Dostupni linkovi

Internet nije zamjena za Enciklopediju


Zastava Crne Gore
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je u nekoliko navrata počinjala izradu Enciklopedije Crne Gore i neizvjesno je da li će ikada biti završena.

Ova neizvjesnost je pojačana nakon posljednje izjave predsjednika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Momira Đurovića datu u intervjuu"Vijestima” u kojoj je rekao da je u današnjem svijetu izgubljen značaj enciklopedija naročito poslije pojave interneta.

"Zadato je Zakonom, na primjer, da jedna od glavnih aktivnosti Akademije bude priprema Enciklopedije Crne Gore. Možete prebrojati na prstima jedne ruke koliko akademija u svijetu radi na izradi enciklopedija. Da ne govorim o izgubljenom značaju enciklopedija u današnjem svijetu, naročito poslije pojave interneta", saopštio je Đurović.
Aleksandar Čilikov
Aleksandar Čilikov

Crnogorska akademija je u proteklih nekoliko decenija više puta otpočinjala izradu Enciklopedije Crne Gore i taj posao nikada nije završen.

Postavlja se pitanje, da li je internet i podaci na globalnoj mreži dovoljan izvor informacija o jednoj državi i mogu li ti podaci biti zamjena za zvaničnu Enciklopediju najviše naučne ustanove u državi.

Enciklopedija je za bilo koju državu veoma važan element koji govori o ukupnoj kulturi, civilizovanosti i identitetu te države. Na drugoj strani internet jeste olakšao i naučni rad, ali može biti veoma nestabilan izvor informacija, kaže profesor Aleksandar Čilikov.

"Ja recimo u radu sa mojim studentima, a predajem na 6 fakulteta uvijek, uz internet preporučujem da se koristi odgovarajuća literatura, jer prema nekim evropskim istraživanjima, u kontekstu umjetničke kulture kojom se ja bavim preko 50 posto informacija na internetu su polu tačne ili netačne. Tamo se svako lijepi i na internetu treba praviti selekciju kao što se to radi i u biblioteci, jer imate zastarjelu literaturu i imate neku aktuelnu literaturu koja je negdje prethodne teze možda oborila", objašnjava Čilikov.

Ministarstvo: Izrada Enciklopedije od strateškog značaja

Pogotovo je za Crnu Goru važno izraditi Enciklopediju, jer postoji mnogo kontroverzi i zato što se radi o multinacionalnoj i multikonfesionalnoj državi.

"Enciklopedija Crne Gore mora da se uradi, a to nije lako uraditi. Treba dosta vremena i novca. Na koncu, podaci iz te enciklopedije ići će na internet tako da čovjek ne mora da uzima one teške tomove nego može jednim klikom da dobije informaciju", kaže Čilikov.

Oblast koja je puna kontroverzi na internetu je istorija. Ova oblast je potpuno otvorena za emitovanje ikrivljenih činjenica, pogrešna tumačenja i manipulaciju.

Istoričar Dragutin Papović kaže da je internet nezaobilazan izvor znanja, međutim osim što je nestabilan, izrada Enciklopedije obavezuje na recenzentske, naučne kriterijume i provjere i strogi propisi.
Dragutin Papović, istoričar: Danas je teško naći zemlju koja teži da izgradi moderni identitet i razvija nauku i umjetnost, a da nema enciklopediju kao sumu naučnog i umjetničkog znanja.

"Internet ne može zamijeniti enciklopediju, jer je ona prije svega suma znanja koja se zasniva na naučnoj argumentaciji i naučnim činjenicama i koja treba da ponudi jedan sveobuhvatan pogled na istoriju, nauku, umjetnost i kulturu jednog naroda, u ovom slučaju naroda Crne Gore. Zato se nedostatak enciklopedije osjeća kao jedan veliki nedostatak, ne samo za CANU već i za vlast i sve naučne i umjetničke potencijale u Crnoj Gori. Danas je teško naći zemlju koja teži da izgradi moderni identitet i razvija nauku i umjetnost, a da nema enciklopediju kao sumu naučnog i umjetničkog znanja. Enciklopedija mora biti provjerena suma znanja dok na internetu imate dosta informacija koje nijesu provjerene ili su netačne", rekao je Papović.

Povodom Đurovićeve teze da je praktično internet obesmislio izradu Enciklopedije Crne Gore, oglasilo se i Ministarstvo za nauku koje je u saopštenju konstatovalo da je izrada jednog Enciklopedije kao strateškog projekta izuzetno opravdana i za državu važna, bez obzira što živimo u eri naprednih tehnologija.

"Informacije koje dobijamo putem interneta zaista jesu korisne i postale su dio našeg svakodnevnog načina informisanja, međutim Enciklopedija je dokument koji je rezultat naučnih istraživanja i skup provjerenih informacija, koju svaka država treba da ima i koja predstavlja strateški dokument od posebnog značaja. Upravo zato i smatramo da je Akademija nauka i umjetnosti prava adresa za izradu ovako kapitalnog projekta”, navodi se u saopštenju Ministarstva.
XS
SM
MD
LG