Petak, 06. maj/svibanj 2016, 16:56 CET

  Programi / Most

  Polemika o rehabilitaciji Draže Mihailovića

  U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o rehabilitaciji Draže Mihailovića. Rasprava o tome podelila je Srbiju i sve se više zaoštrava što se bliži kraju sudski proces na kome treba da bude doneta odluka da li vođa četničkog pokreta u Drugom svetskom ratu treba da bude i zvanično rehabilitovan. Sagovornici su bili dva istoričara iz Beograda: Branka Prpa i Čedomir Antić. Polemisalo se o tome da li je Draža Mihailović bio kvisling i da li su se četnici borili na strani Nemaca, koja je bila uloga partizana, postoji li komandna odgovornost Draže Mihailovića za zločine koje su počinile četničke jedinice u Drugom svetskom ratu, o poternicama koje su Nemci raspisali za Dražom Mihailovićem, šta je o njemu rekao Milovan Đilas, da li se u Drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije vodio građanski rat, kao i o tome da li je rehabilitacija Draže Mihailovića politički motivisana.

  Omer Karabeg: Kakvo gledate na zahteve za zvaničnu rehabilitaciju Draže Mihailovića?

  Branka Prpa: Pre svega - kao na političku odluku. Možemo da kažemo da je ceo taj proces rehabilitacije, zapravo, rezultat sadašnje državne politike. Mislim da nema istorijske osnove za njegovu rehabilitaciju, a ovo što se danas dešava rezultat je jedne nove ideologizacije. Ako smo imali problem sa istorijskom naukom u drugoj polovini 20. veka, ako smo se kao istoričari opravdano bunili da je ona ideologizovana s pozicije komunističke ideologije, sada možemo da kažemo da je nova recepcija ili revizija istorije druge polovine 20. veka rezultat jedne druge ideološke matrice, ovog puta one desne. To je rehabilitacija desničarske ideologije. Svi argumenti su ideološki. Radi se o ideološkoj, odnosno političkoj volji.

  Čedomir Antić: Pre nekoliko godina, u vreme kada je na vlasti bila jedna demokratska vlada, donesen je taj zakon o rehabilitaciji. Po tom zakonu je već 2.000 ljudi rehabilitovano. Uostalom, u vreme kada je gospođa Prpa, kao funkcionerka Demokratske stranke, bila na čelu jedne ustanove grada Beograda, donesen je zakon o izjednačavanju Jugoslovenske vojske u otadžbini i Narodno oslobodilačkog pokreta, za koji je glasala i Demokratska stranka. A što se tiče revizije istorije, Desimir Tošić, koji nije bio ni desničar, niti je bio zagovornik neke Mihailovićeve Srbije, napisao je 2006. godine u časopisu Republika sledeće: “Treba li da kažemo da nijedna naučna analiza stranih autora ne tretira Mihailovića i njegov pokret kao fašistički i okupatorski, bez obzira što niko ne poriče značaj partizanske borbe protiv okupatora“.

  Biću slobodan da citiram i Miliovana Đilasa, koji je 1994. godine, neposredno pred svoju smrt, napisao: “Draža je po analizama naših političkih službi - govori, dakle o 1945, 46 godini - važio za jednog od boljih četnika, u smislu da je bio blaži po gledanju i postupanju od većine njegovih komandanata. Za njega se ne može reći da je bio fašista, daleko od toga“. Mi danas ne dajemo presudu Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini i četničkom pokretu, mi danas ne govorimo o istorijskoj ulozi i značaju generala Dragoljuba Mihailovića, mi danas govorimo pre svega o presudi, koja je doneta na staljinističkom procesu, presudi kojoj danas treba da presudi slobodno i reformisano pravosuđe. Čak i neko ko je kriv, čak i neko ko treba da bude osuđen, ima pravo na fer suđenje. Suđenje Dragoslavu Mihaliloviću nije bilo ni fer, ni pošteno. On nije imao pravo na dobru odbranu, nije imao pravo na žalbu, nije imao pravo da izvede svedoke u svoju odbranu. Njegove advokate su progonili. Njegovom advokatu je pretio sam Josip Broz, a jedan od njegovih advokata, kome se pretilo, kasnije je zatvoren i umro je u zatvoru. O tome mi danas govorimo.

  Branka PrpaBranka Prpa
  x
  Branka Prpa
  Branka Prpa
  Branka Prpa: Odmah da kažem, ja nikada nisam bila član Demokratske stranke. Na mestu na kome sam bila, bila sam kao ekspert, a ne kao pripadnik neke stranke. Osnovni problem svih onih koji se sada ovako uporno trude da post festum rehabilituju Dražu Mihailovića jeste da dokažu da je on bio antifašista. On je bio deklarativno antifašista i to nije uopšte upitno. Problem je u praksi. Praksa četničkog pokreta za vreme Drugog svetskog rata nije bila antifašistička. Draža Mihailović nije bio političar. On je bio komandant i imao je ono što se od Nirnberškog suda, pa na dalje, zove komandna odgovornost. Možda i stoji opaska Milovana Đilasa o njegovom karakteru, ali bitna je njegova pozicija u ratu. On je odgovoran za ono što su četničke formacije sprovodile tokom okupacije Jugoslavije. Odgovoran je za ubistva ljudi i za napade na partizanske jedinice, pre svega u ofanzivi na Neretvi, kada su se četnički odredi zajedno sa Nemcima, Talijanima i ustašama, borili protiv partizana. Da ne govorim o četnicima popa Đujića u Kninskoj krajini i o njihovoj saradnji sa talijanskim fašistima ili o četnicima u Crnoj Gori. Mi, dakle, govorimo o jednoj vojnoj formaciji koja deluje u toku Drugog svetskog rata na način koji u praksi nije antifašistički. Nije tu reč o procenama istoričara, radi se pre svega o odlukama velikih sila o tome koja je vojska na teritoriji bivše Jugoslavije bila antifašistička.

  Kada je Velika Britanija 1943. godine donela definitivnu odluku da njena misija napusti Vrhovni štab Draže Mihailovića i kada se potpuno opredelila za Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije - oni su tada vojnički presudili. To su istorijske činjenice, a ono što najviše kompromituje četnički pokret - to su zločini prema civilnom stanovništvu i prema antifašistima. To je ono zbog čega ne mogu biti rehabilitovani, sve i da usvojimo da je samo suđene Draži Mihailoviću bilo nefer, kao i većina suđenja posle rata u oslobođenoj Evropi, kada se sudilo u ime naroda i kada nije bilo normalne procedure. Taj pokret i njegova uloga u Drugom svetskom ratu ne mogu se amnestirati.

  Čedomir Antić: Ovde nije reč o amnestiranju, ovde je reč o suđenju jednoj presudi. Ovde je reč o rehabilitaciji koja se sprovodi na potpuno ispravan, legitiman i ustavan način u slobodnom sudu demokratske države. Kada je reč o tome da li je taj pokret bio fašistički ili nije, da li je bio kolaboracionistički, smatram, kao i veliki broj stranih i naših istoričara, da je tvrdnja da su Dragoljub Mihailovića i Jugoslovenska vojska u otadžbini sarađivali sa Hitlerovom Nemačkom, ustvari, revizija istorije. Biću slobodan da citiram Hajnriha Himlera, koji 17. jula 1942. godine, pre nego što je počela velika ofanziva sa ciljem hvatanja Dragoljuba Mihailovića, kaže sledeće u naredbi Hajnrihu Mileru: “Osnovica svakog uspeha u Srbiji i celoj jugoistočnoj Evropi leži u uništavanju Mihailovića. Upotrebite sve snage da Mihailovića i njegov štab pronađete, tako da bi on mogao biti uništen. Svako sredstvo koje tome doprinese je zgodno. Očekujem najtešnju saradnju svih ustanova, od policije sigurnosti i službe sigurnosti do SS-a i policije. Šef SS-a i policije u Srbiji Majsner već je od mene dobio naređenje. Molim javite mi kakvo obaveštenje imamo o Mihailovićem mestu boravka“.

  Te godine Himler je inače i došao na teritoriju Srbije upravo da izvrši smotru tada formirane divizije Princ Eugen, a jedan od njenih zadataka bio je da razbije Jugoslovensku vojsku u otadžbini. Godine 1944., u vreme kada dolazi do pragmatičnog sporazuma između saveznika, koji su delili Evropu u Teheranu i kasnije 1945. godine na Jalti, kada je pokret Dragoljuba Mihailovića, kao i komunistički pokret u Grčkoj, bio napušten od strane svih saveznika, ali to ne znači da je bio fašistički, javlja se ideja Hermana Nojbahera da se sve antikomunističke snage ujedine protiv Crvene armije. Tim povodom, 22. avgusta, u Hitlerovom glavnom stanu, došlo je do razgovora kome su prisustvovali feldmaršal fon Kajtel, Hajnrih Himler, fon Ribertrop i Nojbaher. Hitler je tada rekao sledeće, misleći na pokret Dragoljuba Mihailovića: “Srbi su narod koji je određen da ima državu i koji se kao narod održao. Njihova ideologija je velikosrpska. U njima postoji bezobzirna, otporna snaga. Pri jednoj takvoj upotrebi ona će uvek zastupati velikosrpsku ideju. Ono što dolazi iz Beograda znači opasnost“.

