Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Jednaka svojinska prava za strance


Podgorica

Crna Gora do sada nije imala zakon o svojinskim odnosima, a ova oblast je regulisana starim saveznim Zakonom, koji je i do sada ograničavao strance da kupuju zemljište, ali je veliki broj stranih državljana uspijevao da uknjiži vlasništvo nad zemljištem, koristeći se “rupama u zakonu”. Parlamentarna rasprava je završena, a iako će se o ovom vladinom Prijedlogu tek glasati, izvjesno je da će biti usvojen ovaj zakon, kojim se, između ostalog, uvode izvjesna ograničenja za strance.

Crna Gora će konačno dobiti svoj prvi zakon o svojinskim odnosima, kojima će strani državljani u Crnoj Gori, ubuduće, moći da stiču pravo svojine pod istim uslovima kao i crnogorski državljani, ali ipak uz izvjesna ograničenja.

Pomoćnik ministra finansija Krsto Racković je, za naš program, rekao da stranci neće imati pravo svojine nad nepokretnostima koje se nalaze u određenim područjima.

"Strano lice ne može imati pravo svojine nad prirodnim bogatstvom, i ne može imati pravo svojine na dobro u opštoj upotrebi, na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. Takođe ne može imati pravo svojine na spomeniku kulture od izuzetnog značaja, ne može imati pravo svojine ni na ostrvima i pograničnom području dubine jednog kilometra, kao i nepokretnost stvari koja se nalazi na području koje je radi zaštite interesa i bezbijednosti zemlja zakonom proglašeno područje na kome strano lice ne može imati pravo svojine. Tog zakona još nema. On je samo kao potencijalna mogućnost koja je bila sadržana i u starom Zakonu o osnovama svojinsko pravnih odnosa."

Ovaj zakon već godinu i po čeka na usvajanje, zbog protivljenja manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, koja se dugo protivila nastojanjima većeg partnera, Demokratske partije socijalista, da se zakon usvoji bez ikakvih ograničenja za strance. Kompromis je konačno postignut i sada je sasvim izvjesno da će ovaj zakon biti i usvojen, ali u opoziciji smatraju, sa velikim zakašnjenjem.

Poslanik Socijalističke narodne partije i predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju i finansije Aleksandar Damjanović kaže da je ovo kašnjenje prouzrokovalo štetu, naročito sa aspekta investicija.

"SNP je apelovala da se taj zakon usvoji uz najbolja moguća amandmanska rješenja koja su tada data. To smo isto tražili i u junu kada je opet predloženo na dnevni red Skupštine, međutim, u parlamentarnoj većini nekad postoje problemi koji uzrokuju i ovakve stvari. Oni uvijek rezultiraju nekim štetama manjim ili većim. Mi mislimo da je šteta koja je nanijeta ovog puta neusvajanjem pravovremeno ovih zakona velika."

Aleksandar Damjanović iz opozicionog SNP-a kritikuje rješenja koja, po njemu, nijesu dovoljno štitila interese državljana Crne Gore u odnosu na strance. “Vlada nije odredila takozvane prelazne rokove, čime bi na pravi način zaštitila interese državljana Crne Gore“, rekao je Damjanović.

"Taj prelazni period je mogao da bude mnogo bolje napravljen, ali sada je ostalo da se ponašamo u skladu sa obavezama koje su preuzete na međunarodnom planu i sa interesima koje je moguće ostvariti u ovom momentu. Smatramo da su ograničenja koja su data dobra u dovoljnoj mjeri. SNP takođe je dao amandmane na osnovu kojih je ograničio prava stranih lica da kupuju ostrva u Crnoj Gori, ostrva na Skadarskom jezeru, da kupuju u zoni od jednog kilometra u dubini teritorije u odnosu na granicu Crne Gore."

Po novom zakonu, stranci će imati pravo na koncesije, dugoročni zakup crnogorske imovine i druge aranžmane privatno-javnog partnerstva nad nepokretnostima u Crnoj Gori. Manja članica vladajuće koalicije Socijaldemokratska partija je tražila da se u dobra u opštoj upotrebi koja ne mogu biti predmet svojine, ubroje i luke, aerodromi i kulturno-istorijski spomenici, i što je posebno značajno, da se prirodnim bogatstvom smatra morska obala.

Važno je da novi zakon neće imati nikakvo retroaktivno djejstvo, što znači da se sva, do sada stečena svojinska prava, neće osporavati. Krsto Racković, Ministarstvo finansija:

"I po postojećem Zakonu svojinsko pravnih odnosa, bivšem saveznom zakonu koji se primijenjivao na teritoriji Crne Gore, stranci su pod određenim uslovima mogli da stiču svojinu na nekretninama i naravnon stečena imovinska prava u principu se ne osporavaju niti dovode u pitanje."
  • 16x9 Image

    Esad Krcić

    Zahvaljujući ranom angažmanu u Radio Beogradu ostaje trajno vezan za radio, kao medij. Član crnogorskog dopisništva RSE je od 2001. Pisao je za CG Ekonomist, a realizovao je i niz radijskih i TV projekata.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG