Dostupni linkovi

Zlostavljanje policije u Srbiji u izveštaju Komiteta Saveta Evrope


Zatvorska jedinica u Beogradu, ilustrativna fotografija

Policijsko zlostavljanje pritvorenih lica u Srbiji i dalje predstavlja ozbiljan problem, ali primećen je izvestan napredak u zatvorskom sistemu, navodi se u izveštaju Komiteta za sprečavanje mučenja Saveta Evrope objavljenom 10. marta.

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) Saveta Evrope objavio je izveštaj o periodičnoj poseti Srbiji u periodu od 9. do 19. marta 2021. godine, kao i zvaničan odgovor vlasti Srbije na izveštaj.

Komitet u izveštaju pozdravlja mere koje su preduzele srpske vlasti u pogledu smanjenja prenatrpanosti zatvora i poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima.

Kada se govori o postupanju policije, delegacija CPT-a je primila značajan broj verodostojnih navoda o mučenju i ostalim oblicima zlostavljanja pritvorenih lica od strane policijskih službenika (šamaranje, udaranje, udaranje nogom i službenom palicom, primenu elektro-šokova iz ručnih uređaja i električnih kablova povezanih na automobilske akumulatore, kao i stavljanje pritvorenih lica u položaj koji mu/joj izaziva stres).

"Navodi su potkrepljeni dokumentacijom koju je CPT pregledao i u policijskim stanicama, kao i detaljnim izveštajima o povredama koje su sačinili zdravstveni radnici u zatvorima", navodi se u saopštenju Komiteta.

Komitet preporučuje da vlasti Srbije usvoje niz odlučnijih mera, kao što je uvođenje pristupa vođenja istražnog razgovora sa osumnjičenima za krivična dela, kao i obavezno audio i video snimanje svih intervjua koje obavljaju policijski službenici.

U izveštaju se posebno navodi kao imperativ vršenje strožeg nadzora nad radom policijskih inspektora beogradske Službe za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika.

Dalje, CPT u izveštaju navodi da istrage koje sprovodi tužilaštvo i odeljenja policije koja se bave nadzorom nad radom policije, nisu dovoljno efikasne, te da takve istrage treba da budu temeljitije, sveobuhvatnije i brže. CPT takođe u izveštaju izražava zabrinutost zbog blagih kazni koje su sudovi izrekli policijskim službenicima osuđenim za zlostavljanje.

Kada su u pitanju zatvori, CPT pozdravlja mere koje su preduzele srpske vlasti u pogledu smanjenja prenatrpanosti zatvora i poboljšanja materijalnih uslova u zatvorima, posebno u smislu samih objekata.

Prenaseljenost i loši uslovi u pritvorskim jedinicama koje se sastoje od skučenih, oronulih i nehigijenskih ćelija sa problemima sanitarnih čvorova, i dalje postoje u određenim jedinicama Okružnog zatvora u Beogradu i KPZ (Kazneno-popravni zavod) u Požarevcu, navodi se u izveštaju.

Nasilje među zatvorenicima, kao i zastrašivanje, kako se navodi, i dalje su široko rasprostranjeni, stoga CPT naglašava da srpske vlasti treba da što pre razviju efikasnu nacionalnu strategiju za suzbijanje ovog problema, kao i problema izuzetno malog broja aktivnosti kojima se zatvorenici mogu baviti, potom, tu su i manjak zaposlenih, te sve veći problem trgovine psihoaktivnim suspstancama u zatvorima.

CPT preporučuje da se i na ostale zatvore proširi program koji se trenutno pilotira u KPZ Pančevo gde su pritvorenici uključeni u aktivnosti koji se plaćaju, a mogu i svakodnevno da se bave sportskim aktivnostima.

CPT takođe navodi da nedostatak privatnosti i prenatrpanost na odeljenljima zatvorskih bolnica mogu dovesti do nasilja među pacijentima.

"Trebalo bi preduzeti hitne mere da se smanji broj pacijenata u bolnici i da se poboljšaju materijalni uslovi, posebno u pogledu oronulih i prljavih zajedničkih kupatila", piše u izveštaju.

Raniji izveštaj Saveta Evrope iz 2021, kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, pokazao je da je prenaseljenost i dalje jedan od najvećih problema u zatvorima u Srbiji, gde na 100 mesta boravi 107,3 osobe.

XS
SM
MD
LG