Dostupni linkovi

Revizorski izvještaj: Ministarstvo rada trošilo netransparentno


Snimak stranice Državne revizorske agencije
Snimak stranice Državne revizorske agencije
Državna revizorska institucija (DRI) je dala uslovno mišljenje na prošlogodišnji finansijski izvještaj Ministarstva rada, jer nije u cjelini usaglašen sa stvarnim podacima. Utvrđene brojne neregularnosti i netransparentno trošenje novca poreskih obveznika izazvale su negativne reakcije.

Prema medijskim izvodima mišljenja DRI o prošlogodišnjem finansijskom izvještaju Ministarstva rada i socijalnog staranja, ministar Suad Numanović je uvećavao plate 10 do 30 odsto bez donošenja potrebnih akata, a Poreskoj upravi nije dostavljao izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima. Utvrđene su nepravilnosti u vezi sa isplatom naknada za troškove službenih putovanja, a revizija je utvrdila da ni dokumentovanje i pravdanje izdataka nije objavljeno valjano. Pored toga, registrovano je da su troškovi neregularno evidentirani, pa su u rashode za materijal uvrštavani troškovi reprezentacije, bankarske usluge u rashode za energiju, a "ostala lična primanja" u ugovorene usluge.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja još uvijek nije reagovalo na objavljene nalaze DRI, a u srijedu nije bilo moguće stupiti u kontakt sa predstavnikom ministarstva za odnose sa javnošću.

Međutim, u Fitosanitarnoj upravi koja se u medijima, takođe u kontekstu neregularnosti navodno registrovanih od strane DRI, smatraju da je revizija obavljena profesionalno, korektno i odgovorno.

"Fitosanitarna uprava je upoznata sa sadržajem izvještaja o reviziji godišnjeg finanansijskog izvještaja FSU za 2011. godinu, koju je izvršila Državna revizorska institucija. Fitosanitarna uprava je kroz proces revizije dobila preporuke za unaprjeđenje i poboljšanja poslovanja, što je i najvažnija funkcija revizije. Želim da napomenem da je revizija koju je uradila DRI, obavljena na profesionalan i korektan način i FSU svim svojim kapacitetima stoji i dalje na raspolaganju, otvorena za sve dalje aktivnosti koje mogu doprinijeti poboljšanju poslovanja", rekla je direktorka Fitosanitarne uprave, Zorka Prljević.

Na konstataciju da su mediji su objavili razne informacije, između ostalog da je FSU uplaćivala zarade zaposlenima u neto iznosu, bez obračunatih doprinosa za socijalno osiguranje i da je čak plaćen zakup poslovnog prostora, koji uprava nije ni koristila u određenom vremenu, Prljević kaže:

"Ne bih komentarisala navode medija. Izvještaj DRI je javni dokument i svako ko želi može detaljno da se upozna sa njegovim sadržajem i ima uvid u taj dokument".

Čerupanje sirotinje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, prema objavljenim izvodima mišljenja DRI o prošlogodišnjem finansijskom izvještaju, ima skoro pet i po miliona eura neizmirenih obaveza, a dio toga se odnosi na obaveze prema penzionerima.

Predstavnik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić kaže da u nalazu DRI nema ništa iznenađujuće, te da bi se, ako bi se malo dublje zagrebalo, slična situacija zatekla i u svim ostalim ministarstvima i državnim organima.

"Ova vlast je naučila tako da radi, oni jednostavno čerupaju sirotinju. Kada treba da se okrenu ka sirotinji onda je to ogroman problem kako to da urade. Ali kada treba ove svoje oko sebe držati i za rad svog interesa onda se tu ne biraju sredstva", kaže Vuletić.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja, navodno prema nalazima DRI, nije primijenilo odredbe Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom koje nalažu da prilikom mjesečne naknade i isplate zarada uplate poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju na račun budžeta.

Zanimljivo je da su upravo ovih dana udruženja slijepih i lica sa hendikepom skrenula pažnju da se budžetski novac za njihovo zapošljavanje i veće uključivanje u društvo ne troši za te namjene. U prvih osam mjeseci ove godine u Fond za zapošljavanje lica sa invaliditetom slilo se preko 5, 7 miliona eura, od čega je samo 5 odsto novca usmjereno namjenski - za zapošljavanje lica sa invaliditetom, podaci su Udruženja slijepih Crne Gore, gdje pojašnjavaju da je riječ o novcu dobijenom naplatom penala od poslodavaca koji krše Zakon o zapošljavanju lica sa invaliditetom.

"Problem je što se taj novac ne troši namjenski", rekao je nedavno za RSE Goran Macanović iz Udruženja mladih sa hendikepom koji je, iako tada fokusiran na Ministarstvo finansija, ukazao na posljedice netransparentnog i neregularnog trošenja novca poreskih obveznika.

"To traje od 2011. godine kada je 10 miliona eura ostalo neutrošeno. Ove godine, po nekim mojim predviđanjima će biti oko 6 i po miliona. Taj novac je nenamjenski utrošen. Mi ne znamo gdje je taj novac utrošen, ali definitivno znamo da nije utrošen za potrebe zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zbog čega se uplaćuju ta sredstva".
XS
SM
MD
LG