  Dakle, pokret Dragoljuba Mihailovića nikada nije ušao ni u kakav sporazum sa Nemcima, niti sa Talijanima. Kada govorimo o zločinima, na prostoru jugoslovenskih zemalja nije trajao samo rat protiv okupatora, već i jedan jezivi međunacionalni, verski i građanski rat. Sam Josip Broz je 1972. godine za Vjesnik izjavio da su oni, kada je reč o sukobu sa četnicima, znali da je to građanski rat, ali da to zbog saveznika nisu mogli, niti hteli da kažu, jer je glavno uporište partizanske ideologije bilo da se svi oni koji nisu uz komuniste i koji ne žele komunističku državu bore na strani Hitlera. U takvom ratu strani okupatori su ubili samo malu manjinu ukupnog broja žrtava. Najviše su ih ubili vojska NDH i ustaške jedinice. Mnogo su skrivile i partizanske jedinice. Ako govorite o međuetničkim zločinima - ko je iselio i istrebio jugoslovenske Nemce kojih je bilo skoro pola miliona? Ko je izvršio silne zločine prema Albancima? Pa nisu sigurno Srbi ili, bar, nisu samo Srbi. Ko je uopšte sprovodio onu bezpoštednu odmazdu? Naši istoričari su sastavili listu od 37.000 imena civila koji su ubijeni na teritoriji današnje Republike Srbije posle dolaska partizanskih snaga.

  Naravno da je bilo zločina i sa četničke strane - i to nije sporno, ali presuda koja je doneta protiv Dragoljuba Mihailovića govori o izdaji zemlje, o saradnji sa okupatorima, pa tek onda o raspirivanju međunacionalne mržnje. Po saznanjima koje imamo, zahvaljujući popisu žrtava koje je izvršio Brozov režim i koji je toliko upitan u Hrvatskoj, iako se u njemu veoma insistiralo na nekakvoj nacionalnoj  ravnoteži u zločinima, svega 1,7 posto žrtava rata na prostoru koji je kasnije postao Republika Hrvatska, stradalo je od strane četničkih formacija. Pa i u tih 1,7 posto žrtava udeo etničkih Hrvata je manji nego što ih je bilo u ukupnom stanovništvu. To, naravno, ne negira činjenicu da je tu bilo između 1.750 i 3.500 žrtava, ali mislim da je krajnje nepošteno insistirati na tome, posebno kada je reč o jednom suđenju koje je bilo farsa i o jednoj presudi koja ima tri verzije. U toj presudi to pitanje nije bilo dominantno.

  Omer Karabeg: Gospodine Antiću, vi tvrdite da Draža Mihailović nije ratovao na strani Nemaca?

  Čedomir Antić: Ne tvrdim to samo ja. To tvrde svi ozbiljni istoričari.

  Branka Prpa: Ne znam onda šta je bila Neretva. Možete vi sada da citirate razna mišljenja, ovog i onoga, ali mi istoričari prevashodno baratamo činjenicama. Mišljenja i opservacije o događajima mogu biti nešto što nam može pomoći da objasnimo duh vremena, ali oni ne mogu biti izvori prvog reda. Izvori prvog reda su čista fakta, što bi rekao poznati istoričar Leopold fon Ranke - treba jednostavno pokazati šta se zaista dogodilo. A zločini su se događali. Četnici su klali i muslimane i Srbe antifašiste i Hrvate.
  Branka Prpa: Poznati istoričar Leopold fon Ranke je rekao da treba jednostavno pokazati šta se zaista dogodilo. A zločini su se događali. Četnici su klali i muslimane i Srbe antifašiste i Hrvate. Dakle, postoje činjenice.

  Dakle, postoje činjenice. Možemo mi njima da se bavimo na način španske serije, pa da u to uvodimo sve i svašta. Sve je to u redu za ono što nije istorija, ali istorija je polje činjenica. Ona se dogodila i ne može se promeniti nikakvim naknadnim interpretacijama. Zanimljiva je ova cela konfuzija koja je nastala oko procesa. U javnosti se najpre govori o rehabilitaciji, a onda se kaže da je to revizija sudkog procesa, jer on nije održan po pravilima koje podrazumeva regularni pravni proces. O čemu se tu radi? Da li je u pitanju pravni proces koji ne znači rehabilitaciju Draže Mihailovića ili je u pitanju rehabilitacija Draže Mihailovića? Šta je tu zapravo na delu? Očigledno se namerno ušlo u konfuziju. Naravno da se na samom početku govorilo da je namera sudova, odnosno Ministarstva pravde, da post festum preispitaju sudske postupke. Međutim, to se pretvorilo u rehabilitaciju ljudi. Da biste izvršili pravu rehabilitaciju, morate da ponovite kompletan sudski proces koji, kada je u pitanju Drugi svetski rat, pre svega podrazumeva viktimološko pitanje - pitanje žrtve. E, ovde nema žrtve, jer ona je ta zbog koje je neko kriv. I to je nedopustivo.

  Omer Karabeg: Gospodine Antiću, gospođa Prpa je pomenula odgovornost Draže Mihailovića za zločine koje su četnici počinili u Drugom svetskom ratu. Ja ovde imam saopštenje Helsinškog komiteta za ljudska prava Srbije povodom rehabilitacije Draže Mihailovića u kome se kaže da je on potpisao instrukciju o istrebljenju muslimana u Pljevaljskom, Fočanskom i Čajničkom srezu.

  Čedomir Antić: To je dokument za koji je dokazano da je falsifikat. To je u istoriografiji dokazano odavno. Na suđenju Dragoslavu Mihailoviću tužioci su odustali da ga upotrebe pošto je već tada bilo izvesno da je reč o falsifikatu. Njega koristi ovdašnji Helsinški komitet. U isto vreme Hrvatski helsinški odbor se bavi zabranom manipulacije brojem srpskih žrtava u Drugom svetskom ratu. Pustite tu propaganda, pustite tu politiku, ne bih hteo uopšte da govorim o ljudima koji danas vode tu vrstu propagande koja nije dostojna ljudi koji se zalažu za nekakve demokratske vrednosti.

  Branka Prpa: Uopšte nije bitna instrukcija. Bitno je da su upravo u tim krajevima četnici klali muslimane u Drugom svetskom ratu. To je činjenica. Postoji komandna odgovornost. Onaj ko je bio na čelu Jugoslovenske vojske u otadžbini bio je odgovaran za sve ono što su činile četničke jedinice na prostoru Jugoslavije. Insistiram na žrtvama. Ako se tvrdi da su se četnici tokom Drugog svetskog rata u okupiranoj Jugoslaviji borili protiv Nemaca, neka se navedu činjenice. Gde su se to borili protiv Nemaca? Kako je moguće da Draža Mihailović odbije instrukciju da rasformira četničke odrede i da se oni priključe Narodnoslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, instrukciju koju je dobio od izbegličke vlade u Londonu, a potom i od kralja Petra II. Šta je on? Je li on od tog trenutka odmetnik? Da li je on legalan i legitiman? Šta on zapravo predstavlja, koju vojnu formaciju i vojnu silu? Dakle, imamo gomilu paradoksa. Mislim da nije pristojno da se posle šezdest godina na ovakav način ponašamo prema svim tim mrtvim ljudima.

  Čedomir AntićČedomir Antić
  x
  Čedomir Antić
  Čedomir Antić
  Čedomir Antić: Nesumnjivo da je važno da su pobijeni ljudi, ali su i partizani tamo ubijali ljude, između ostalog  i muslimane i Hrvate. Kada je reč o pravnom tumačenju, zakon o rehabilitaciji podrazumeva preispitivanje procesa. Bilo bi dobro da, ako vi imate neke dokaze ili nove dokumente, učestvujete u ovom procesu i osporite rehabilitaciju. Sud je to ostavio otvorenim. Vi možete i da ponovo pokrenete proces.

  Nadam se - ne sa ovakvim argumentima. Pošto se pozivate na prvorazredne izvore, u vreme kada je počelo suđenje Mihailoviću, odnosno nešto pre, Forin ofis je poslao jednog od svojih oficira i stručnjaka, Pitera Soriflada, da ispita celu situaciju i on je u svom izveštaju izneo sledeće: “Niti vlada njegovog veličanstva u Ujedinjenom Kraljevstvu, niti vlada Sjedinjenih Američkih država nemaju dokaze da je general Mihailović u bilo koje vreme sarađivao sa Nemcima”. Kada govorite o pozivu kralja Petra Dragoslavu Mihailoviću da se pridruži jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, već  citirani Desimir Tošić  je naveo da nigde Jugoslovenska kraljevska vojska u otadžbini nije ušla u sukob sa saveznicima, pa ni sa jedinicama Crvene armije. Pojedine gradove u Srbiji, kao što je Kruševac, oslobodile su jedinice Jugoslavenske kraljevske vojske u otadžbini, pa su onda jedinice Crvene armije, pošto su zajedno s njima oslobodile te gradove, pohapsile rukovodioce četničkog pokreta i četnike. Pitate koje su sve bitke vodili četnici. Pa koje su bitke vodili partizani?

