Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Problematična lista događaja od izuzetnog značaja


Agencija za radiodifuziju usklađujući zakonsku regulativu sa Evropskom unijom predložila je još jedan akt na javnu raspravu - Nacrt odluke od izuzetnog značaja za javnost Crne Gore, odnosno ko će i pod kojim uslovima moći da dobije prava ekskluzivnog prenosa.

Formula 1, NBA liga, koncerti uživo, Budvanski festival, "Sunčane skale" ili "San Remo" prema Nacrtu odluke o ekskluzivnom pravu prenosa događaja od izuzetnog značaja građani će moći da gledaju samo na Javnom serivsu ili IN Televiziji, ako kupe prava, jer samo oni u Crnoj Gori imaju pokrivenost signalom za 85 % stanovništva. Za direktora Televizije "Vijesti" Slavoljuba Šćekića lista događaja od izuzetnog značaja suštinski je problem teksta odluke:

"Malo nam je događaja od izuzetnog značaja za javnost Crne Gore u Crnoj Gori, pa Agencija pretpostavlja da je događaj od izuzetnog značaja za javnost Crne Gore "San Remo" ili "Eurovizija". Ne znam zašto nijesu i karneval u Riju stavili tom logikom pošto je, pretpostavljam, to u istoj ravni od izuzetnog značaja. Onda s druge strane, oni u te kulturne događaje svrstavaju Budvanski festival i "Sunčane skale". Ne vidim da, na primjer, tu ima nekih drugih kulturnih događaja, a to su dva privatna festivala koji se organizuju na komercijalnoj osnovi gdje se komercijalno i prodaju prava za emitovanje i gdje Agencija ne bi trebalo da se petlja, jer gdje god postoji komercijalni interes, a ne narušavaju se osnovni principi, što ima tu da radi agencija. Na isti način riječ je i o prenosima sportskih manifestacija i šampionata."

Direktor Agencije za radiodifuziju Abaz Džafić navedene primjedbe brani time da su radeći na nacrtu Odluke, koja se zbog usklađivanja sa evropskim standardima mora usvojiti, samo ponudili spisak događaja koji se tokom javne rasprave može izmijeniti:

"Nijesmo imali uopšte ambiciju da propišemo koji su to događaji jer smo čuli neke komentare zašto nešto jeste, zašto drugo nije. Zbog toga smo i napravili javnu raspravu da čujemo što stvarno javnost misli da je od posebnog značaja za građane."

Slavoljub Šćekić:

"Zamislite jednu hipotetičku situaciju u kojoj za svoju godišnjicu mi iz "Vijesti" organizujemo koncert koji želimo i da prenosimo uživo. I mi možemo da ga organizujemo, ali će ga prenositi nama konkurentska televizijs zato što mi nemamo tu gledanost od 85 posto."

Direktor ARD-a Abaz Džafić kaže da je i za one koji nemaju pokrivenost od 85% ostavljen prostor da mogu prenositi događaje od izuzetnog značaja:

"Uopšte nije zabranjeno i drugima da budu kvalifikovani emiter ukoliko naprave umrežavanje, jer ako se umreže ostali emiteri onda se definitivno po tom pitanju može uvijek obezbijediti taj segment. Mi smo tu poštovali samo Zakon o radiodifuziji, jer on to eksplicitno kaže. Međutim, ukoliko tu sjutra javna rasprava pokaže da je neki limit u ili da se eventualno nekome pravi monopolska pozicija kroz taj segment, nije nikakav problem. Hajde da pravimo izmjenu zakona i u tom dijelu."

Đuro Vučinić, direktor Televizije "Montena" smatra da je osnov za ovu odluku dobar jer uvodi red na medijskoj sceni kada je u pitanju dobijanje ekskluzivnog prava pranosa. Daje mogućnosti manjim televizijama da ne budu oštećene zbog ekskluzivnih prava jer će imati mogućnost dvominutnog izvještavanja sa važnih događaja i on ocjenjuje da bi umjesto odluke ovo trebalo da bude zakon:

"Po meni u ovom predlogu koji je dat na javnu raspravu ove pomenute Odluke jedino je sporan član 6 koji omogućava organizatoru takozvanog neorganizovanog ili bolje reći ne najavljenog događaja da zabrani pristup izvještavanju. To mora da važi za svakoga, a ne da organizator daje blagoslove ko može, a ko ne može da izvještava."

Sa druge strane Slavoljub Šćekić zbog činjenice da Agencija za radiodifuziju ne čini ništa po, pitanju još uvijek njenih nadležnosti, podjele slobodnih frenkvencija, za koje je Televizija "Vijesti" zainteresovana, plaši se sljedećeg:

"Ako se ispod svega ovoga ne krije zadnja namjera, a meni ta zadnje namjera izgleda na ovaj način da nećemo raspisati frekvencije. "Vijesti"-ma ili nekim drugima nećemo dati mogućnost da imaju pokrivenost od 85 %, ali ćemo takođe za svaki slučaj propisati da određene događaje, događaje koji sami po sebi imaju visoku gledanost, dekretom ćemo opredijeliti da mogu da ih prenose samo državna televizija ili još jedna ili dvije televizije koje imaju, ako ćemo baš da budemo do kraja iskreni i potpuno opredijeljenu političku provinijenciju koja im to omogućava."

XS
SM
MD
LG