Dostupni linkovi

Tači: Imamo podršku za ukidanje paralelnih struktura MUP-a Srbije


Hašim Thači
Hašim Thači
Razgovarao Zijadin Gashi, priredila Amra Zejneli

Međunarodna zajednica će izvršiti jak pritisak da Beograd ukloni srpske bezbednosne strukture na severu Kosova, kaže uz ostalo u intervjuu za RSE premijer Kosova Hašim Tači.
RSE: Očekuje se da će se za nekoliko dana doneti odluka o okončanju međunarodnog nadgledanja nezavisnosti. Koliko su zapravo Vlada i kosovske institucije spremne da preuzmu potpuno rukovođstvo i ovlašćenja koja će biti preneta?

Tači: Ostalo je još dve nedelje do okončanja nadgledanja nezavisnosti Kosova, a to je izvanredan uspeh svih institucija Republike Kosova, na lokalnom i centralnom nivou; uspeh demokratskih reformi koje su se desile u toku ovih četiri i po godine na Kosovu. Vlada Kosova je obavila sve obaveze što se okončanja nadgledanja nezavisnosti tiče. Sada očekujemo da se s početkom rada Skupštine Kosova dese i neke ustavne promene koje su potrebne za uspešno okončanje ovog procesa. Desetog septembra će se definitivno sve okončati. Biće veliki broj spoljnih delegacija koje podržavaju nezavisnost Kosova, a koje će prisustvovati ovog ceremoniji što za Kosovo predstavlja jednu novu istoriju, šalje poruku uspeha i evropske budućnosti Kosova.

RSE: U petak ste pozvali na političkog jedinstvo. Da li smatrate da postoji šansa da Kosovo bude jedinstveno kada su u pitanju interesi u pogledu potpune nezavisnosti?

Tači: Kada su u pitanju izgradnja države, izborne reforme, evropska perspektiva i ostale agende koje su direktno povezane sa interesima zemlje, životima svih građana, za jačanje Kosova, zasluge pripadaju svima na osnovu onog koliko su doprineli. Najveće zasluge pripadaju građanima zemlje, koji su doprineli njenoj slobodi, nezavisnosti i konsolidaciji. Prema tome, politički spektar ima svoje odgovornosti koje se odražavaju naa političko i građansko jedinstvo u pogledu nadgledanja nezavisnosti. Mi smo bili zajedno u vreme kriza, vreme rata, mira, političkog statusa i pobedili smo, tako da sam i sada uveren da ćemo zajedno uspeti, i biti još jači. Ovo je trenutak kada svako od nas treba ostaviti po strani lične, grupne ili partijske interese i kada svi moramo da radimo u skladu sa našim Ustavom i zakonima, i u skladu sa interesima naše zemlje i građana Kosova. Prema tome, nadam se dobroj volji, pozitivnijoj energiji celog političkog spektra.

RSE: Da li smatrate da ćete imati političko jedinstvo i tokom budućih, najavljenih razgovora na političkom nivou sa Beogradom? Da li mislite da će se ponovo biti jedinstva ili će Vlada preuzeti odgovornost i odlučiti sama o ovom dijalogu?

Tači: Vlada Republike Kosova će preuzeti odgovornosti koje joj pripadanju na osnovu Ustava i zakona. Ono što je ohrabravajuće za mene i sve, a posebno za međunarodne partnere koji su pomogli slobodnom, nezavisnom i suverenom Kosovu i koji sada podržavaju evropsku perspektivu, je to da se svi slažu da je potrebna normalizacija odnosa između države Kosova i Srbije. Ta normalizacija podrazumeva dobrosusedske odnose između naše zemlje i susedne Srbije; podrazumeva recipročno priznavanje, što je u interesu obe zemlje i naroda; podrazumeva kompenzaciju Srbije za ratne posledice na Kosovu, kao i u budućnosti izvinjenje Srbije za genocid koji je izvršila na Kosovu. U tom pravcu smatram da delimo zajedična razmišljanja sa celim političkim spektrom na Kosovu, iako ima različitih glasova unutar političke scene, ali svi su svesni da bez dobrih susedskih odnosa sa svim zemljama u regionu nema evroatlanske perspekive. Prema tome, to su i neophodni uslovi, ne samo za Kosovo već za sve. Želim da verujem da ćemo biti zajedno, kako u politici, tako i kao država i društvo, u našoj evropskoj budućnosti.

Pre izbora nema nove koalicije

RSE: Tehnički gledamo, da li ima potrebe za jednom jedinstvenom grupom kao što je bio slučaj u Beču?