  Sve ofanzive su, ustvari, bile progon partizana od strane Nemaca. To je bio gerilski rat. Nije to bio Prvi svetski rat, nije to bio zapadni ili istočni front u Drugom svetskom ratu. Ali teba reći da je još 1943. godine stotine i stotine talaca postreljano zbog pruga i mostova koje su srušili četnici. Jedinice Jugoslavenske kraljevske vojske u otadžbini spasile su 524 avijatičara i padobranca, pre svega britanskih i američkih, a bilo je tu i francuskih, čak i ruskih. Predsednik Truman je 1946. godine odlikovao Mihailovića, a 1943. odlikovao ga je general De Gol. Niti jedno od tih odlikovanja nikada nije povučeno.

  Branka Prpa: Sada smo zaista ušli u petparačku priču. Tvrditi da partizani i Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije nisu ratovali - je smešno, to je jedna od retkih vojski u Evropi koja je u Drugom svetskom ratu oslobodila sopstvenu zemlju. Ona je četvrta vojska antifašističke koalicije. Tvrditi da je sve to halucinacija je zaista halucinantno. Prema tome, bojim se da smo mi zaista na terenu ozbiljne sapunice. Partizani su uradili ono što su uradili. Oni su bili jedini istinski, pravi borci na terenu, a da li je neko u svojoj svesti takođe bio antifašista, a ništa nije poduzimao - drugo je pitanje. Zanimljivo je da je Draža Mihailović raspisao opštu mobilizaciju tek nakon što je kralj Petar II potpisao ukaz o raspuštanju Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini.

  Sve su to zakašnjele odluke nekog ko je sebe delegitimisao, ali, opet ponavljam, to ne bi bio problem. Problem su mrtvi ljudi i to je ono što je suštinski kompromitovalo Dražu Mihailovića i četnički pokret, to je ono zbog čega nikada u narodu nisu smatrani antifašistima. Ako ćemo oslobodilačku borbu proglasiti građanskim ratom - onda tu nastaje problem. Šta ćemo sa ustašama i belogardejcima? Ako su četnici vodili građanski rat, onda su ga i oni vodili. Ili su to bile zločinačke, kvislinške formacije? Šta se tu, zapravo, sve dogodilo? Dogodilo se to da je nemačkom okupacijom Jugoslavija rasparana po šavovima i da su sve kvislinške formacije, koje su formirane na truplu te mrtve države, dobile takozvana nacionalna obeležja da bi mogle da legitimišu okupatorsku vlast. Velika je greška četničkog pokreta što se nije borio protiv tog užasa koji se dešavao u Jugoslavi i Srbiji, već je kao ključnog neprijatelja izdvojio partizane koje su bili neprijatelji i nacista i fašista i svih kvislinga.

  Čedomir Antić: To je pokvarena ploča. Pre svega nije metodološki ispravno poistovećivati NDH i ustaški pokret sa Jugoslovenskom vojskom u otadžbini.
  Čedomir Antić: Mi možemo neprekidno da se krijemo iza potrebe Hrvata i muslimana da se izjednače četnički i ustaški pokret. Pazite, danas niste spremni, možda sa pravom, da izjednačite Nasera Orića i one koji su izvršili zločin nad Bošnjacima u Srebrenici.

  Drugo, kad je reč o ulozi četničkog pokreta dovoljno je reći da je Dragoljub Mihailović dva puta bio ucenjen od strane nemačke komande, prvi put 1941. godine, a drugi put 1943. godine. U maju 1943. je ucenjen od strane italijanskih vlasti i to na pola miliona lira, kad je Broz bio ucenjen na milion. Mi sad možemo to neprekidno da ponavljamo i da se krijemo iza potrebe Hrvata i muslimana da se izjednače četnički i ustaški pokret. Pazite, danas niste spremni, možda sa pravom, da izjednačite Nasera Orića i one koji su izvršili zločin nad Bošnjacima u Srebrenici. Ovde je reč o mnogo većoj disproporciji, pa se to neprekidno izjednačava. Ja mislim da je to besmisleno. Pošto neprekidno pominjete zločine nad drugim narodina i nad civilima u Srbiji, mislite li da ih drugi nisu činili. Mislite li da komunističke jedinice nisu to isto radile?

  Branka Prpa: Da, mislim da nisu. Uostalom, šta ja imam da mislim, o tome postoje fakta. Ja sam istoričar i moja interpretacija mora da počiva na činjenicama. Ne na mom mišljenju. Šta je ovde tema? Da li je to sudski proces ili rehabilitacija jednog čoveka i jednog pokreta zbog njihove uloge u Drugom svetskom ratu? Ja ne verujem u nezavisnost suda koji vodi ceo taj proces. Ja ne verujem u argumentaciju koju su prikupili državni istoričari, članovi raznih državnih komisija koje služe za to da bi se proces rehabilitacije odvijao bez problema. Pri tome ti istoričari nikada nisu u široj akademskoj zajednici proverili to o čemu svedoče po sudovima. Oni su se pretvorili u jednu ekskluzivnu grupu koja svima tumači istoriju i docira, a svi mi drugi smo, valjda, notorne neznalice. Mi smo danas dovedeni u situaciju da, kad je u pitanju Drugi svetski rat, dokazujemo očigledne stvari, što je civilizacijski pad za ovaj prostor.

  Čedomir Antić: Došli smo do toga da sada razgovoramo ko je državni istoričar a ko nije. Gospođo Prpa, Vi ste naveli da vas je na čelo Istorijskog arhiva Beograda imenovala struka. Ko je ta struka?

  Branka Prpa: Imenovala me je vlada Zorana Đinđića kao eksperta.

  Čedomir Antić: A kad je reč o nekim drugim ljudima, onda su to državni istoričari koji su bili 15 godina mlađi od vas kada su doktorirali.

  Branka Prpa: Izvinite, ja sam upravljala jednom institucijom na način kako treba da se upravlja.

  Čedomir Antić: Ja bih samo nešto rekao o toj fašizaciji pokreta. Mi ovde slušamo neprekidno o činjenicama, a ne čujemo nijednu činjenicu. Slušamo o dokumentima, a ne dobijamo citat nijednog dokumenta. Ali jedan svedok tog vremena i najveći disident u bivšoj Jugoslaviji, već spomenuti Milovan Đilas, dao je 1993. godine jedan intervju Pobjedi i tu kaže: ”A vezivanje suđenja Draži sa Dragim Jovanovićem, pronjemačkim šefom policije u Beogradu, bila je konstrukcija da ga što više kompromitujemo, isto kao i priključivanje Slobodana Jovanovića, zato što je imao veliki ugled kod inteligencije”. Dakle, bilo je potrebno izjednačiti osobe iz okupacijskog aparata sa generalom Mihailovićem i njegovim pokretom. Vi ste, gospodine Karabeg, na početku rekli da je Srbija u ovom trenutku podeljena, Srbija nije podeljena. Prosečnom građaninu Srbije, kao ni prosečnom građaninu Hrvatske to više nije interesantno. Kad je reč o našoj stručnoj javnosti bilo je u proteklih 20-30 godina veliki broj i skupova i konferencija i na njima je jasno rečeno ono što gospođa Prpa, kao zagovornica i sledbenica starije literature, ne prihvata. Tu su se sučeljavali i argumenti i dokumenti, a dolazile su i naše kolege iz inostranstva. Imali smo tu privilegiju da imamo dva pokreta otpora. Da li su ti pokreti činili zločine - nažalost oba su činila. Kakvi su ti zločini bili? Razni. Istoriju treba ostaviti istoričarima, a presude treba ostaviti nezavisnom pravosuđu koje danas bolje služi istini i pravdi nego što je to bilo u ranijim prilikama.

  Branka Prpa: Zakon o rehabilitaciji bio je donet zbog toga da bi bili rehabilitovani svi oni koji su u političkom totalitarizmu jednopartijskog sistema bili osuđivani na političkim procesima.  Međutim, zanimljivo je da je taj zakon od samog početka iskorišćen za rehabilitaciju ljudi čija politička i vojna praksa u Drugom svetskom ratu nije za rehabilitaciju, a ponajmanje se govori o ljudima koji tu rehabilitaciju zaslužuju - kao što je Dragoljub Jovanović, kao što je Đilas i drugi. Ti ljudi su potpuno marginalizovani. Nema reči o rehabilitacijama ljudi koji su zaista bili žrtve političkog monizma, celo vreme smo fokusirani na Drugi svetski rat. Zbog toga celu stvar i smatram manipulativnom od samog početka. Što se tiče istorijske nauke, ne može se sve ono što je postignuto u našoj istoriografiji - a postignuto je jako mnogo - baciti u kantu za smeće i nazvati starom literaturom. Bojim se da su to ozbiljna dela, tu su profesori Petranović, Marjanović i mnogi drugi, to je nekakva naša baština. Ne može se to tek tako izbrisati gumicom. Sve u svemu, cela ova priča je, ponavljam, sramota za našu struku.

