Dostupni linkovi

Karadžić negira kriminalističke istrage


Radovan Karadžić na suđenju u Hagu, 01. februar 2011.
Radovan Karadžić na suđenju u Hagu, 01. februar 2011.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću na Haškom sudu svjedočenje je završio zaštićeni svjedok KDZ 477, kriminalistički tehničar sarajevskog centra službi bezbjednosti, koji je sudjelovao u niz uviđaja ranjavanja i ubijanja civila, artiljerijskim i snajperskim djelovanjem.

Tijekom drugog dana njegovog svjedočenja Karadžić koji se brani sam nastavio je pobijati optužbe tužitelja kao i iskaz svjedoka da su civili namjerno gađani s
položaja pod kontrolom Vojske Republike Srpske.

Nepotpune istrage na kojima su doneseni zaključci da su smrtonosni projektili na sarajevske civile ispaljeni s položaja VRS-a, za Karadžića se ne mogu koristiti kao dokazi pred međunarodnim Haškim sudom.

Zaštićeni svjedok KDZ 477 na suđenju Radovanu Karadžiću u hagu, 01. februar 2011.
Prije ispitivanja pročitao je jedan po jedan izvještaje svjedoka koji su po obrani frizirani. Tako i zaključak o snajperskom hicu ispaljenom s položaja VRS- a iz zgrade naselja Dobrinja 1 (datum incidenta je ostao skriven zbog zaštite svjedoka koji je potpisao uviđaj).

"Ako mogu da Vas zamolim da potvrdite znači: zrno od 7,62 doletjelo je, probilo je foliju na 116 cm, potom zavjesu na 116,5 ....pogodilo oštećenu u predjelu grudi, izašlo na leđa i zatim udarilo u ormar na visini od 124, prošlo kroz ormar....i na visini od 131 izašlo, a 132 je na zidu. To je putanja po vertikalnoj radvni. Je li možemo dbiti sljedeću stranicu da vidimo je li bilo kakve horizontalne deklinacije"
, prezentirao je izvještaj svjedoka o snajperskom smrtonosnom hicu.

Kako bi pobio nalaze svjedoka i njegovih kolega da je na civile otvarana iznenadna i namjerna vatra pa i spomenuti snajperski hitac, optuženi je više od tri puta duže nego tužiteljstvo ispitivao svjedoka KDZ 477 o detaljima niza uviđaja u kojima je sudjelovao.

Rasprava o profesionalnosti

Pri tom je svaki put želio ukazati na navodnu neprofesionalnost u vođenju istrage.

"A koliko je daleko zgrada koju ste Vi označili kao mjesto izvora vatre"
, upitao je Karadžić.

"To je teško sada reći", odgovorio je svjedok nakon čega je optuženi nastavio.

"A koliko je ugao koje zrno zaklapa s horizontalom s podom. Koliki ugao zaklapa to zrno, na 4 ili 5 metara penje se 16 cm"; upitao je dalje optuženi.

"Nisam sada u mogućnosti da kažem. Nisam to tamo uradio jer nisu od mene tražili (istražitelji). To se može kasnije računati"
, odgovorio je KDZ 477.

"Pa trebalo je. Zar ne mislite da trebamo imati dva ugla? Po horizontali i po vertikali da bismo mogli ovu zgradu da označimo? Ili da imamo veličinu sobe da bismo mogli ugao izračunati. I da imamo distancu između ove zgrade (gdje je žena pogođena) i druge zgrade (od kud je metak navodno ispaljen)", konstatirao je Karadžić.

Nakon kriminalističkog tehničara koji je za sarajevsku policiju obavljao uviđaje granatiranja i snajperiranja tijekom rata tužiteljstvo će u srijedu izvesti novog svjedoka.
  • Slika 16x9

    Goran Jungvirth

    Diplomirani politolog iz Zagreba. U razbijanju stereotipa, širenjem informacija s Haškog suda o pravim razlozima i podstrekačima rata, nalazi motivaciju za svoj trenutni praktični rad.

XS
SM
MD
LG