisiji, pogotovo ako se sudija Vrhovnog suda nalazi na čelu te Republičke izborne komisije, da će sud biti zaista nepristrasan prilikom odlučivanja o određenoj žalbi."

RSE: Kada je u pitanju ministarka Snežana Malović, koja je takođe izabrana za članicu Republičke izborne komisije, nosilac javne funkcije ne može vršiti nijednu drugu funkciju?


"I to je zaista krajnje problematično, odnosno očigledan primer sukoba interesa. Ako se ministarka pravde nalazi u Republičkoj izbornoj komisiji, možete zamisliti šta se sve može dogoditi prilikom odlučivanja u toj Repubičkoj izbornoj komisiji."

Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, podseća da u pravnoj državi nije čak ni nužno da se materija konflikta interesa reguliše zakonom:

"To je logična posledica posla i ovlašćenja, odnosno odgovornosti, koje oni imaju. Međutim, pošto se ovde potpuno ustoličio jedan partijski sistem, njih postavljaju političke stranke i oni tim istim strankama odgovaraju. Ako političkim strankama to ne smeta, institucije neće ništa pokrenuti. To je onaj krug koji smo napravili da zaokružimo jednopartijsku državu kakva mislim da nije postojala ni 2000. godine, odnosno, možda je postojala, ali nije bila ovoliko jaka kao što je sada."

Slobodan Beljanski, predsednik Odbora za odlučivanje o sukobu interesa, kaže da će se to telo ovim problemom pozabaviti, ali dodaje:


"Mi nismo nadležni za sudije. Takva situacija biće samo do kraja ove godine jer kada na snagu stupi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i sudije i tužioci biće funkcioneri, u smislu tog zakona."

RSE: Ali, u vašu nadležnost sada spadala bi gospođa Malović, ona je član Vlade, a Zakon o Vladi kaže da ona ne može biti na funkciji u nekom drugom državnom organu?


"Jeste, i to će kod nas verovatno biti predmet razmatranja. Moramo prvo dobiti akt o imenovanju, pa tek onda možemo proveravati tu stvar. Imamo sastanak u sredu, to nije sada na dnevnom redu, ali može biti odlučeno da na narednoj sednici bude na dnevnom redu."

Da bi sve ovo dobilo još ubedljiviju "našku", porodičnu, boju, u sastav Republičke izborne komisije Skupština je izabrala i sestre poslanica i supruge poslanika – sve sama Željka do Biljane. Kao što i ovaj dražesni primer pokazuje, Srbija nije zemlja izabranih političara, ali izabrana zemlja za političare svakako jeste, zar ne?

Pogledajte komentare (1)

Ovaj forum je zaključen
XS
SM
MD
LG