  Čedomir Antić: Zakon o rehabilitaciji je takav da je predviđeno da neko mora da pokrene proces. Ni za Dragoljuba Mihailovića ni za Slobodana Jovanovića rehabilitaciju nije pokrenula država, pošto ona to i ne može, već su to uradila privatna lica. Do danas je rehabilitovano više od 2000 ljudi i to većinom nisu bili pripadnici vojnih formacija, nego oni koji su stradali posle 1944, odnosno 1945. godine.
  Omer Karabeg: U zaključku da se vratimo na pitanje iz naslova emisije. Treba li službeno rehabilitovati Dražu Mihailovića?

  Branka Prpa:  Ne.

  Čedomir Antić: Rehabilitacija Dragoslava Mihailovića je potrebna, kao što je potrebna i rehabilitacija Dragoljuba Jovanovića i Milovana Đilasa, koja je sada u toku, što gospođa Prpa možda nije pročitala u novinama. Završiću citirajući Slobodana Jovanovića, koji je također bio osuđen zajedno sa Mihailovićem, iako je celi rat proveo u Londonu gde je zajedno sa drugim ministrima, između ostalog i ministrima predstavnicima hrvatskog naroda, vodio vladu u progonstvu. Slobodan Jovanović piše o Dragoljubu Mihailoviću sledeće: “Za života on je bio gonjen, klevetan, mučen i najzad umoren. Njegovo telo je razneto na komade i on nema groba, ali on i dalje živi u duši srpskog naroda i tu će živeti uvek dok srpsko ime bude trajalo.”

  Branka Prpa: Ako mogu samo da dodam. Ovakvom patetikom zaista ništa nećemo rešiti - nijedan problem naše istorije, a bojim se ni naše sadašnjosti. To su prosto patetični govori, koji nisu primenjivi na ovo što je bila tema današnjeg razgovora.

  Omer Karabeg

  karabego3+gmail.com

  Novinar RSE od osnivanja Programa na južnoslovenskim i albanskom jeziku 1994. godine. Marta 1994. pokrenuo emisiju "Most" s namerom da uspostavlja ratom pokidane veze između ljudi sa prostora bivše Jugoslavije.

  Ovaj forum je zaključen
  Sortiranje komentara
  Komentari stranica of 2
      Naredni 
  Ime: Partizan Grad: ex Jugoslavija
  05.04.2012 21:08
  Nikad ne diskutujte sa cetnikom ( velikosrbinom ), ljudi mozda nece vidjeti razliku.
  A i frustrirajuce je.

  Ime: O. Lipovac Grad: Cetinje, Lipa
  05.04.2012 18:55
  KRLE, KRLE!! i ti si inteligentan i obrazovan kao osrednji rezervni golman II lige.

  Operacija Zapadna Bosna (Bitka na Kozari) počela je 10. juna 1942. godine. Poznata je po velikom stradanju civila.

  Nekoliko dana pre otpočinjanja operacije, 4. juna, u Banjaluci, četnički vojvoda Rade Radić je potpisao ugovor o saradnji sa oružanim snagama NDH, ispred kojih je potpisnik bio domobranski pukovnik, kasnije general Ivan Brozović. Prema ugovoru koji je samo jedan od desetina sličnih iz juna i jula 1942. godine, četnici se obavezuju na lojalnost Nezavisnoj i zajednička borbena dejstva prema jedinicama NOV i onima koji ih podržavaju a za uzvrat dobijaju redovne plate, socijano i penzijsko osiguranje.

  Kao potvrdu ovog ugovora Radić je na Kozaru poslao četničku jedinicu od oko 2000 četnika, koja se priključila nemačkim i ustaškim snagama u masakrima ranjenika i civila.

  U istom duhu za račun NDH, dva meseca ranije, Radićev komandant Lazar Tešanović naredio je mučko ubistvo već ranjenog, slavnog kozarčanina dr Mladena Stojanovića. Četnici su ga ranjenog izveli iz bolnice i mučki ubili.

  Da nije bilo četničke izdaje pitanje je šta bi bilo na Kozari.
  Odgovor

  Ime: Krle
  06.04.2012 00:00
  Mozda sam ja i budala gospodine Lipovac, ali vas upozoravam na diskriminaciju i mrznju u vasim tekstovima, sto je ocito promaklo ljudima na SE. Vi ovdje vredjate rezervne golimane II lige, sto je ociti primjer vasentiligencije. Ima mnogo inteligentnih ljudi koji ma je fudbal samo razonoda pa nemogu postat prvi golimani u II ligi. Vi ocito ne citate sto drugi pisu nego samo pucate iz vase prazne puske. Vidite "Obrade" iz vaseg teksta se vidi velika mrznja prema Srbima, nije mi jasan razlog, ali zar je tesko reci da je Kozara poznata po velikom stradanju Srbskih civila? Bar je to nesporno zar ne? Dalje nesporno je svakako da su cetnici na Kozari bili zastupljeni sa oko 2000 vojnika iz Drenovicevog sastava, zajedno sa preko 20 000 Ustasa ( Hrvata i Muslimana ) te preko 11 000 Njemaca i nesto Madjara. Partizani su imali oko 3000 boraca, vecinom regrutovanih od 60 000 Srba civila na tom podrucju. Kao i u vecini bitka, partizani su ostavili civile i zelili se sami probiti kroz obruc, sto im nije uspjelo. Prema Njemackim informacijama, maksimalno je moglo da prodje par stotina paritizana a ostali su unisteni. Dakle u kukavicijem bjegu su ostavili 60 000 Srpskih civila na milost i nemilost Njemcima i njihovim saveznicima u ovoj bitci. Zadivljujuca hrabrost. Cudi me da vam je tesko reci da su ovo bile SRPSKE zrtve! II svjetski rat je oznacen kao rat sa najvise Srpskih civilnih zrtava, a tih zrtava je bilo najmanje na podrucjima koje su branili cetnici. Interesatno zar ne? Zasto nikad partizani nisu oslobodili Jasenovac kad su to mogli u vise navrata i bez mnogo ljudskih ztava? Ko je predlagao Njemcima zajednicki napad na cetnike jer su oni saveznici Engleza i bili spremni za njihovo iskrcavanje u Dalmaciji. Ja nisam jer sam rezervni goliman II lige, ali Koca Popovic i drugovi jesu. Dakle i vasa teza o izdaji 2000 cetnika naspram 20 000 Hrvata i Muslimana i uz to 11 000 Njemaca je smjesna. I da nije bilo cetnika ostalo bi 20 000 Hrvata i Muslimana, tako da onih 3 000 partizana nije imalo sansu protiv ovoliko ostalih izdajnika, ali su mogli casnije poginuti, a ne bjezati i ostavljati civile, sto pokazuje koliko im je uopste bilo stalo do njih!
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  06.04.2012 15:27
  Kozara i Potkozarje je bio veoma jak partizanski kraj. To se znalo onda a to sa zna i danas. Tacka. Narod je tamo stradao ne zato sto su Srbi vec zato sto su simpatizeri i podrska partizanima i zato sto su partizani iz tog kraja uvelike regrutovani.
  Odgovor

  Ime: Lipovac Grad: Cetinje
  06.04.2012 09:08
  KRLE, KRLE!!

  Ja napiso: "Operacija Zapadna Bosna (Bitka na Kozari) počela je 10. juna 1942. godine. Poznata je po velikom stradanju civila". Očigledno da je zbog rezervnih golmana trebalo da napišem da su žrtve bile srpske. Mislio sam da je to jasno.

  Mi Krle ovde ne pričamo o ustašama i Nemcima i njihovom antifašizmu. Zanimljivo je da kad god se dokazuje četnička kolaboracija, vama slični se fataju za ustaše i tzv. Martovske pregovore. Kada bude ta tema napisaću šta mislim.

  Strašno je što je vama, kao simpatizeru četničkih zločina i kolaboracije, skoro normalno što su četnici klali po Kozari zajedno sa ustašama, a najveći zločin je partizanska bežanija, koju ste, naravno, izmislili, kao i sve ostali.

  Uzgred, dokumenta nedvosmisleno dokazuju da je Drenović bio pod komandom ministra Jugoslovenske vojske u otadžbini, armijskog đenerala Dragoljuba Mihailovića, što, priznaćete ipak stavlja malo pod znak pitanja njihov antifašizam.

  To je ovde tema moj rez. golmane.

  Ime: Петар
  05.04.2012 15:25
  Госпођа, боље рећи другарица Бранка Прпа је ћерка Титовог великог удбаша, равна Јову Капичићу, који је имао викенд кућу у Доњој Ластви код Титвта, и нормално је да овако иступа. Оваква схватања њој су усађена у главу од малих ногу и глупо је са њом полемисати. То што је Хрватица не треба наравно узимати за зло.
  Господин Антић је озбиљан историчар и очигледно барата документима, повезује чињенице и правилно изводи закључке а није оптерећен идеологијом, емоцијама можда и задатцима као другарица Бранка Прпа.
  Кад је ријеч о страдању муслимана у Пљеваљском, Горажданском, Чајничком крају и око Фоче у Другом св,рату ноторна је чињеница да са тим Д.Михаиловић нема никаке везе. Злочина је било али од стране локалних команданата који су ревашистички поступали због тога што се велики број муслимана прикључио Хитлеровој војсци и то у злогласне СС јединице. Доспијевали су и до Стаљинграда борећи се на страни Њемаца.
  До недавно су два рођена брата живљели у Пљевљима, један је на Стаљинграду изгубио бубрег у борби и Швабе га излијечиле, сад му је син главни кооринатор вехабија између Б и Х и тог дијела ЦГ, а син другог брата који је био на Стаљинграду је директор једне банке у Пљељима блиске црногорској мафији.
  Што ти је живот и како "отров" дјелује генерацијски.
  Да је Чича био на страни Хитлера макар један минут Американци и Французи му неби додијелили одликовања. Оно Америчко му је прије пар година уручено унуку.
  Ипак ред је да се Дража Михаиловић рехабилитује.
  А може доћи вријеме да се друг Тито "осуди" с разлогом а на велико разочарење многих од нас како смо били лоше обаијештени дуги низ година.
  Све се ипак окреће.
  Odgovor

  Ime: ma mojne mna cire
  06.04.2012 18:06
  " Кад је ријеч о страдању муслимана у Пљеваљском, Горажданском, Чајничком крају и око Фоче у Другом св,рату ноторна је чињеница да са тим Д.Михаиловић нема никаке везе."

  Licno potpisana naredba izdata iz komande Draze Mihajlovica svim komandantima cetnickih jedinica Decembra 20 1941 a koja se sastojala od detaljnih instrukcija usmjerenih prema stvaranju etnicki cistih srpskih prostora koja se sastojala iz 10 tacaka a koja je bila povod za etnicka ciscenja na terenu koje su kasnije i sprovodile cetnicke jedinice sirom istocne Bosne, Hercegovine i Sandjaka.

  "1. Borba za slobodu cjelokupnog naseg naroda pod skriptom NJ. V Petra II."

  "2. Stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju etnicki cistu u granicama Srbije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Srema, Banata i Backe." (paralele se mogu povuci sa danasnjom politikom Srbije, iako ova ideja datira i jos je ranije ocrtana u "nacertaniju" a politicki ozivljena kasnije u Moljevicevim spisima i javnim govorima sto i sam cetnicki pokret preuzima godinama kasnije)

  "3. Borba za ukljucivanje u nas drzavni zivot svih neoslobodjenih Slovenackih (valjda su mislili Slavenskih) teritorija pod Italijanima i Njemcima kao Trst, Istra, Gorica, Koruska, kao i Bugarske i sjeverne Albanije sa Skadrom."

  "4. Ciscenje drzavne teritorije od narodnih manjina i nenacionalnih elemenata " (politika i ideoloska platforma jednonacionalne eksluzivnosti koja se moze usporediti sa tadasnjom politikom nacisticke Njemacke).

  "5. Stvoriti neposredne zajednicke granice izmedju Srbije i Crne Gore kao i Slovenacke teritorije (????) ciscenjem Sandjaka od muslimanskog i Bosne i Hercegovine od muslimanskog i hrvatskog zivlja."

  Necu da ulazim o ostalih 5 tacaka koje su samo nastavak istih bla bla fasistickih bljuvotina.

  IZVESTAJ DJURISICA DRAZI MIHAJLOVICU - str. pov. 13. februara 1943. godine ; Polozaj - NACELNIKU STABA VRHOVNE KOMANDE. Opis: akcije u Pljevaljskom, Cajnickom i Focanskom srezu protiv muslimana.

  ,,Operacije su izvrsene tacno po naredjenju i izdatoj zapovesti. Napad je poceo u odredjeno vreme. Svi komandanti jedinica izvrsili su svoje dobivene zadatke na opste zadovoljstvo. Otpor neprijatelja bio je slab od pocetka do kraja. Jedini veci otpor bio je na Trebiskom brdu. Nasi odredi 7. ovog meseca vec su izbili na r. Drinu, te su borbe zakljucno sa tim danom bile uglavnom zavrsene, a zatim je nastalo ciscenje oslobodjene teritorije. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena, tako da nijedan njihov dom nije ostao citav. Sva imovina je unistena osim stoke, zita i sena. Naredjeno je i predvidjeno prikupljanje ljudske i stocne hrane u odredjenim mestima, za stvaranje magacina rezervne hrane i ishranu jedinica, koje su ostale na terenu zbog ciscenja i pretresanja terena...Za vreme operacije se pristupilo potpunom unistenju muslimanskog zivlja bez obzira na pol i godine starosti."

  ZRTVE: Nase ukupne zrtve su bile 22 mrtva, od kojih dva nesretnim slucajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1.200 boraca i do 8.000 ostalih zrtava i to zene, dece i staraca..."

  Prodaji si svoje "notorne cinjenice" uz jaja i sir na pijaci neobrazovanim seljacima, ovdje neces.


  Odgovor

  Ime: Петар
  07.04.2012 01:54
  За: ma mojne mna cire
  Како Вам је ово име пријатељу? Ви све нешта у шифрама.

  Вјерујем да су ови Ваши наводи нека врста фалсификата па их нема сврхе коментарисати.

  Чињеница да су Д. Михаиловића одликовале САД и Француска, и да од Другог св.рата до данас није то повучено, говори недвоисмислено да није био на страни фашиста ни један минут и да није ратовао супротно међународним коненцијама и обичајима ратовања.

  А дали знате Ви пријатељу да је из мог краја велики број муслимана био у Четничком покрету "Д.Михаиловић", од почетка до краја борећи се за опстанак Краљевине Југославије и капиталистичког система? Нема смисла овдје имена да наводим а могао бих.

  Друго је Павле Ђуришић, са њим муслимани нијесу хтјели да сарађују али са четничким снагама којима је командовао Д.Михаиловић сарађиали су сви осим комуниста и Њемаца.

  Комунисти су имали Јосипа Амброза који је, на примјер, 1914.године са Мирославом Крлежом и са Адолфом Хитлером, својим друговима из војне школе у Печују, из једног топа гађао "Теразије" у Београду. Мирослав Крлежа и Адолф Хитлер су промашили гађану кућу а Јосип Амброз, звани Јосип Броз, је погодио и велики дио срушио. Остаци те куће су до скоро постојали (можда још стоје) јер их друг Тито није дао уклонити ни после Другог св.рата као своју успомену из младих дана.
  Зјапила је читаво вријеме као што сад зјапи Генералштаб у Београду и многе друге зграде.

  Е сад Ви пријатељу видите ко је ским имао разлога да сарађује у Друго св.рату, дали стари другари Тито и Хитлер или Дража и Хитлер?

  Поменућу Вам само једног знаменитог антифашисту из наших крајева - Мустафу Голубића који је са срспком војском прешао Албанију, носилац је ордена "Обилића" за храброст, због Аписа са којим је био велики пријатељ прилази Комитерни и кога је Тито убио у Београду 1941.године на начин што га је проказао Њемцима а ови га претукли и стријељали у столици код садашњег Студентског трга. 1945.године Руси су му кости однијели у Москву и прогласили га Херојом СССР-а.
  Још само ово да вас обавијестим: Псеудоним ТИТО носио је баш Мустафа Голубић јер је у српској војсци у Првом св.рату формирао Тајну интернационалну терористичку организацију (Тито), са циљем да убију Фрања Јосипа. Када се приклонио Комитерни и отишао у Москву псеудоним Тито и организацију оставио је Благоју Паровићу, шпанском борцу, којега је такође Јосип Броз, тј. Амброз, убио у Шпанији и преузео му и псеудоним ТИТО и Организацију. (све је "ископано" из архива)

  Овим само желим да кажем да смо и Ви и ја дуго живљели у великој заблуди.
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  05.04.2012 23:56
  Postoji vise dokumenata (ciju autenticnost nije tesko provjeriti) koji impliciraju Drazu kao glavnog odgovornog za stradanja muslimana u istocnoj Bosni. Osim toga etnicko ciscenje srpskih teritorija je bila, jelte, jedna od vaznijih tacaka cetnickog programa.
  Kad si vec spomenuo SS Handzar diviziju njoj su se Bosnjaci iz istocne Bosne prikljucivali nakon i kao rezultat cetnickog genocida. Njemci su Bosnjacima obecali zastitu ali su ih izigrali. Ta divizija je organizovana direktno od strane Njemaca a ne od strane lokalnog stanovnistva i bila je pod direktnom Njemackom komandom u sastavu Njemackih trupa. Njemci su je organizovali s jednim jedinim ciljem a to je borba protiv partizana. To je ujedno jedina njemacka divizija koja je organizovala pobunu protiv njemacke komande (dok su bili u Francuskoj) s planom da se prikljuce francuskom pokretu otpora. Organizatori pobune su pogubljeni. SS Handzar divizija se nije sukobljavala sa cetnicima.
  Odgovor

  Ime: Петар
  06.04.2012 08:58
  Добро јаро, живио ми 100 година.

