Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Bez odgovornosti za javnu riječ?


Budva

Novinari i sudije u Budvi razgovaraju o slobodi izražavanja, istraživačkom novinarstvu i pravu na pravično suđenje. Sa kojim se problemima susreću novinari u sudskom izvještavanju, a kako sudijska struka vidi medijsko izvještavanje laičke javnosti o situacijama o pitanju prava?

Sondaža javnog mnjenja pokazuje da je povjerenje građana u sudstvo na izuzetno niskom nivou, ocjenjuje predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Pažin:

"Nepovjerenje građana u pravosuđe je niže nego u odnosu na policiju. I u najrazvijenijim zapadnim demokratijama građani iskazuju određenu suzdržanost prema radu policije, što je očekivano jer policija raspolaže monopolom legalne fizičke prinude i onda je sasvim očekivano da postoji određena suzdržanost građana prema nekome ko u ruci drži pendrek. Međutim, već duže vrijeme nepovjerenje javnosti u pravosuđe u Crnoj Gori je ispod nivoa povjerenja u policiju."

S druge strane, Pažin upozorava da mediji izvještavaju o radu sudova bez odgovornosti za javnu riječ:

"Uz dužno poštovanje izuzecima, imamo primjere da glavni i odgovorni urednici medija šalju na izvještavanje o veoma, inače veoma složenoj materiji izvještavanja iz sudnice, novinare početnike koji jedan dan izvještavaju sa zelene pijace, a sjutradan izvještavaju iz sudnice."

U razvijenim demokratijama postoje posebni izvještači iz sudnice. Na fakultetima žurnalistike izučavaju se predmeti iz sudskog izvještavanja kako bi se pravna materija prikazala laičkoj javnosti na prihvatljiv način. U Crnoj Gori još nema takvih primjera, kaže Pažin i navodi novinarske primjere iz prakse Osnovnog suda:

"Česte su terminološke greške kao posljedica nepoznavaja razlike između nadležnosti organa policije, tužilaštva i sudova, pa možete da pročitate da je podnešena krivična prijava Osnovnom sudu” ili da je “državni tužilac pustio nekoga iz pritvora”, iako je sasvim jasno da se u pritvor i stiže i oslobađa isključivo odlukom suda."

A kako o vezi medija i sudstva razmišljaju novinari? Dragana Babović za dnevni list Vijesti izvještava posljednjih godina iz podgoričkog Osnovnog suda:

"Kada se obraćamo sudu i tužilaštvu, gdje je čak i lošija situacija za novinare jer je tužilaštvo potpuno zatvorena institucija, novinarima se samo servira ono što predstavnici sudova, predstavnici tužilaštava i policije izaberu da nam prikažu, i ništa više od toga. Osam dana ispoštuju zakonski rok za odgovore o slobodnom pristupu informacijama i onda dobijete odgovor da oni jednostavno ne mogu da vam daju informaciju koja interesuje novinare. Tako to izgleda u praksi."

Sudije i novinari razgovarali su i o najčešće kršenim pravima sudskog izvještavanja u našim medijima među kojima je kršenje pretpostavke nevinosti. Predsjednik Osnovnog suda iz Podgorice Zoran Pažin:

"Jednom kada pustite takvu informaciju u etar je jednako kao da sa vrha zgrade bacite vreću punu perja, a onda pokušate da prikupite to perje."

Pažin iznosi i interesantan pogled na pravno tumačenje pretpostavke nevinosti, za koju kaže da je pogrešno shvaćena iako je usaglašena sa evropskom konvencijom o ljudskim pravima:

"Rezolucija nevinosti u našem pravnom sistemu je da se svako smatra nevinim dok se njegova krivca ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom. Lišeno je pravne logike da istovremeno nekoga smatrate nevinim, a u najgrubljoj mjeri suspendujete njegove slobode i prava time što ga možete lišiti slobode i pritvoriti. Zar je logično smatrati nekoga nevinim, a pritvarati ga, zar je logično smatrati nekoga nevinim, a ograničiti slobodu kretanja ili mu oduzeti putne isprave. Iako evropska konvencija to uređuje na ovaj način, ja sam čvrstog uvjerenja da je mnogo bolji princip bio u ranijem Saveznom zakonu o krivičnom postupku gdje je rečeno da se niko ne može smatrati krivim dok se to ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom."

XS
SM
MD
LG