Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Vrajoli: Incidenti na Kosovu politički, ne etnički


Most između južnog i sjevernog dijela Mitrovice.

Mentor Vrajoli, viši istraživač u Kosovskom centru za sigurnosne studije, za 'Zašto?' objašnjava bezbjednosnu i među-etničku situaciju na Kosovu nakon serija incidenata protiv Srba, koje su oštro osudili Vlada Kosova i američki ambasador Greg Delawie (Greg Delavi).

  • Nepovjerenje

Što se tiče sjevera Kosova, postoje dvije realnosti.

Jedna realnost je da na terenu ima dosta poboljšanja. Sigurnost na sjeveru Kosova je poboljšana od kada su se paralelne strukture uključile u Policiju Kosova.

Od tada imamo rapidno poboljšanje po pitanju slobode kretanja ali također i sigurnosti na Sjeveru.

Još uvijek ima mnogo problema na koje je ukazala naša organizacija, na primjer, proces zapošljavanja članova policije iz paralelnih struktura je urađen bez sigurnosnih provjera pa je zbog toga teško biti siguran da li policajci koji rade za kosovsku policiju na Sjeveru imaju kredibilitet.

Ipak, uprkos tome možemo reći da je došlo do poboljšanja i postoje stalni napori tamošnjih vlasti da poprave svoj imidž jer je dugo vremena ovo područje bilo izolovano od ostatka Kosova.

Postoji nepovjerenje prema uniformi kosovske policije pa će trebati malo više vremena za tamošnja građane da se naviknu na njih, ali bez obzira na to mislim da je bilo dosta poboljšanja uprkos ovim incidentima.

Uopšteno govoreći, tamošnja zajednica pokazuju interes za integraciju na lokalnom nivou.

  • Interesi

Mislim da, za razliku od perioda do prije 2-3 godine, kada nismo imali legalne zvaničnike na lokalnom nivou, sada imamo građane koji su zainteresovani da budu integrisani u opštinama koje su prihvaćene od strane kosovskih institucija i legalno su izabrani.

Tamo imamo mnogo incidenata ali mislim da moramo razlučiti između incidenata u koje su uključeni građani i incidenata koji su politički motivisani.

Na sjeveru Kosova imamo ovaj problem zbog problema sa vođstvom.

Kao što smo vidjeli na posljednjim izborima, bilo je mnogo pritisaka na tamošnju zajednicu da se kanališu glasovi građana prema jednoj stranci koju je podržavao Beograd.

Zbog toga, možemo reći da izbori u srpskim opštinama nisu bili bez problema u poređenju sa drugim opštinama na Kosovu.

Jedan od najvećih problema na Sjeveru je da građani nemaju vođstvo koje predstavlja njihove interese.

Većina vođa koji ih predstavljaju u centralnim institucijama više su okrenuti prema politici koju zastupa Beograd nego ka poboljšanju života zajednice.

  • Posljedice

Nekada se dese incidenti koji su vezani za neke važne događaje na Kosovu.

Ne bih rekao da su ovi incidenti vezani za građane Kosova ili građane sa Sjevera već za male grupe sa sjevera ili možda uopšte nemaju veze sa grupama sa Kosova.

Mislim da moramo biti pažljivi kada incidente na Sjeveru klasificiramo kao, recimo, etnički povezane jer u većini slučajeva ti incidenti su uglavnom politički, a ne toliko etnički motivirani.

U nekim incidentima na meti su srpski građani koji se žele integrisati u kosovske institucije i vrlo često se suočavaju sa problemima.

Ovaj problem uglavnom potiče od drugih grupa u toj zajednici koje su protiv integracije u kosovske institucije ali ne bih rekao da je broj onih koji izvode ovakve napade veliki.

Rekao bih da je to vrlo izolovana grupa, ali zbog činjenice da je vladavina zakona na sjeveru tek počela, kosovskim institucijama sada je teško da identifikuju ove osobe, ali mislim da će sa jačanjem policije i pravosudnih vlasti na sjeveru ove osobe s vremenom biti izolovane i da će se suočiti sa posljedicama.