  Ime: denis perkovic
  04.04.2012 03:00
  "Sta bre, vi tamo pricate, i lupate propagandu", vam je omiljeni klise koji, ovi sto pokusavaju negirati historijske fakte, koriste u svom zargonu, i sad bi ova fraza trebala da cijelom svijetu "zacementira" "drugojaciju istinu", tj. da nam prikaze "Cicu" kao velikog humanistu i cak antifasistu?
  Moje pitanje glasi, sto raditi o vom bezocnom pokusaju da se razvodne strahote koje ucinise cetnici na celu sa "Cicom", ne samo protivu Muslimana, Hrvata, Albanaca, nego i protiv svojih Srba i Crnogoraca koji nisu bili, jelte, za Kralja i otadzbinu?
  Da li je u pitanju pravo na licno misljenje? Da li mozete imati pravo na misljenje koje ce se kositi sa historijskim faktima, i to misljenje koje nema grama veze sa istinom, da pokusavate ubaciti kao temeljnu vrijednost drustva. Daklem, provesti reviziju na mala vrata, reviziju koja vrijedja sve sto ima ljudskog u jednom drustvu.
  To sad pokusavaju uciniti ovaj ljudski otpad svojeg naciona, jer ovaj talog ne vrijedja samo ne-Srbe, nego vrijedja i sve slobodoumne Srbe koji ne pristaju na bezocno prekrajanje historije, a sve zato sto je to aminovala DS na celu sa G. Tadicem.
  No, za ocekivati treba da ce se ovo olupati o glavu ovim sto za radi izbornih manevara hoce falcifirati istorijske fakte.
  Ipak, nemere proci ovo sarlatanstvo.
  Zivi bili, pa vidjeli.

  Ime: Anonimni posjetilac
  03.04.2012 17:59
  Ova tema se do jutros nalazila na stranici RSE Srbija. Popodne se vise ne nalazi tamo. Samo konstatujem.

  Ime: Obrad Lipovac Grad: Cetinje, selo Lipe
  03.04.2012 10:44
  ĐUKIĆU ...

  ... ta ti ovde sve nalupeta. Apis nije bio kriv za ono za šta je osudjen i streljan. To si nekako nabo. Znači čoveku su Pera, Aca i Nidža izmislili optužnicu i podmetnuli dokaze i svedoke da bi ga likvidirali. Apis nije bio kriv za ono zbog čega je streljan. Dokazi su konstruisani. Ti za to kažeš da je postupak bio "kristalno čist". Svaka čast Đukiću, glup si ko rezervni golman.

  S druge strane kod Draže je bilo proceduralnih grešaka, što nije tačno. Tvoja pamet verovatno neće prihvatiti, ali pokušaću da ti saopštim jednu neverovatnu činjenicu. Mihailović je suđen po proceduri koja je važila za sva suđenja ratnim zločincima i kolaborantima šorom Evrope, po prestanku vansudskih likvidacija ozlojedjenog naroda. Nacistička elita je osuđena i obešena u Nirnbergu, isto kao Draža u Beogradu ili grupa od 80 ustaša na čelu sa Ljubom Milošem u Zagrebu. Draži je još učinjena usluga pa nije obešen nego je streljan.

  Neofašisti vašeg profila, Đukiću, nalaze zamerke i Nirnberškom procesu. Zamislite "sudije nisu bile neutralne zato što su bile iz savezničkih zemalja, a Gering, Kajtel i društvo nisu imali pravo da ulože prigovor na izbor sudija. Strašno? Hoćemo li ih rehabilitovati?

  Ljubo Miloš komandant "Jasenovca" npr. nije imao mogućnost da bira sudsko veće na procesu u Zagrebu. Hoćemo li i njega da rehabilitujemo?

  Kada bi se danas sudilo Mihailoviću bio bi proglašen krivim za svih 45 tačaka optužnice a ne samo za 8, zato što je vremenom prikupljeno mnogo više dokaza o zločinima, kolaboraciji i izdaji.

  Mihailoviću nisu podmetnuti dokazi, bilo ih je više nego dovoljno za presudu zato što je Mihailović tokom ww2 u Jugoslaviji postao kolaborant, ratni zločinac, izdajnik svoje zakletve i na samom kraju vodja terorističkih grupa koje su postepeno likvidirane, zaključno sa 1956. godinom.

  Đukiću uzdrži se od lupetanja, i ti i tebi slični!
  Odgovor

  Ime: dejan za obrada lipovca Grad: bg
  05.04.2012 19:55
  Postovani Obrade sve ustase su rehabilitovane nastankom NDH II u srcu evrope i to uz pomoc nemacke i usa.Ta neoncisticka histerija na ovim stranicama ide dotle da se ne objavljuju komentari gde se podseca na presudu tribunala koji kaze ZLOCINACKO UDRUZIVANJE RADI PROTERIVANJA SRBA.To koliko znam nikog u regionu nije potreslo.USTASTVO JE REHABILITOVANO JOS 1991,pa se slavi Tudjman,Mesic,Oluja jos samo ostaje da se proslavlja i dan Jasenovca(sto neki na ovim stranicama i rade).Hvala
  Odgovor

  Ime: za dejana
  06.04.2012 20:03
  Hajde da idemo tom linijom rezonovanja stvari. Milosevic i Tudjman se sastaju nekoliko puta da bi raspravljali podjele teritorija primarno BiH i "humano" preseljenje stanovnistva po istom teritorijalnom principu, tako da je na primjer narod kojeg su iskoristili u politicke svrhe iz Republike Srpske Krajine "padom" Knina prebacen na teritorije poput Kosova, Banjalucke regije i Vojvodine gdje je tadasnji rezim u BG smatrao da ima geopoliticke koristi. Stvarno jedna "suosjecajna" politika.

  Ime: Miroslav Đukić Grad: Divan na ćupriji
  03.04.2012 08:48
  Ovde treba razdvojiti dve stvari. Prvo, motiv da se pokreće postupak rehabilitacije DM u ovom trenutku i drugo - šta postupak rehabilitacije u stvari predstavlja.

  Kad je u pitanju motiv, očigledno da je vlast procenila da im pokretanje ovog sudskog postupka trenutno ide u korist. Očigledno je da i tzv. "opozicija" takođe procenjuje da im suprostavljanje ovom sudskom postupku ide u korist. Kad god političarima u bivšim Yu republikama loše ide, kad god je narod gladan, go, bos, nezaposlen i obespravljen, zgodno ga je podeliti na tzv. "patriote" i "izdajnike", na "četnike" i "partizane", "titoiste" i "inforbirovce", "leve" i "desne"... Taj mehanizam neverovatno štima...
  Drugo, jasno je da se ovde brkaju dve stvari: Politička rehabilitacija i sudska rehabilitacija.

  Sudska rehabilitacija je postupak poništenja nezakonito donetih odluka, ili odluka kojima se krše ljudska prava. U pokrenutom postupku će se proveriti da li je DM u postupku u kome je osuđen na smrt imao mogućnost da iznese svoju odbranu, da li su mu kršena osnovna ljudska prava, a ne o tome da li je ideologija koju je zastupao bila ispravna. Paradoksalno, prveu poznatu sudsku rehabilitaciju u Srbiji upravo u isto vreme kada je osuđen DM su provele upravo iste komunističke vlasti. Te 1953. godine Vrhovni sud Srbije je poništio presudu srpskog vojnog suda iz 1917. godine po kojoj je grupa oficira "Crne ruke" na čelu sa Dragutinom Dimitrijevićem Apisom, inače organizator ubistva srpskog kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage 1903. godine posthumno proglašen nedužnim zbog nedostatka dokaza za navodni pokušaj ubisstva srpskog regenta Aleksandra 1917. U montiranom procesu Apis je osuđen na smrtnu kaznu i pogubljen. Istoričari od tog vremena do danas većinom smatraju da je ova revizija istinita i pravedna to jest da je Apis bio nedužan za zločin zbog kojeg mu se sudilo,a da je pogubljen iz sigurnosnih razloga. A postupak u kome je Apisova grupa osuđena je bio kristalno čist u odnosu na krivični postupak koji je vođen protiv DM.
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  03.04.2012 14:03
  Sudska rehabilitacija je potrebna da bi se izvrsila polititicka, to je jedan proces. Ako se izvsi sudska rehabilitacija onda logicno slijedi ona politicka.

  Ime: Vojvodjan Grad: Novi Sad
  02.04.2012 18:17
  Ako se Draza Mihajlovic rehabilituje onda bi po redosledu dogadjaja Srbija trebala da se vrati u svoje realne granice Kraljevine Srbije ciji je Draza bio vojnik (vojnik Kraljevine Srbije). Granice Kraljevine Srbije su bile od Beograda pa do Vranja (bez Vojvodine i Kosova). Posto je Kosovo nezavisna drzava onda bi i Vojvodina trebala da krene putem svoje nezavisnosti. I jednu i drugu je Srbija na prevaru anektirala i okupirala posle Balkanskih ratova 1912 god. Zivela samostalna Republika Vojvodina,drzava svih njenih naroda i gradjana. Ovakve teme nam daju za inspiraciju da istrajemo u svojim zahtevima (preko Evropske Unije) i svom putu ka nezavisnoj Republici Vojvodini.Dosta smo bili krava muzara oko kojih se motaju ratni zlocinci i kriminogeni elementi. Nasem strpljenje je kraj. Sav prljav ves iz Srbije i Republika bive Jugoslavije je smesten u Vojvodini. DOSTA..DOSTA...DOSTA.
  Odgovor

  Ime: Mile Grad: Srpski Miletic
  02.04.2012 22:49
  "Vojvodino", Mihailovic je bio vojnik Kraljevine Srbije koja se prostirala do Bitolja i Djevdjelije. Uzgred Srem, Banat, Backa i Baranja su se prisajedinile Kraljevini Srbiji. Ne hvalite se neznanjem.

