Dostupni linkovi

Zloupotrebe u Fondu za manjine: Pitanje novca i politike


Momčilo Vuksanović

Sredstva koja Fond za manjine dijeli nevladinim organizacijama za projekte nevladinih organizacija koje se bave problematikom manjinskih zajednica već godinama, s vremena na vrijeme, dospijevaju u fokus pažnje javnosti zbog konflikta interesa i neregularnog trošenja novca.

Državna revizorska instuticija je objavila podatke koji govore o brojnim kršenjima zakona i pravila.

"U Fondu za manjine postoje zloupotrebe i to se, uprkos činjenici da se radi o osjetljvoj temi, mora reći jasno i glasno", rekao je za naš program predstavnik NVO Građanska alijansa Zoran Vujičić, koji naglašava da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava mora preuzeti kontrolu.

"Ovo je i političko pitanje i zbog toga suviše dugo traje", rekao je Vujičić reagujući na podatke iz Izvještaja Državne revizorske institucije, po kojima je očigledno da se novac koji se iz budžeta izdvaja za projekte manjinskih NVO ne troši transparentno i na zakonom propisan način.

"Građanska alijansa očekuje i poziva DRI da u punom kapacitetu primjeni svoja ovlašćenja i podnese krivične prijave protiv svih koji su trošili novac građana Crne Gore bez dostavljanja validne finansijske dokumentacije o opravdanosti trošenja, a Tužilaštvo da pokrene provjeru stanja u Fondu. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava treba hitno da traži povraćaj novca od svih koji su ga trošili nenamjenski, kao i da utvrdi odgovornost onih koji su bili dužni da vrše kontrolu dokumentacije, a to nijesu činili“, naglašava Vujičić.

Prema Izvještaju DRI, korisnici sredstava Fonda za manjine su, od 353.000 eura dobijenih u prošloj godini, nenamjenski utrošili više od 25.000. Oko 200.000 nijesu adekvatno ili ih nijesu uopšte pravdali, dok je preko 100.000 isplaćeno fizičkim licima bez obračuna poreskih obaveza.

Revizijom je obuhvaćeno 40 projekata ukupne vrijednosti 353.000 eura.

„Korisnici sredstava su, za realizaciju 40 revidiranih projekata nenamjenski utrošili 25.500, nijesu pravdali oko 42.000, a sredstva u iznosu od 160.250 pravdali su nepotpunom dokumentacijom“, konstatovala je DRI.

"Veći broj nacionalnih savjeta (Srpski, Hrvatski, Bošnjački i Albanski) nije, shodno Statutu, donio program rada i finansijski plan za prošlu godinu koji su osnov za kontrolu finansijskog poslovanja, kao i kontrole sprovodjenja planiranih aktivnosti savjeta. Nacionalni savjeti uz izvještaje Ministarstvu nijesu dostavljali dokumetaciju za pravdanje utrošenih sredstava", navodi se u Izvještaju u kom stoji i da su Nacionalni savjeti isplatili više od 85.000 eura naknada bez obračuna i isplate poreskih obaveza.

DRI je utvrdila i da Fond nije obezbijedio praćenje aktivnosti na realizaciji podržanih projekata, ocjenu njihovih rezultata i odgovarajuću kontrolu utroška dodijeljenih sredstava za njihovu realizaciju.

Direktor Fonda za manjine Safet Kurtagić je za naš program rekao da će se u narednom periodu raditi na poboljšanju zakonsle regulative, ali je i odgovorio na naše pitanje u vezi sa očiglednim sukobom interesa u upravnom odboru Fonda čiji su članovi istovremeno i korisnici novca i donosioci odluka ko će dobiti novac.

"Ne možemo reći da nije bilo nepravilnosti u radu Fonda. Bilo je nepravilnosti ali gledali smo da ih svedemo na najmanju moguću mjeru. Upravni odbor je sastavljen od predstavnika nacionalnih savjeta, Skupštine i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a odluke su donošenje uz učešće svih članova ali odluke o finansijskoj podršci su usvajane natpolovičnom većinom. Znači da je moglo da se provuče i nešto što nije u redu, odnosno, da se potkrade nešto što nije ispravno", navodi Kurtagić.

Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović, koji je upravo jedan od pojedinaca koji odlučuju o novcu Fonda i istovremeno ga troši, kaže da je cijeli Izvještaj DRI zapravo dio kampanje protiv organizacije na čijem je čelu.

"Tačno je da se pominju skoro svi nacionalni savjeti, ali da nije Srpskog nacionalnog savjeta, taj Fond bi bio pohvaljivan kako dobro radi. Tu se dijeli nešto oko 750.000-800.000 eura tokom godine i tolika se priča diže oko svega toga, a one druge fondove koji dijele po nekoliko miliona niko ne pominje, a tamo su daleko veće zloupotrebe i manjkavosti nego što je to u Fondu za manjine. Ali, iznenada se pojavio Srpski nacionalni savjet i to je nešto što smeta. Znači treba onemogućiti da se Srbi u Crnoj Gori bore za očuvanje sopstvenog identiteta, makar to bilo i kroz gašenje Srpskog nacionalnog savjeta", konstatuje Vuksanović.

  • 16x9 Image

    Esad Krcić

    Zahvaljujući ranom angažmanu u Radio Beogradu ostaje trajno vezan za radio, kao medij. Član crnogorskog dopisništva RSE je od 2001. Pisao je za CG Ekonomist, a realizovao je i niz radijskih i TV projekata.

XS
SM
MD
LG