Dostupni linkovi

Pokrenut projekat za promoviranje baštine Sarajeva


Ceremonija otvaranja projekta "Sarajevo na rskršću svijeta", 27.11.2010.
Ceremonija otvaranja projekta "Sarajevo na rskršću svijeta", 27.11.2010.
„Sarajevo na raskršću svijeta“ naziv je projekta kroz kojih će se u iduće dvije godine raditi na promoviranju kulturno-povijesne baštine grada Sarajeva. Cilj projekta je da se kroz tematiku muzeja i raznolikosti sarajevske arhitekture poboljša turistička ponuda u području kulturnog turizma i na taj način animiraju turisti za duži ostanak u gradu.

Idejni tvorac i implementator projekta je Fondacija Mozaik. Program mendžer za turizam i kulturno nasljeđe Fondacije Edin Bajramović kaže:

„Sarajevo zaista nema jedinstven turistički proizvod koji povezuje te opipljive i neopipljive elemente grada Sarajeva, tako da smo mi odlučili da povežemo važne objekte kulturno-historijske baštine grada Sarajeva.“

Ceremonija otvaranja projekta "Sarajevo na rskršću svijeta", 27.11.2010.
Projekat obuhvaća deset objekata kulturno-povijesne baštine. Među njima je Muzej Sarajeva sa svojih pet depandansa, a to su: Muzej Sarajevo 1878.-1918., poznatiji kao Muzej Sarajevskog atentata, Muzej Jevereja BiH, Svrzina kluća, Despića kuća i Brusa Bezistan.

„Pozdravljamo ovaj projekat EU koji se odnosi upravo na muzeje u Sarajevu, od kojih Muzej Sarajeva ima pet objekata na području opštine Stari Grad u Sarajevu“, kaže direktorica JU Muzej Sarajeva Alma Madžarević.

U projekat su još uključeni i Muzej Alije Izetbegovića, Kuća Alije Đerzeleza, Sebilj, Bijela Tabija, te Zemaljski muzej BiH kao nareprezentativnija muzejska ustanova u zemlji.

„Mi se nadamo da će ovaj projekat, koji će trajati nekoliko godina, polučiti izvjesne rezultate i da ćemo u tome svemu naći neki konkretan interes i da će i Zemaljski muzej, barem u nekom malom promilu ili procentu, biti povodom i razlogom dolaska ljudi i u BiH i u Sarajevo“, rekao direktor Zemljskog muzeja BiH Adnan Busuladžić.

Svijest o značaju kulturne riznice

Pored pomenutih objekata, pregovara se sa još tri institucije koje će najvjerovatnije biti uključene u projekat. To su Bošnjački institut, Ars Aevi i Umjetnička galerija BiH.

„Mene je jednom prilikom zapanjila činjenica kad sam čula koliko posjete ima Muzej grada, gdje su uglavnom sve posjete kolektivne, grupne, a da mi individualno imamo više posjete od samog Muzeja i depandansa Muzeja grada. A ovo bi sad značilo, naravno, još povećanje posjete,“ kazala je direktorica Umjetničke galerije Meliha Husedžinović.
Ceremonija otvaranja projekta "Sarajevo na rskršću svijeta", 27.11.2010.

Prostor u kojem se nalazi jedna od najznačajnijih kolekcija suvremene umjetnosti ARS AEVI također je jedan od potencijalnih partnera projekta „Sarajevo na raskršću svijeta“.

„Ja sam uistinu veoma sretan i zadovoljan da postoje ljudi koji pokreću tako složene i kompleksne incijative koje udružuju naše institucije kulture i koje ih kolektivno promoviraju na internacionalnom planu“, rekao je generalni direktor ARS AEV-a Enver Hadžiomerspahić.

Europska unija prepoznala je u segmentu kulturnog turizma potencijal koji može doprinijeti ukupnom gospodarskom razvoju, što je bio i osnovni razlog odobravanja financijskih sredstva.

„Mi očekujemo, prije svega, da će na neki način podignuti svijest o značaju iznimno bogate kulturne riznice i baštine grada Sarajeva, ujedno i BiH, a u isto vrijeme da će doprinijeti i jačanju kapaciteta institucija koje su naši hramovi kulture, a sve sve u cilju nešto integrativnije i jače turističke ponude glavnog grada. Kako vidimo, trendovi su pozitivni, te vjerujemo da će i ovaj projekt nastaviti u istom takvom, pozitivnom smjeru“,
kazala je Maja Došenović, program menadžer Delegcije EU u BiH.

Fondacija Mozaik planira osnovati i Kuću turizma u Sarajevu, koja će biti jedini infrastrukturni projekat koji bi doprinio integraciji turističke ponude grada Sarajeva.
XS
SM
MD
LG