Dostupni linkovi

Vlada Crne Gore i NVO: Saradnja nezadovoljavajuća


Okrugli sto o saradnji Vlada i NVO, Podgorica, 30.3.2012.
Okrugli sto o saradnji Vlada i NVO, Podgorica, 30.3.2012.
Saradnja crnogorske Vlade i nevladinog sektora još uvjek nije na zadovoljavajućem nivou. Iako je dio nevladinog sektora uključen u mnoge državne aktivnosti, postoji problem finansiranja civilnog sektora i problem pristupa marginalizovanih grupa institucijama sistema.

Govoreći o saradnji nevladinog sektora i Vlade, premijer Igor Lukšić je rekao da je kroz tu saradnju povećana je transparentnost državnih organa i stepen učešća civilnog sektora u procesu kreiranja javnih politika.

Predstavnici NVO-a učestvuju u mnogim vladinim tijelima, a Crna Gora je jedina država u regionu koja je u pregovaračke radne timove uključila i predstavnike nevladinih organizacija.

Lukšić je saopštio da je uloga civilnog društva u identifikaciji društvenih problema posebno značajna, ali je i ponovio svoj raniji stav o dijelu nevladinog sektora koji za njega konstruktivan i drugi dio civilnog sektora za koji kaže da je sklon kritizerstvu i da je politički profilisan....

Lukšić je naglasio da su Vladi potrebne konstruktivne organizacije:

Okrugli sto o saradnji Vlada i NVO, 30.3.2012.
Okrugli sto o saradnji Vlada i NVO, 30.3.2012.
"Kao što sam više puta isticao – civilni sektor je partner Vladi Crne Gore. Da li to znači da tu prestaje korektivna uloga NVO sektora da opominje, ukazuje i kritikuje? Ne, jer Vladi nije potrebna još jedna vlada. Ali ni njoj, a vjerujem ni crnogorskom društvu isto tako ne treba ni jeftino kritizerstvo. Potreban je partner koji će na konstruktivan, stručan ali i objektivan način analizirati naše politike i rasterećen bilo kakve političke profilacije. Partner koji će nam davati korisne ali i stručne sugestije kako možemo da unaprijedimo vladine politike na dobrobit svih građana. Zato sam zahvalan svim NVO koje tako postupaju pa i onima koji najviše konstruktivne kritike a ne puko kritizerstvo saopštavaju jer na taj način pomažu ukupnom društvu."

Organizacije civilnog društva svakog modernog društva, diktiraju trendove u zemljama članicama Evropske unije i potencijalnim zemljama članicama, saopštio je Leopold Maurer, šef Evropske komisije u Crnoj Gori.

Maurer je ocjenio pozitivnim dosadašnju saradnju nevladinog sektora i Vlade, posebno u oblasti izrade zakonskih i podzakonskih akata i pozvao i Vladu i nevladine organizacije da uspostave jaču saradnju u zajedničkom osmišljavanju javnih politika.

"Civilno društvo mora sarađivati sa vladom i sa svima u državi tako da su to napori koj etreba da uloži kako civilno društvo tako i vlada Aktivno učešće civilnog društva u osmišljavanju javnih politika. Taj projekat u stvari predstavlja konkretan rezultat šta bi moglo da se uradi kako bi se poboljšala saradnja i aktivnosti NVO i Vlade", rekao je Maurer.

Negativan stav u institucijama

Još uvjek postoje otpori i predrasude u državnim institucijama u odnosu na nevladin sektor, kaže Goran Đurović. Negativan stav većine službenika javnog sektora plod je nespremnosti da se na otvoren način priđe rješavanju problema građana.

Okrugli sto o saradnji Vlada i NVO, 30.3.2012.
Okrugli sto o saradnji Vlada i NVO, 30.3.2012.
"Postoji problem u glavama ljudi u javnom sektoru, mentalni problem da svoj posao prije svega ne doživljavaju na pravi način, odnosno da su oni u službi građana, da njih građani plaćaju i da su oni odgovorni građanima i da nekome uopšte treba da polažu račune, bez obzira da li su oni na visokim, nižim ili najnižim poslovima koji se obavljaju u javnom sektoru. To jeste generator svih problema", naglašava Đurović.

Finansiranje nevladinog sektora iz budžeta nije adekvatno, saopštila je između ostalog Ana Novaković iz centra za razvoj nevladinog sektora, što predstavlja jedan od ključnih problema u odnosima Vlade i civilnog sektora.

"U smislu iznosa sredstava koja se opredjeljuju za projekte. Riječ je o najmanjem iznosu od svih država u regionu", kaže Ana Novaković.

Član odbora za civilnu kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kaže da se nije otišlo mnogo dalje od retorike da je saradnja neophodna ali da ima malo rezultata. Po Zekoviću, nije problem samo u finansiranju NVO sektora već zapostavljanje marginalizovanih grupa.

"Vrlo su slabo vidljivi rezultati kada je riječ, recimo, o pristupu osoba sa invaliditetom institucijama sistema, pristupu Roma i Egipćana institucijama sistema, LGBT populacije i tako dalje. Meni se čini da u čitavoj ovoj situaciji kada pričamo o saradnji vlade i NVO bilježimo napredak ali mislim da smo i dalje zapostavili marginalizovane grupe", ocjenjuje Zeković.
XS
SM
MD
LG