Dostupni linkovi

Antikorupcioni planovi Vlade naišli na oštre kritike


Sa jednog od antikorupcijskih performansa koje je 2009. u Podgorici organizovao MANS, Foto: Savo Prelević.
Informacija da je Vlada na sjednici u četvrtak usvojila Strategiju i Akcioni plan za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala izazvala je žestoko negodovanje predstavnika relevantnih nevladinih organizacija, zbog netransparentnosti procesa.

Pošto je objavljeno da je Vlada usvojila Stragegiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za četiri, i Akcioni plan za naredne dvije godine, predstavnici nevladinih organizacija, koji su učestvovali u radu radne grupe za izradu Strategije su burno reagovali, izrazivši nezadovoljstvo što nijesu ni znali da se radilo na Akcionom planu.

Prema indirektnim odgovorima na novinarski zahtjev da prokomentarišu njihovo nezadovoljstvo, predstavnici Vlade, koji su u petak, upravo povodom usvajanja ovih strateških dokumenata, održali press konferenciju, može se zaključiti da je domet nevladinog sektora u procesu njihove izrade, jednostavno, bio ograničen.

,,Mi smo oročili taj rok do 20 jula. Do 20 jula smo tražili da nam se dostavi taj tekst Strategije i Akcionog plana.Ponekad u ovom poslu više koriste kritike nego neka povlađivanja i odobravanja. Prema tome zahvaljujemo se svima koji su participirali ali u tom periodu od 20. do jučerašnjeg dana mi smo kao resorno Ministarstvo imali mandat da završimo posao", rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.

Prema Brajovićevim riječima, nevladine organizacije su učestvovale u procesu koji je odredio okvir, za koji se podrazumijeva da predstavlja okvir izvan kog akcioni plan ne može ići.

,,Sve vrijeme su imali mandat, međuresorna radna grupa, da rade na Strategiji i Akcionom planu. I vi kada radite Strategiju ne mislite da će nešto van toga biti opredjeljujuće za Akcioni plan pa možete da ga radite paralelno i da naravno kako se primiče konačna izrada teksta Strategije vi ubrzavate priču o Akcionom planu"
, kazao je Brajović.

I ministar za evropske integracije i predsjednik Nacionalne komisije za antikorupciju Gordana Đurović se, komentarišući nezadovoljstvo nevladinog sektora, zahvalila na komentarima.

,,Radili smo i završili ono što smo sebi postavili kao rok,sve što smo dobili na najbolji mogući način smo iskoristili i svima se zahvaljujemo na podršci, kroz pisane komentare", kazala je Đurovićeva.

Politička i administrativna korupcija


Nova Strategija borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja je sada, navodno, korigovana u skladu sa mišljenjem Evropske komisije je prije usvajanja izazvala žestoke kritike MANS-a i CEMI-ja. Predstavnici ovih nevladinih organizacija: Vuk Maraš i Zlatko Vujović su negodovali jer je Vlada po svojoj mjeri prekrojila tekst strategije, koji je prethodno usaglasila radna grupa u kojoj su i oni učestvovali.

Oštri su bili i eksperti Evropske komisije, koji su rekli da je dokument suviše uopšten i težak za praćenje, bez glavnih ciljeva, rokova i mehanizama za njihovo ostvarivanje. Iz Brisela je poručeno da je borba protiv korupcije u pravosuđu slaba i nerazvijena, a sugerisano je i da dio u vezi organizovanog kriminala treba iz korijena preraditi i napraviti, takozvanu, mapu kriminala.

Pošto su predstavnici Vlade uporno ponavljali da ne prave razliku između korupcije na visokom i nižim nivoima, od Evropske komisije je konačno stiglo razjašnjenje ovih pojmova, jer su u mišljenju o nacrtu strategije evropski eksperti doslovce rekli da je "važno razlučiti koncept "političke", korupcije na visokom nivou, odnosno, koruptivna djela počinjena od strane političara, putem političkog uticaja, od koncepta "adminsitrativne", sitne korupcije.
Međutim, ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović ne odstupa od ranijeg stava.

,,Slušajte, visoka i niska korupcija, politički i administrativno, sve je korupcija i mi smo opredijeljeni za borbu protiv svih oblika korupcije. Slažem se takođe da ne treba zanemarivati priču i velikim brojem nekih malih korupcija, priča da li je neko uzeo 5 eura ili ne, zamagljivati tu neku korupciju na visokom nivou. Mi ćemo se odgovornos odnositi prema svakom obliku i ja sam potpuno otvoren i kao kompletna Vlada da tome poklonimo punu pažnju"
, tvrdi Brajović.

Na našu primjedbu da prema postignutim rezultatima izgleda kao da korupcija na visokom nivu u Crnoj Gori uopšte i ne postoji, ministar Gordana Đurović je podsjetila na definiciju visoke korupcije, rekavši da se ona odnosi na "javnu sferu, gdje se formulišu politike i pravila", pa je u tom kontekstu, kao rezultate suzbijanja korupcije na visokom nivou, navela primjere, među kojima ipak nema nikog ko formuliše politike i pravila.

,,Kada govorite o strukturi pravosnažnih presuda, mi u prethodnom periodu imamo u oblasti pravosuđa pravosnažnu presudu protiv jednog sudije u Kolašinu. Sada imamo prvostepenu na 7 godina protiv sudije Višeg suda u Bijelom Polju. Imamo nekoliko otvorenih istraga i nekoliko sudskih postupaka koji se mogu podvesti pod tu kategoriju. Mi nemamo podjele na administrativnu i sitnu, mi imao podjelu prema vrstama krivičnih djela, kako je kodifikovano u našem zakonodavstvu, ali što se tiče postupaka imamo i takvih pravosnažnih presuda, prvostepenih presuda i otvorenih postupaka"
, zaključila je Đurovićeva.
XS
SM
MD
LG