  Ime: Muhamed Kopic Grad: Utica,USA
  02.04.2012 11:30
  GOSPODIN ANTIC je,po odgovorima,brabilac a gospodja Prpa tuzilac D.Mihajlovica.Branilac barata politickim "argumentima"kojima se sluze branioci zlocinaca kojima se sudi u Hagu.Krupni kriminalac "preliven" iz Beograda u Srebrenicu,Nasert Oric i General Kraljevske vojske Mihajlovic Antic stavlja na tas pravde za dokaze da se "samo Srbima sudi"!Bio sam dugo godina prijatelj sa dvojicom Srba,prvoboraca NORA.
  Mili Premasuncu,prije odlaska u partizane,cetnici su i ustase,odvojeno a ne zajedno,likvidirale "rod i porod".Gocvorio mi je;"Meni kao seoskom momcicu nije nista drugo ostalo nego da uzmem partizansku pusku i da se grdno borim protiv ubica"... Narodni heroj i general Djurin Predojevic iznosio mi je svoja,direktna,ratna iskustva u borbama protiv cetnika a ne samo ustasa i hitlerovaca."Cetnici su bili hrabri samo kada su klali i palili a u direktnim sukobima,bjezali su kao zecevi"...Obadvojica su bili penzioneri kada smo poceli druzenje i znao sam ih provicirati "hvalisanjem" cetnika u cijim je redovima bio i moj stric kao musliman.Moram i ovo napomenuti - medju domacim cetnicima teslickog kraja nije bilo zlocinaca.Paljevine i ubijanje vrsili su cetnici iz Srbije kada bi "naletili" u bjezaniji od partizana i na kratko se zadrzavali u i oko Teslica. Da su u Beogradu pokrenuli proces REKONSTRUKCIJE u mjesto REHABILITACIJE moglo se i prihvatiti. Ovako kako ide, veze sa pravdom nema.Generalno bivsi pripadnici cetnickog i partizanskog pokreta u Srbiji su zvanicno u pravima - izjednaceni. Procesom rehabilitacije Mihajlovica zeli se samo izmisljenim cinjenicama zabasuriti ucesce srpstva, ne cjelokupnog naravno, u dva pohoda na osvajanje tudjih teritorija uz pogrome nad nevinim stanovnistvom u BiH i Hrvatskoj.
  Odgovor

  Ime: Krle
  02.04.2012 16:55
  Slazem se sa vama gospodine Kopicu u mnogim stvarima, samo na kraju pomenuste o osvajanju tudjih teritorija. Ja koliko znam cetnicki pokret se prosirio na onim djelovima Jugoslavije u kojima je bila najveca represalija ustasa nad srbima, a to je Hrvatska ispod Karlovca i BiH. Prema tome ne mozemo govoriti o osvajanju tudjih teritorija. Pozdrav.
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  02.04.2012 19:43
  Cetnicki program (iz kancelarije Draze Mihailovica) tacka dva:

  „Omeđiti srpske zemlje i učiniti da u njima ostane samo srpski živalj;
  - Posebno imati u vidu brzo i radikalno čišćenje gradova i njihovo popunjavanje svežim srpskim elementom;
  - Izgraditi plan za čišćenje ili pomeranje seoskog stanovništva sa ciljem homogenosti državne zajednice;
  - U srpskoj jedinici kao naročit težak problem uzeti pitanje muslimana i po mogućnosti rešiti ga u ovoj fazi.“

  Odgovor

  Ime: Krle
  03.04.2012 21:39
  Anonimni ja ovdje govorim o progonu Srba od strane Ustasa i nije mi jasno kako moze neko osvojiti tudju teritoriju po tebi, a zivi na njoj????????
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  04.04.2012 02:10
  Da, razumijem sta hoces reci Krle. Hoces reci da je cetnicki pokret nastao kao rezultat progona Srba u NDH. Tome bi se mozda moglo povjerovati da nepostoji veoma mnogo dokaza o suradnji cetnika sa ustasama, Nijemcima i Italijanima. Kao na primjer, u bitci na Kozari koja predstavlja jedan on najvecih pogroma srpskih civila u istoriji (procitaj malo o tome) ucestvovalo je zajedno sa ustasama i Nijemcima oko 2000 cetnika Draze Mihailovica (grupe Drenovica i Marcetica).

  http://www.youtube.com/watch?v=I95VPfeRED8&feature=player_embedded
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  04.04.2012 13:45
  Krle ne izvrci cinjenice. Rezultat progona srpskih civila od strane ustasa se ocituje u jacanju partizanskog pokreta a ne cetnickog. (I Srbi su bili partizani neces valjda to osporiti). Cetnici su imali za program stvaranje etnicki ciste velike Srbije vrlo slican programu koji su imale ustase a ne program borbe protiv ustasa, Nijemackih i Italijanskih okupatora. O tome se radi.
  Sto se tice bitke na Kozari partizani su tamo branili narod i svi su zajedno sa narodom izginuli osim drugog krajiskog odreda koji je uspio probiti obruc i spasit 10 000 civila iz zbjega.
  Moje pitanje tebi zbog cega ti smeta ovo a ne napad 2000 cetnika na sopstveni narod u ovom istom pokolju?
  Odgovor

  Ime: Krle
  04.04.2012 10:53
  Anonimus ja ovdje govorim o jacanju cetnickog pokreta koji je bio rezultat Ustaskih zlocina nad Srbima, ali tebi ocito nisu bitni ti zlocini. Dalje niko ne spori saradnju cetnika sa Italijanima i Njemcima, a kad pominjes Kozaru pitanje za tebe je zasto su se partizani probali izvuci sa Kozare i ostaviti Srbski zbjeg na milost i nemilost Njemackih okupatora i njihovih saradnika? Dakle najeli se napili kod Srbske sirotinje na Kozari i onda bjezi kud koji a domacine ostavili na noz svojim neprijateljima. Bas odlican primjer partizanske hrabrosti si naveo. Da tebe nema nebismo mogli naci bolje primjere zrtvovanja Srpskog naroda od strane partizana.
  Odgovor

  Ime: ja Grad: ovde
  02.04.2012 20:28
  Hajde da pretpostavim da je taj program zaista istinit.
  U tekstu zameniti rec srpski sa hrvatski, bosnjacki, albanski...i dobije se program ustasa (iz kancelarije A.Pavelica i F.Tudjmana, Alije Izetbegovica i H.Tacija)....sve je isto, gospodo, na svim stranama, uvidite to vec jednom.....
  Odgovor

  Ime: vukoja klepic Grad: bec-austrija
  05.04.2012 14:20
  Krle,vidi se da ne znas ni ko je bio ni sta je radio na Kozari. Da su partizani tako uradili svojim Kozarcanima i ostavili ih tvojim koljacima na milost i nemilost, nebii danas 5.4.2012. svi spomenici partizanima stajali u veoma dobrom stanju, sto znaci, nedirnuti.. Da su im "braca" cetnici i njihove "cice" bili od pomoci svojim junastvom to bi se vidjelo. Prema tome otkaci se teme za koju nisi dorastao.
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  02.04.2012 21:47
  Licno potpisana naredba izdata iz komande Draze Mihajlovica svim komandantima cetnickih jedinica Decembra 20 1941 a koja se sastojala od detaljnih instrukcija usmjerenih prema stvaranju etnicki cistih srpskih prostora koja se sastojala iz 10 tacaka a koja je bila povod za etnicka ciscenja na terenu koje su kasnije i sprovodile cetnicke jedinice sirom istocne Bosne, Hercegovine i Sandjaka.

  "1. Borba za slobodu cjelokupnog naseg naroda pod skriptom NJ. V Petra II."

  "2. Stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju etnicki cistu u granicama Srbije, Bosne, Hercegovine, Crne Gore, Srema, Banata i Backe." (paralele se mogu povuci sa danasnjom politikom Srbije, iako ova ideja datira i jos je ranije ocrtana u "nacertaniju" a politicki ozivljena kasnije u Moljevicevim spisima i javnim govorima sto i sam cetnicki pokret preuzima godinama kasnije)

  "3. Borba za ukljucivanje u nas drzavni zivot svih neoslobodjenih Slovenackih (valjda su mislili Slavenskih) teritorija pod Italijanima i Njemcima kao Trst, Istra, Gorica, Koruska, kao i Bugarske i sjeverne Albanije sa Skadrom."