Tači: Okolnosti su se sada promenile. Kosovo je nezavisno i suvereno. Ja pozivam sve da uzmu odgovornosti koje im pripadaju na osnovu građanske legitimnosti. Svi smo zastupljeni u Skupštini. Kad smo bili zajedno, uvek smo pobeđivali. Što znači, kad smo bili jedinstveni, uspeh nije nedostajao. Tako da je vreme za ponovno jedinstvo. Vlada će postupiti da u skladu sa svojim ovlašćenjima. Treba potencirati to da je dijalog između Vlade Republike Kosova sa Srbima na severu posebno pitanje, ustavna i zakonska obaveza koju ćemo mi obaviti, a to podrazumeva vladavinu zakona na severu, demokratiju, slobodu kretanja, slobodne izbore, legitimno vođstvo, kao i socijalne i ekonomske investicije. Normalizacija odnosa između Kosova i Srbije je takođe posebno pitanje, te traži inkorporaciju celokupnog političkog spekta, ljude koji imaju uticaja u javnosti, i zajedničku odgovornost. Kako će se funkcionalizovati ovih mehanizmi u budućnosti, u Skupštini ili među strankama je pitanje o kojem politički spektar treba diskutovati. Ali, ja ću pažljivo slušati opoziciju, kako oni mogu doprineti tome i kako se mogu osećati zaslužni za obavljanje ovih državnih dužnosti.

RSE: Poslednjih dana je bilo dosta reči i o vladajućoj koaliciji. Da li je potrebno da na pragu novog dijaloga Kosovo ima drugu, politički jaču koaliciju?

Tači: Kosovo nikada u istoriji nije imalo efektivniju, efikasniju i funkcionalniju Vladu. U pitanju je jedna nova ekipa mladih ljudi, uglavnom obrazovani u inostranstvu i koji su se dokazali na poslu – ljudi koji puno posvećeni radu. Naravno, uvek postoji prostor za poboljšanje – uradili smo dosta, ali je potrebno još više. Nove koalicije neće biti pre redovnih izbora u skaldu sa ustavnim rokom, ali uvek ima prostora za proširenje koalicije i ojačavanje institucija. Koalicioni partneri poštuju postignut sporazum, a što se tiče odgovornosti na političkom nivou, radićemo zajedno sa svima.

RSE: Vratimo se okončanju dijaloga i pitanju severa Kosova. Pomenuli ste dijalog koji bi mogao ići, recimo, paralelno i sa Beogradom i sa srpskom zajednicom koja živi na Kosovu, uglavnom na severu. Šta će se raditi dalje kako bi se pronašlo rešenje i za taj deo Kosova, uzimajući u obzir da potpuna nezavisnost Kosova pronalazi bez vlasti na severu?


Tači: : Problem na severu Mitrovice je stvoren pre 13 godina. To je problem koji je prenet na svaku posleratnu vladu. Po prvi put, prošle godine, 25. jula, delovali smo i tako ugasili san Srbije jednom zauvek o podeli Kosova. To poglavlje je sada zatvoreno – tamo su danas, na simboličan način, kosovski policajci i carinici. Sada moramo raditi na stvaranju demokratskog prostora, prostiranju institucija republike Kosova na celoj teritoriji. Ja sam u najvažnijim svetskim glavnim gradovima predstavio moj plan za integraciju, koji podrazumeva potpuno poštovanje obrazovanog sistema, javnih usluga i zdravstva, socio-ekonomske investicije, ali i našu odlučnost za proterivanje paralelnih struktura MUP-a Srbije, koje su nelegitimne a kojima diriguje i kontroliše Vlada Srbije, konkretnije, premijer Dačić. Na tom putu mi imamo potpunu podršku. Uveren sam da postoji volja i odlučnost i u SAD-u i u EU da se izvrše pomaci na tom putu. Što se tiče normalizacije odnosa sa Srbijom, to je posebno pitanje na kome trebamo svi raditi. Što se pre reši pitanje severa, to će biti u interesu celog političkog spektra, svih vlada, jer će svakoj vladi u budućnosti biti lakše da se koncetriše samo na privredu, red i zakon, demokratske reforme, stvaranje novih radnih mesta, te poboljšanje socijalne zaštite. Pitanje severa nije samo teret Vlade, već svih, tako da moramo delovati zajednički.

RSE: Da li će se razgovarati o tome, uključujući i uklanjanje srpskih bezbednosnih struktura na severu, i sa Vladom u Beogradu?

Tači: Međunarodna zajednica će izvršiti jak pritisak da Beograd ukloni ove nelegitimne strukture, ali i Vlada Kosova će delovati svom svojom ustavnom i zakonskom snagom kako bi se ove nelegitimne strukture suočile ili sa pravdom, ili bile proterane sa Kosova, a to će se desiti.
XS
SM
MD
LG