Dostupni linkovi

Projekat borbe protiv korupcije u obrazovanju


U Crnoj Gori je počela javna rasprava o sukobu interesa u vršenju javnih funkcija koja će trajati 15 dana. Kako je saopšteno iz Vlade u nacrt su ugrađeni relevantni međunarodni standardi iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca. Korupcija u crnogorskom obrazovanju do sada nije bila sistematski istraživana niti obrađivana, a njene razmjere, posebno u visokom obrazovanju, nijesu prepoznate kao problem. Zato će navladine organizacije Centar za monitoring i Centar za građansko obrazovanje, uz podršku njemačkog Pakta stabilnosti, sprovesti pojekat borbe protiv korupcije na Univerzitetu.

Jedino istraživanje koje je do sada rađeno u Crnoj Gori po pitanju korupcije u obrazovanju datira od prošle godine koje je objavila Grupa za antikorupcijsku inicijativu, a istraživanjem se pokazalo da kod srednjoškolske i studentske populacije postoji visoka percepcija postojanja korupcije, saopštio je direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, najavljujući pokretanje projekta borbe protiv korupcije u obrazovanju koji će biti sproveden u narednih 11 mjeseci:
"Da je 44% studenata direktno učestvovalo ili posmatralo određene koruptivne radnje kada je riječ o obrazovanju, a 85% smatra da porodične veze igraju veliku ulogu u formiranju ocjena. To su veoma zabrinjavajući podaci kada govorimo o korupciji u obrazovanju. Riječ je o jednom dosta interesantnom istraživanju gdje se može vidjeti da samo srednjoškolci, studenti identifikuju problem korupcije u obrazovanju kao jedan veoma značajan problem, a gotovo da nema građana Crne Gore koji na neki način nije bio suočen gdje se sreo ili sa oblikom korupcije ili sa oblikom korišćenja određenih veza da bi neko završio ili izbjegao klasične načine ispitivanja."
I pored ovoga korupcija u obrazovanju u Crnoj Gori je nedovoljno istraživana i korupcija te vrste nije društveno prepoznata kao problem, kaže Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, koja najavljuje da predstojeći projekat borbe protiv te pojave treba da rezultira smanjenjem korupcije i stvaranje održivih mehanizama za borbu protiv ove pojave:
"Želimo da pođemo od onoga što je procjena postojećeg stanja jer ne postoji dovoljno kredibilnih informacija, a to će prije svega uključivati jedno sveobuhvatno istraživanje koje će u svojoj osnovi imati i vrlo široko dubinsko istraživanje, zatim, brojne fokus grupe i dubinsko ispitivanje sa studentima, profesorima, univerzitetskom administracijom i svima onima koji su na neki način mogli imati dodira sa onim što su problemi u ovoj oblasti."
Podršku borbi protiv korupcije na Univerzitetu podržaće njemačka Vlada, a ambasador Tomas Šmit je saopštio da ovom projektu pomoći njemačkog Pakta stabilnosti žele da utiču na evropsku budućnost crnogorskog društva:
"Modernoj državi je potreban set institucija i pravila na osnovu čega je svim ljudima potreban jednak tretman na osnovu njihovih potreba i mogućnosti. Potreban je sistem gdje korupcija i sistemska lična povezanost za stvaranje dobiti ne predstavlja uobičajen fenomen. Bez sistema kojim će se u potpunosti iskoristiti svi kreativni potencijali ove države Crna Gora neće moći da se takmiči na duže staze."
O korupciji u obrazovanju nedavno su za naš radio govorili i studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću koji su ovako odgovarali na pitanje ima li korupcije na Univerzitetu:
"Dešava se da nam se to pred očima događa i da prelazimo preko tih stvari."
"Ne znamo još zato što smo ovdje tek prva godina, ali moguće je i to."
"Ne razmišljam o tome, no sam siguran jer je materijalna situacija takva da se tako profesori snalaze, ne bi oni da su im plate veće."
"Svakako da toga ima uvijek kada profesor zove po jednu osobu, što nije po Bolonjskoj deklaraciji, da bude s njom, da tu vjerovatno postoje te mućke."
"Mislim da ima u svakom slučaju. Sve zavisi od profesora."
"Ovdje toga nema, barem da mi znamo. Nema nikakve priče u vezi te teme."
"Više je sigurno da ima tih veza, nego baš da se konkretno daju nekome pare za taj ispit."
"Korupcija sasvim sigurno postoji, a osnovni razlog tome je zloupotreba službenog položaja da bi došli ili do materijalne koristi ili do nekih ličnih privilegija ili do poznanstava koji će mu omogućiti brže napredovanje u službi i tako, a da bi se riješio problem studenti treba da budu složni, treba da imaju kvalitetne predstavnike i treba prije svega da imaju hrabre ljude jer kod nas nije bitno koliko znaš nego koga znaš."
XS
SM
MD
LG