Dostupni linkovi

Pokrenut projekat za promoviranje baštine Sarajeva


Ceremonija otvaranja projekta "Sarajevo na rskršću svijeta", 27.11.2010.
„Sarajevo na raskršću svijeta“ naziv je projekta kroz kojih će se u iduće dvije godine raditi na promoviranju kulturno-povijesne baštine grada Sarajeva. Cilj projekta je da se kroz tematiku muzeja i raznolikosti sarajevske arhitekture poboljša turistička ponuda u području kulturnog turizma i na taj način animiraju turisti za duži ostanak u gradu.

Idejni tvorac i implementator projekta je Fondacija Mozaik. Program mendžer za turizam i kulturno nasljeđe Fondacije Edin Bajramović kaže:

„Sarajevo zaista nema jedinstven turistički proizvod koji povezuje te opipljive i neopipljive elemente grada Sarajeva, tako da smo mi odlučili da povežemo važne objekte kulturno-historijske baštine grada Sarajeva.“

Ceremonija otvaranja projekta "Sarajevo na rskršću svijeta", 27.11.2010.
Projekat obuhvaća deset objekata kulturno-povijesne baštine. Među njima je Muzej Sarajeva sa svojih pet depandansa, a to su: Muzej Sarajevo 1878.-1918., poznatiji kao Muzej Sarajevskog atentata, Muzej Jevereja BiH, Svrzina kluća, Despića kuća i Brusa Bezistan.

„Pozdravljamo ovaj projekat EU koji se odnosi upravo na muzeje u Sarajevu, od kojih Muzej Sarajeva ima pet objekata na području opštine Stari Grad u Sarajevu“, kaže direktorica JU Muzej Sarajeva Alma Madžarević.

U projekat su još uključeni i Muzej Alije Izetbegovića, Kuća Alije Đerzeleza, Sebilj, Bijela Tabija, te Zemaljski muzej BiH kao nareprezentativnija muzejska ustanova u zemlji.

„Mi se nadamo da će ovaj projekat, koji će trajati nekoliko godina, polučiti izvjesne rezultate i da ćemo u tome svemu naći neki konkretan interes i da će i Zemaljski muzej, barem u nekom malom promilu ili procentu, biti povodom i razlogom dolaska ljudi i u BiH i u Sarajevo“, rekao direktor Zemljskog muzeja BiH Adnan Busuladžić.

Svijest o značaju kulturne riznice

Pored pomenutih objekata, pregovara se sa još tri institucije koje će najvjerovatnije biti uključene u projekat. To su Bošnjački institut, Ars Aevi i Umjetnička galerija BiH.

„Mene je jednom prilikom zapanjila činjenica kad sam čula koliko posjete ima Muzej grada, gdje su uglavnom sve posjete kolektivne, grupne, a da mi individualno imamo više posjete od samog Muzeja i depandansa Muzeja grada. A ovo bi sad značilo, naravno, još povećanje posjete,“ kazala je direktorica Umjetničke galerije Meliha Husedžinović.
Ceremonija otvaranja projekta "Sarajevo na rskršću svijeta", 27.11.2010.

Prostor u kojem se nalazi jedna od najznačajnijih kolekcija suvremene umjetnosti ARS AEVI također je jedan od potencijalnih partnera projekta „Sarajevo na raskršću svijeta“.

„Ja sam uistinu veoma sretan i zadovoljan da postoje ljudi koji pokreću tako složene i kompleksne incijative koje udružuju naše institucije kulture i koje ih kolektivno promoviraju na internacionalnom planu“, rekao je generalni direktor ARS AEV-a Enver Hadžiomerspahić.

Europska unija prepoznala je u segmentu kulturnog turizma potencijal koji može doprinijeti ukupnom gospodarskom razvoju, što je bio i osnovni razlog odobravanja financijskih sredstva.

„Mi očekujemo, prije svega, da će na neki način podignuti svijest o značaju iznimno bogate kulturne riznice i baštine grada Sarajeva, ujedno i BiH, a u isto vrijeme da će doprinijeti i jačanju kapaciteta institucija koje su naši hramovi kulture, a sve sve u cilju nešto integrativnije i jače turističke ponude glavnog grada. Kako vidimo, trendovi su pozitivni, te vjerujemo da će i ovaj projekt nastaviti u istom takvom, pozitivnom smjeru“,
kazala je Maja Došenović, program menadžer Delegcije EU u BiH.

Fondacija Mozaik planira osnovati i Kuću turizma u Sarajevu, koja će biti jedini infrastrukturni projekat koji bi doprinio integraciji turističke ponude grada Sarajeva.
XS
SM
MD
LG