  • Imovina

Mislim da su se međuetnički odnosi na Kosovu generalno drastično popravili u posljednje dvije-tri godine i da sa svakim danom imamo sve manji broj incidenata koji su etnički motivisani.

Imamo veliki problem sa pomirenjem. Dijalog na Kosovo tek treba početi i ima još dosta posla oko toga ali treba imati na umu da čak i bez pravog dijaloga o pomirenju i bez pravih odnosa između Kosova i Srbije, što je glavni faktor kada je uopšte u pitanju poboljšanje saradnje između Srba i Albanaca, ipak imamo pozitivne trendove i poboljšanje situacije na terenu.

Znam da je rano za raći da je sve sređeno, ali mislimo da je sitaucija na Sjeveru dosta poboljšana i ne toliko traumatična kao što izgleda u medijima, jer u medijima postoji tendencija da prate samo političke incidente, i njihova interpretacija se bazira na onome što se dešavalo prije.

Međutim, mi moramo izolovati političke incidente od incidenata sa običnim građanima.

Incidenti u koje su uključeni obični građani su drastično opali, dok još uvijek imamo neke eksponente na sjeveru, ali i na jugu, koji koriste ove incidente za njihove političke ciljeve, i to moramo razdvojiti.

Imamo neke male incidente koji pokazuju da na Kosovu još uvijek imamo neka neriješena pitanja i mislim da su ova pitanja povezana s činjenicom da nismo imali dijalog o pomirenju.

Imamo incidente sa ljudima koji posjećuju svoju imovinu u Đakovici ili u nekim drugim područjima, ali to je veoma osjetljivo pitanje, posebno za stanovnike Đakovice koji su izgubili jako mnogo za vrijeme sukoba i nije pokušano da im se objasni da je za te stvari kriv bivši režim i da nisu svi srpski građani odgovorni za konflikt.

  • Dobitak

Mislim da je za mnoga pitanja potreban dijalog o pomirenju.

Mi svjedočimo činjenici da je broj incidenata, a posebno broj napada na imovinu, drastično smanjen i ako bi institucije pokazale volju da pokrenu dijalog o pomirenju situacija bi se vrlo brzo poboljšala.

Ali institucije i na Kosovu i u Srbiji još nisu našle način da pokrenu ovaj dijalog i ovo situaciju drži u procjepu, ali to je nešto na šta obični građani ne mogu imati veliki uticaj.

Ja bih postavio pitanje vlastima koje istražuju ove inter-etničke incidente jer ima mnogo incidenata na koje nije odgovoreno.

Mislim da su mnogi od ovih incidenata bili dobro pripremljeni, i ne mislim da su to bili inter-etnički incidenti, oni su prije politički od ljudi koji žele zlouporijebiti etničke tenzije povezane sa prošlošću koje su prisutne na Kosovu za njihov politički dobitak.

  • Podrška

Problem sa dijalogom je da su uvijek bile uključene dvije strane mada je glavna strana koja bi trebala biti uključena u dijalog isključena.

Najveći problem na Kosovu je integracija Sjevera a predstavnici Sjevera nisu bili uključeni u dijalog.

Zbog ovoga je dijalog između Kosova i Srbije imao slabe rezultate jer protagonisti koji bi trebali biti posvećeni primjeni ovog sporazuma nisu bili uključeni u pregovore.

Za kosovske institucije je veoma važno da nastave dijalog sa Srbijom jer je Srbija važna zemlja za Kosovo, to je jedan od glavnih susjeda, a također je važna i geostrateški.

Ali, ono što je važno je da kosovske institucije moraju uraditi više i moraju pokušati slušati koje probleme imaju građani u opštinama sa srpskom većinom.

Ne samo etničke problem, jer je broj incidenata vrlo mali i iz razgovara koje smo imali sa srpskom zajednicom vidjeli smo da ovo nije glavna briga za njih.

Glavna briga za njih je da im nedostaje infrastruktura, nedostaje im podrška za potrebe koje imaju u lokalnim zajednicama.

Kosovske institucije bi trebale osigurati podršku svim zajednicama na Kosovu, ukjučujući i one koji žive u opštinama na Sjeveru i kroz bolju saradnju sa njima jačaće volja lokalnih Srba da budu uključeni u kosovske institucije.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG