Dostupni linkovi

Usklađivanje zakonodavstva BiH sa EU


Sjedište zajedničkih institucija BiH
Sjedište zajedničkih institucija BiH
„Program integrisanja u BiH“ je naziv za dokumenta koji treba da obuhvati plan usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i plan ukupnih aktivnosti neophodnih za ispunjavanje kriterija za članstvo u EU.

Koordinacija u složenoj ustavnoj strukturi BiH je veoma bitna, između državnog nivoa, entiteta, kantona i Brčko distrikta, kao i podjela poslova između njih. Zbog nepostojanja takvog dokumenta, evidentna su stalna sporenja o tome šta je čija nadležnost, što dodatno usporava put BiH prema evropskim integracijama.

„Donošenje ovog dokumenta će biti najveći izazov za Savjet ministara BiH, za Vladu RS i Vladu FederacijeBiH – koliko su zaista odgovorne za proces evropskih integracija. One treba da jednom konačno naprave dokument i da sa tog formalnog nivoa pređemo na suštinski. Pretpostavka za ovaj program je da postoji dobar mehanizam koordinacije – bez ljutnje ko je bolji, brži,ko je spremniji, ko je ekipiraniji, ko je ljepši, bogatiji .. a kad to uradimo, naredni korak je ozbiljna aplikacija za članstvo, a ono što ipak smatram kao najvažnije : moramo ulagati u ljudske kapacitete kako bi ovaj posao što prije završili“, kaže Branislav Borenović, predsjednik komisije za evropske integracije Narodne skupštine RS:

Analitičar Zekerijah Smajić ističe kako iskustva Hrvatske moraju biti inspirativna za BiH, mnogo više nego do sada.

Branislav Borenović
Branislav Borenović
„Hrvatska je više od šest godina intenzivno pregovarala ali, kao da se geografski nalazi ko zna gdje, kao da nije prvi susjed BiH i kao da nismo mogli pratiti iz prve ruke šta se događa. Možemo sasvim sigurno tvrditi da BiH zaostaje, a u nekim fazama ide i korak unazad. Prvi razloga je što BiH još uvijek nema Program integracija, što nema strategiju i što nema tim od najmanje 3 000 ljudi koji bi bili stručni i komeptentni kao i valorizovani od evropskih institucija da se mogu uključiti u ovaj proces. Ta tri uslova su ključna za novi proces evropskih integracija koje je najavilo Vijeće ministara proglašavajući 2012. godinu, godinom evropskih integracija“.

Halid Genjac predsjednik zajedničke Komsije oba Doma Parlamenta BiH za evropske integracije, naglašava da će, kada se uradi program integrisanja, nestati politička sporenja oko toga šta je čija nadležnost:

„Koliko god je važno da se riješe krupna politilka pitanja i da se prihvaćene obaveze ispunjavaju, toliko je važno da se one ispunjavaju na koordiniran način i sinhronizovano. Mi za sada nemamo, u odgovarajućoj mjeri, ni koordinaciju ni sinhronizaciju. Preuzimanje acquis communautaire - pravne stečevine Europske unije, u BiH se vrši „ ad hoc“ . Program integrisanja je najznačajniji dokument u narednom periodu koji bi riješio taj problem, drugim riječima nestala bi politička sporenja koja mi imamo oko skoro svakog zakona o tome šta je čija je nadležnost . Vjerovatno će to biti teško, ali ćemo taj teški politički dijalog riješiti jednom za uvijek, a nećemo se uvijek vraćati istom pitanju, kod svakog zakona se pitati šta je čija nadležnost“

Program integrisanja BiH je bitan i za odnos prema evropskim direktivama – navodi glasnogovornica Direkcije za evropske integracije BiH, Marina Kavaz Siručić:

“Njegova suština i vrijednost za proces integracija, između ostalog, ogleda se u tome što izradom ovog dokumenta svaka direktiva EU u domaćem sistemu dobija vlasnika. Od izuzetne je važnosti da transponovanje u BiH bude koordiniran proces, tako da se prihvatanjem i ugradnjom direktiva u domaće zakonodavstvo garantuje pravna sigurnost i da za istu pravnu materiju važe jednaka rješenja. Izradom programa integrisanja postaje nedvosmisleno jasan obim posla u procesu integracija i olakšava se praćenje njihovog izvršavanja.

Direkcija je izradila metodološke dokumente za Program integrisanja, ali taj program ne može uraditi ni jedna isntitucija sama, jer je određivanje vlasništva nad direktivama i izvršivanje zadataka u procesu integrisanja, stvar multiinsitucionalnog dogovora i pristupa koji će uvažiti nadležnosti i stavove svih aktera u ovom procesu”.
XS
SM
MD
LG