  "4. Ciscenje drzavne teritorije od narodnih manjina i nenacionalnih elemenata " (politika i ideoloska platforma jednonacionalne eksluzivnosti koja se moze usporediti sa tadasnjom politikom nacisticke Njemacke).

  "5. Stvoriti neposredne zajednicke granice izmedju Srbije i Crne Gore kao i Slovenacke teritorije (????) ciscenjem Sandjaka od muslimanskog i Bosne i Hercegovine od muslimanskog i hrvatskog zivlja."

  Necu da ulazim o ostalih 5 tacaka koje su samo nastavak istih bla bla fasistickih bljuvotina.
  Odgovor

  Ime: tiadel
  03.04.2012 00:01
  A sta tek reci o sljedecem:

  IZVESTAJ DJURISICA DRAZI MIHAJLOVICU - str. pov. 13. februara 1943. godine ;
  Polozaj - NACELNIKU STABA VRHOVNE KOMANDE.
  Opis: akcije u Pljevaljskom, Cajnickom i Focanskom srezu protiv muslimana.

  ,,Operacije su izvrsene tacno po naredjenju i izdatoj zapovesti. Napad je poceo u odredjeno vreme. Svi komandanti jedinica izvrsili su svoje dobivene zadatke na opste zadovoljstvo. Otpor neprijatelja bio je slab od pocetka do kraja. Jedini veci otpor bio je na Trebiskom brdu. Nasi odredi 7. ovog meseca vec su izbili na r. Drinu, te su borbe zakljucno sa tim danom bile uglavnom zavrsene, a zatim je nastalo ciscenje oslobodjene teritorije. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena, tako da nijedan njihov dom nije ostao citav. Sva imovina je unistena osim stoke, zita i sena. Naredjeno je i predvidjeno prikupljanje ljudske i stocne hrane u odredjenim mestima, za stvaranje magacina rezervne hrane i ishranu jedinica, koje su ostale na terenu zbog ciscenja i pretresanja terena...Za vreme operacije se pristupilo potpunom unistenju muslimanskog zivlja bez obzira na pol i godine starosti."

  ZRTVE: Nase ukupne zrtve su bile 22 mrtva, od kojih dva nesretnim slucajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1.200 boraca i do 8.000 ostalih zrtava i to zene, dece i staraca..."

  Ime: Goran Grad: Novi Sad
  02.04.2012 10:16
  Pitanje za sve ove "istoricare" koji ne prihvataju povezivanje tumacenja istorije i politike: moze li se povuci paralela izmedju rehabilitacije Stepinca iako je i on takodje osudjen od strane komunistickih vlasti za saradnju sa fasistima koja nekako prolazi glatko bez nekog odjeka u "pro-evropskim" intelekualnim krugovima i ove histerije oko rehabilitacije Draze Mihajlovica. Komunisti su ih osudili u slicnom postupku. Moze jedino da se zakljuci da je opet u pitanju primena dvostrukih standarda na stetu srba, toliko puta vidjena u poslednjih 20 godina.
  Odgovor

  Ime: vukoja klepic Grad: bec-austrija
  05.04.2012 14:33
  Za Gorana: Postavljanje paralele- kad vi mozete nase i mi cemo vase je potpuno besmislena teza u istoriji. To je davno prevazidjena teorija "oko za oko-zub za zub" ili bi Srbi trebali tako da se ponasaju.
  Ja tebe Pavelicem ti mene Mihajlovocem..... Povezivati Stepincev slucaj sa ovim je zaista bijedno.
  Uostalo ovaj proces ce samo da nasteti Republici Srbiji koja je jedina htjela da antifasizam zamijeni "svojim patrotizmo" da pokaze celom svetom "kako cemo korenje jesti ali se Srbija saginjati nece...." dok ne dodju "oni koji se pitaju" pa onda brze-bolje vracaj imena ulica i trgova nazad, organizij proslave i sjecanja na pobjedu nad fasizmo itd.itd.... Dokle se trba igrati pametologa na vlastitu stetu? Zato sto su Hrvat isti ili gori? zato sto su Muslimani uhvatili maha? zato sto....?
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  02.04.2012 21:18
  Paralela ti ne stoji. Stepinac je imao moralnu odgovornost i zloupotrebu svog polozaja kao religijska figura za razliku od Draze Mihajlovica koji nosi direktnu komandnu odgovornost nad pocinjenim zlocinima. Paralela izmedju naprimjer Stepinca i Vasilije Kacavende vise odgovara. Obadvojica su vjerske figure koje su podrzavale politicke rezime koji su sprovodili etnicka ciscenja, samo za razliku od Stepinca Kacavenda je danas slobodan covjek. Zasto??
  Odgovor

  Ime: Goran Grad: Novi Sad
  05.04.2012 07:53
  Po broju svestenika koji su diektno ucestvovali i ubijanju Srba (da ne pocinjemo pricu o Jasenovcu...) i politici pokrstavanja 30% Srba pre bi se moglo reci da je i on bio "ratni komadant" sto mislim da opravdava tu paralelu. Mozda bi bilo najbolje ne rehabilitovati ni jednog ni drugog i ostaviti to proslosti ali ako se vec otvara (u stvari otvorilo) to pitanje treba upotrebiti makar priblizno iste principe. Kao sto su Hrvati osetljivi na pitanje rehabilitacije Stepinca, nalazeci hiljade "pozitivnih" argumenata da to pravdaju (kao u ovom slucaju vi), tako je on simbol stradanja, ubijanja i pokrstavanja za Srbe. Upotrebljavajuci slicne argumente, svedoci smo pokusaja rehabilitacije Draze od strane onog dela Srba koji tako osecaju (recimo onih koji su izgubili familiju u WWII od strane ustasa i koji su osecali etnike za neku vrstu zastitnka) dok na Hrvatsko-Muslimanskoj strani nalaze sve moguce razloge protiv. Zelim da kazem da je sve stvar vidjenja (tumacenja). Kao sto je u svakom ratu ista bitka za nekog oslobadjanje, a za suprotnu stranu okupacija, takvo je i tumacenje istorije. Uvek mozes drugacije tumaciti odnose medju ljudima. Tek posle dugog vremena stvari se kristalisu, kad vise nijedan tumac nema emotivne povezanosti sa dogadjajima. Sto bi se reklo- cackali su mecku sa rehabilitacijom Stepinca, ovo je razuman nastavak.
  Odgovor

  Ime: Anonimni posjetilac
  05.04.2012 17:36
  " Po broju svestenika koji su diektno ucestvovali i ubijanju Srba (da ne pocinjemo pricu o Jasenovcu...) i politici pokrstavanja 30% Srba pre bi se moglo reci da je i on bio "ratni komadant" sto mislim da opravdava tu paralelu."
  Koji je to broj svecenika,kojih to svecenika Gorane?
  Objasni nam Gorane da ne pomislimo da je postojala armija katolickih svecenika koja je nezavisno i samovoljno isla okolo i vrsila masovna ubijanja i drzala Jasenovac po naredjenju vrhovne komande iz vatikana dok ustaski pokret je ko ujedinjene nacije to samo posmatrao.
  Tvoji krajnje neozbiljni argumenti te provlacenje poluistina i donosenje banalnih i pogresnih zakljucaka samo radi podrzavanja jeftinih teza da "zato sto je Stepinac rehabilitovan od strane Hrvata (ustvari Vatikana) e sad imamo i mi Srbi pravo da rehabilitujemo svoje fasiste" iskreno receno nisu ni na intelektualnom nivou 5 razreda osnovne skole, a da o moralnom da i ne govorim.
  Odgovor

  Ime: Goran Grad: Novi Sad
  07.04.2012 04:52
  Nemam nameru da se upustam u raspravu o imenima svestenika koji su cinili zlocine mada ih mogu naci bar par imena. Sama njihova saradnja sa vlascu NDH na pokrstavanju i spasavanje poglavnika posle rata govore o umesanosti i povezanosti Rimokatolicke crkve i njenog predstavnka u, moderno receno "udruzeni zlocinacki poduhvat". Za mene je dovoljna cinjenica da su obojica osudjeni od istog (komunistickog) suda po slicnim kriterijumima i mislim da je tako trebalo i ostati, ali kad ste vec rehabilitovali jedng zlocinca, kakva je svrha ne dati to pravo i Srbima kakva god da je istina.
  Upravo ovo poslednje sto si naveo je poenta "zato sto je jedan zlocinac (Stepinac) rehabilitovan od strane Hrvata (ustvari Vatikana) e sad imamo i mi pravo da rehabiltujemo svoje fasiste".
  O inetelektualnom nivou i moralu nekom drugom prilikom.
  Komentari stranica of 2
      Naredni 
  Novi serijal RSE
  Vaš JavaScript je isključen ili imate staru verziju Adobe Flash Player-a. Preuzmite posljednju verziju Flash Player-a.
  "Perspektiva": Druga epizoda – Podgoricai
  X
  01.05.2016
  RSE u saradnji sa NED emituje TV serijal o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. U novom ciklusu Serijala razgovaramo sa mladima Podgorice. Voditelj je Marčelo. Producent je Mebius film iz Sarajeva.