Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Novi projekat borbe protiv trgovine ljudima


Sa predstavljanja projekta borbe protiv trgovine ljudima.

U Sarajevu je danas predstavljen novi projekat borbe protiv trgovine ljudima čiji cilj je jačanje kapaciteta bh. vlasti u borbi protiv ovog društvenog zla. Projekat su predstavili ambasador SAD u BiH Charles English i državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u BiH Samir Rizvo.

BiH je primarno zemlja porijekla za trgovinu ljudima, ali je također i zemlja tranzita za žene i djevojke na putu do Zapadne Evrope, a sve u svrhu komercijalnog seksualnog iskorištavanja. Prema podacima koordinacionog tijela za borbu protiv ovog zla, u prošloj godini u BiH evidentirano je 19 slučajeva. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo ističe da se broj žrtava smanjio u odnosu na prethodnu godinu:

„Od tog broja četiri su bile strane, a 15 je bilo domaćih. To je pad u broju u odnosu na 2007. godinu kad smo imali 31 žrtvu identifikovanu. Od tog broja tada 11 je bilo stranih, a 20 domaćih.“

Iako se broj žena i djevojaka koje su nelegalno ulazile u BiH smanjio, Rizvo kaže da je zabrinjavajuće širenje, uslovno rečeno, domaće trgovine ljudima:

„Što se tiče samog fenomena trgovine u BiH, rekao sam da je on posljednje vrijeme promijenio svoj oblik. Više se ne trguje isključivo stranim nego uglavnom domaćim žrtvama. Velika većina žrtava je seksualno eksploatisana, većina žrtava koje su vrbovane dolazi iz siromašnih sredina, iz ruralnih sredina, u pravilu iz disfunkcionalnih porodica, porodica u kojima je prisutno nasilje i porodica koje su zapustile svoju obavezu prema djeci i prema njihovom odgajanju.“

Vijeće ministara BiH usvojilo je prije tri godine državnu Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima. Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo kaže da su postojeći zakonski okviri jako dobri:

„BiH je prihvatila jedan opšteprihvaćeni pristup u svijetu za borbu protiv trgovine ljudima koji je baziran na 3P pristupu - protection, prevention i prosecution. Znači, da bi se efikasno borilo protiv trgovine ljudima nužno je krivično goniti trgovce ljudima, nužno je osigurati adekvatnu zaštitu za žrtve trgovine ljudima i nužno je vršiti prevenciju takve pojave. Ukoliko bilo koji od ovih segmenata nije ostvario napredak, nemoguće je očekivati da ostala dva idu naprijed.“


Ambasador Charles English na predstavljaju projekta.
Kako bi se što više radilo na prevenciji i upoznavanju građana o opasnosti koje nosi trgovina ljudima, danas je u Sarajevu predstavljen novi, trogodišnji projekat pod nazivom "Održive intervencije u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ ili skraćeno - SUSTAIN. Ambasador SAD u BiH Charles English kaže da je cilj ovog projekta edukacija o borbi protiv trgovine ljudima:


„Program SUSTAIN će uticati na podizanje svijesti u društvu o problemu trgovine ljudima. Projekt uključuje saradnju sa nastavnicima koji mogu pomoći da se mladi zaštite i educirati mlade o problemu trgovine ljudima. SUSTAIN također podrazumijeva saradnju sa socijalnim radnicima da bi im olakšao da prepoznaju žrtve trgovine ljudima i da im pruže pomoć.“

Projekat SUSTAIN provodiće američka nevladina organizacija Catholic Relief Service (CRS). Direktor CRS-a BiH Jacob Hershman ističe da je planirano jačanje kapaciteta vannastavnih ustanova koje rade sa djecom, dok će centri za socijalni rad biti osposobljeni za rad sa žrtvama:

„Edukacija o prevenciji trgovine ljudima uvešće se u 291 srednju školu, 580 nastavnika i 16 profesora iz pedagoških instituta educiraće se o prevenciji trgovine ljudima.“

Projekat SUSTAIN će se provoditi u partnerstvu sa Uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, kao i sa pedagoškim zavodima i centrima za socijalni rad širom BiH, kako bi se povećao kapacitet i osigurala održivost u borbi protiv trgovine ljudima. Projekt će koštati više od 800.000 američkih dolara.

XS
SM
MD
LG