Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Više žena u izgradnji mira u BiH


Policijska misija Evropske unije (EUPM), misija EUFOR-a Althea i Fond za razvitak žena Ujedinjenih nacija (UNIFEM) za centralnu i jugoistočnu Evropu potpisali su danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju o saradnji na provodjenju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a o ženama, miru i sigurnosti.
Ovaj dogadjaj oznaèava početak zajedničkog projekta koji podržava i finansira UNIFEM pod nazivom "Žene u izgradnji mira i sigurnosti". Projekt će biti provodjen u BiH u saradnji s nevladinom organizacijom "Žene ženama".
Šef Policijske misije EU (EUPM) brigadni general Vincenzo Coppola izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja Memoranduma, na promoviranju uloge žene u izgradnji mira i održive sigurnosti u BiH.
"EUPM je radio na mnogim aspektima reforme sigurnosnog sektora u BiH. Promovirali smo učešće više žena u ključnim policijskim agencijama. Naše ohrabrivanje je pomoglo da policijsku karijeru učini atraktivnim za mlade talentirane žene. Sada kursevi za kadete uvijek uključuju žene, ali u budućnosti treba raditi više da bi se u ovim agencijama povećala svjesnost za gender pitanja u policiji. Drago mi je da možemo udružiti napore na zajednièkom jaèanju dijaloga i interakcije izmeðu zajednice, policije i vojske radi kreiranja stvarnog dijaloga o ženama, miru i konfliktu", kazao je Coppola.
Komandant EUFOR-a generalmajor Ignacio Martin Villalain kazao je da je EUFOR u potpunosti predan poštivanju politike jednakosti spolovima u svim aspektima svog angažmana na terenu i implementiranju ogovarajućih direktiva EU o jednakosti spolova.
"Jedna od glavnih preporuka Vijeća EU jeste da se s državnim i lokalnim vlastima i graðanstvom blisko suradjuje na promoviranju važnosti pitanja odnosa medju spolovima. Vjerujem da æe ovaj naš zajednièki projekt poslužiti kao primjer kako bi takva saradnja trebalo izgledati u praksi", kazao je Villalain.

XS
SM
MD
LG