Dostupni linkovi

Skup u BiH: Poboljšati suradnju parlamenata


Sala u državnom parlamentu BiH - ilustracija
Sala u državnom parlamentu BiH - ilustracija
Nakon deset godina pružanja potpore državnom Parlamentu, Misija OSCE-a u BiH odlučila je usmjeriti svoju pozornost i na parlamente na nižoj razini. Suradnja svih zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini neophodna je u procesu europskih integracija. Tim povodom na Jahorini je održan trodnevni seminar predstavnika entitetskih parlamenata i Skupštine Distrikta Brčko, s ciljem unaprijeđenja i moderniziranja suradnje pomenutih tijela.

Proces europskih integracija u Bosni i Hercegovini nema alternativu, stoga je u tom nadolazećem procesu neophodna suradnja i moderniziranje rada svih zakonodavnih tijela u BiH - jedan je od zaključaka skupa na Jahorini. Sadašnja suradnja parlamenata nije na zadovoljavajućoj razini i to se mora promijeniti, ističe predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojičić.

„Svaki parlament treba raditi svoj dio posla u okviru ustavnih nadležnosti. Mi već pratimo u svim zakonima koji dolaze u Narodnu skupštinu da budu i u kojoj su mjeri usklađeni s evropskim pravnim nasljeđem, odnosno s ACQUI-em. To bi trebali raditi svi parlamenti u Bosni i Hercegovini da ne bismo imali sve više asimetričnu situaciju, da neki rade puno brže, neki ne rade ništa, neki rade sporije, jer bismo se protokom vremena našli u neodrživoj situaciji u smislu puta ka evropskim integracijama“, kazao je Radojičić.

Fehim Škaljić
Fehim Škaljić
S ovim razmišljanjima slažu se i kolege iz Parlamenta Federacije BiH. Predsjedatelj Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Fehim Škaljić ističe da u idućem razdoblju treba staviti u prioritet razvoj i funkcije parlamentarnih tijela.

„Ja sa zadovoljstvom mogu istaći činjenicu da su moji kontakti sa predsjednikom Radojičićem ovog puta rezultirali dogovorom o posjeti parlamentu Republike Srpske i da postoji obostrana spremnost da razmjenjujemo iskustva o tome kako parlament radi, šta je to što možemo primjenjivati iz dobre prakse pojedinačnih parlamenata u međusobnoj razmjeni. Druga stvar, ono što nam je zajednička odgovornost u pripremi Bosne i Hercegovine na evropskom putu – zajedničko djelovanje radi efikasnijeg korištenja vremena i resursa“, naveo je Škaljić.

Radoje Vidović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta FBiH kaže:

„Smatram da će ovaj seminar doprinijeti učinkovitijem radu parlamenata na svim razinama, a s druge strane – doprinijeće boljoj saradnji parlamenata, kako bismo efikasnije i transparentnije radili, a sve u cilju transparentnosti u radu i bolje osposobljenosti parlamenata u euroatlantskim integracijama.“

Predanost europskom putu

Osim što entitetski parlamenti međusobno ne surađuju, njihova suradnja nije na zadovoljavajućoj razini niti sa kolegama iz Parlamenta BiH. Nermina Zaimović-Uzunović, zastupnica u državnom Parlamentu, kaže kako je ta suradnja posebno nužna između parlamentarnih povjerenstava za europske integracije.

„Od ove godine, čini mi se od ovog sastava Parlamenta BiH, postoji saradnja između Komisije za evropske integracije BiH, zajedničke komisije oba Doma, i sa entitetskim komisijama, iz prostog razloga što je dosta posla koji treba da se uradi na putu EU integracija podijeljeno između entiteta i države Bosne i Hercegovine. U tom smislu neophodna je saradnja između entitetskih parlamenata, prije svega komisija koje se bave određenim temama i državne komisije, odnosno Parlamenta BiH. Mislim da je to dobro, da to vodi bržem rješavanju spornih pitanja i da takvu praksu treba nastaviti i treba ojačati na svim mogućim planovima. Po meni, to je put ka rješavanju onih problema koji nas zaustavljaju na putu bržeg napretka Bosne i Hercegovine.“

Bosna i Hercegovina u razdoblju do konačnog članstva u EU mora usvojiti velik broj zakona. U tom procesu nepohodno je uvezati i modernizirati rad svih parlamentarnih tijela u BiH.

„Mi želim da Bosna i Hercegovina ima stabilnu vladu sa zajedničkim dugoročnim ciljevima. Svi politički vođe s kojima sam u posljednje vrijeme razgovarao izrazili su svoju predanost prema europskom putu. Mi od njih očekujemo da ispune svoje obveze“, poručuje veleposlanik Velike Britanije u BiH Nigel Casey, dok Fletcher M. Burton, veleposlanik Misije OSCE-a u BiH kaže:

„Važno je poboljšati rad parlamenata u Bosni i Hercegovini. To je veoma složen proces, posebno u kontekstu toga da će biti potrebno uskladiti svo zakonodavstvo BiH sa zakonodavstvom Evropske unije.“

Realizacija ovog projekta trajat će do kraja 2013. godine. Očekuje se da će njome biti poboljšano svakodnevno poslovanje i ukupni učinak parlamenata u Bosni i Hercegovini.
XS
SM
MD
LG