Dostupni linkovi

Slijedi li politička kontrola medija?


Skupština Crne Gore

Da li Skupština Crne Gore otvara prostor za formalnu političku kontrolu nad novinarima i nezavisnim medijima? Ovo se pitanje postavlja nakon što je glasovima vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS) usvojen Prijedlog da se formira novi odbor čiji jedan od zadataka da analizira stepen autonomije u radu novinara i novinarsku nezavisnost, uključujući i vlasnike medija...

Ukoliko u narednom periodu u Parlamentu dobije potrebnu većinu, Skupština Crne Gore će imati Privremeni odbor čiji će zadatak biti da nadzire istrage u slučajevima ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća, ali i da "analizira autonomiju u radu i nezavisnost novinara i vlasnika medija", pošto je, glasovima poslanika DPS-a, tu odluku usvojio Zakonodavni odbor.

Opozicioni i nezavisni poslanici Draginja Vuksanović, Velizar Kaluđerović i Neven Gošović su bili protiv zbog stava 4. odnosno, tačke četiri tog stava. Oni smatraju da DPS tom tačkom želi da kontroliše nezavisne novinare i medije u Crnoj Gori.

Formiranje takvog odbora predložila je vladajuća DPS, a u ime predlagača Marta Šćepanović je kazala da je takvo tumačenje tačke četiri pogrešno i negirala da to predstavlja atak na nezavisnost medija. Šćepanović je objasnila "želje predlagača":

"Što se tiče same nezavisnosti pojedinih medija time ne želim da se bavim, jer je jasno koliko su pojedini nezavisni mediji zaista nezavisni toliko da nemaju samo političko preferiranje već su praktično osnivači pojedinih političkih partija. Dakle, time ne želim da se bavim. Ali sa ovakvim formulisanjem nadležnosti ovog privremenog odbora željeli smo da zaštitimo samog novinara, pa i od vlasnika medija. I prije svega, sigurnost njegovog radnog mjesta, a što je navedeno i u poslednjoj rezoluciji Evropskog parlamenta (EP) od 10. marta 2016. godine u Izvještaju za Crnu Goru", kazala je Šćepanović.

Nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović je potom kazao da pozdravlja mjeru kolega iz DPS da se formira poseban odbor za nadzor nad slučajevima istraga napada na novinare. Ali je ukazao šta bi se dogodilo ako bi ovakav tekst Prijedloga odluke o osnivanju sadržao spornu tačku 4 u Stavu 4.

"Mislim da bi bilo strahovito opasno za nas da mi kao političari sebi uzmemo za pravo da analiziramo stepen nezavisnosti novinara. Mi ovdje nadziremo rad državnih organa i nadležnih institucija koje istražuju da li kavalitetno rade na istraživanju, otkrivanju počinilaca, nalogodavaca napada na novinare i medijske kuće, a ovo je nešto što je potpuno van toga. Zato se zalažem da ova tačka 4 ne bude u tekstu prijedloga odluke", precizirao je Kaluđerović.

Udar na nezavisnost medija

Namjeru da se osnuje poseban Odbor pozdravila je i predsjednica Zakonodavnog odbora Draginja Vuksanović u ime Socijaldemokratske partije (SDP), ali je i ona upozorila koliko je sporna tačka četiri iz stava 4. Vuksanović je objasnila kako u SDP-u tumače tu tačku:

"Mi iz SDP-a smatramo da je ovo udar na nezavisnost medija u Crnoj Gori. U tom dijelu smatramo da nije nadležnost bilo kog odbora, a kamoli same Skupštine kao jedne značajne državne institucije, da ulazi u nezavisnost medija", kazala je Vuksanović i dodala:

"Možda zaista ima neko ko je imao dobru namjeru ali gledano uopšte, ne ulazeći u namjere pojedinaca, smatram da je upravo ova odluka donijeta da bi se kroz nju provuklo ovo - da se kontrolišu mediji. Da je to u stvari bio cilj ove odluke, a ne da se ona ustvari bavi nadzorom nad istragama u slučajevima ugrožavanja bezbjednosti novinara ili medijskih kuća", smatra Vuksanović.

Potom je "braneći novinare" Marta Šćepanović učila poslanike i novinare u Crnoj Gori kako se pravilno čita i pravilno tumači tekst predložene odluke, pa zaključila:

"Cilj podnošenja ove odluke je jasan. Ko ne želi i pogrešno interpretira ovaj član to je već, mogu i da konstatujem, stvar vašeg političkog stava."

Potom je i Ljuiđ Škrelja iz DPS-a objašnjavao kolegama iz opozicije zašto je pogrešno na taj način tumačiti spornu tačku četiri i zamjerio poslanici Draginji Vuksanović što sa mjesta predsjednice Zakonodavnog odbora tako tumači tekst.

"Vi možete da tumačite onako kako vi mislite da treba, a nikada i prvi poslednji put da ste pokušali da mene naučite kako ću ja da tumačim nešto jer sam petnaest godina član zakonodavnog Odbora", kazao je Škrelja.

Draginja Vuksanović je uzvratila:

"Vi ste to meni zaprijetili ovdje, je li? Malo ste mi zaprijetili...'da vam se više nikad ne desi. Srećom što su ovdje bili predstavnici medija i kamere, pa su vidjeli moj odnos prema vama. Znači imamo dokaze", kazala je Vuksanović.

Na kraju rasprave, koja je na trenutke bila na granici verbalnog incidenta, nezavisni poslanik Velizar Kaluđerović je tražio da se amandmanom izbriše sporna tačka, pa da se usvoji Prijedlog odluke o formiranju posebnog skupštinskog odbora, ali taj prijedlog nije prošao. Protiv su bili poslanici DPS-a.

Tako je glasovima DPS usvojen Predlog odluke o obrazovanju Privremenog parlamentarnog odbora.

Besmislica DPS-a

Kakve su prve reakcije medijske zajednice?

Postoji snažna sumnja da će se novim Odborom vršiti snažan pritisak na nezavisne i privatne medije kroz formiranje Privremenog parlamentarnog odbora za nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća – ocijenio je Nikola Marković, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista "Dan", komentarišući njegovu potencijanu nadležnost da analizira autonomnost novinara i nezavisnost medija uključujući i njihove vlasnike:

"Jeste da je u najblažu ruku nekorektno praviti odbor koji će se formalno baviti napadima na novinare, a onda, u okviru tog istog odbora, propisivati pravilo da vi nadgledate i kontrolišete medije i njihove uređivačke politike. Sam čin spajanja te dvije stvari navodi na sumnju da predlagači nijesu imali za cilj da se stvori što slobodniji medijski ambijent za naše kolege već da pokušaju institucionalno, preko skupštinskog Odbora, da vrše pritisak na nezavisne medije i uvode neku vrstu cenzure", kazao je Mrković.

Dok Goran Đurović, član Savjeta javnog servisa, vjeruje da bilo kakva kontrola političara nad radom privatnih medija neće zaživjeti.

"Ovo predstavlja još jednu besmislicu DPS-a u odnosu na medijsku scenu Crne Gore i njen razvoj i primjenu medijske regulative... Tako da očekujem da se od ovog posla neće desiti ništa. Dakle da neće biti nikakve mogućnosti da se utiče na rad privatnih medija", smatra Đurović.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG