Dostupni linkovi

RSE zapošljava: Novinar/ka


Lokacija: Beograd

Balkanski servis Radija Slobodna Evropa/Radio Liberty (RSE/RL) objavljuje proces selekcije novinara/novinarke koji će se pridružiti našem timu u beogradskom birou.

Novinari RSE/RL pokreću, pripremaju, proizvode i isporučuju širok spektar novinarskog materijala za više platformi (radio, TV, onlajn, društveni mediji, štampani…), u zavisnosti od onoga što im je dodeljeno, a relevantno za ciljnu publiku i misiju RSE, pridržavajući se i nastojeći da premaši standard kvaliteta sadržaja RSE/RL.

Novinarski poslovi RSE/RL su raznovrsni i pokrivaju širok spektar zadataka i aktivnosti. Zaposleni će možda morati da steknu znanja i da se fokusiraju na različite oblasti u okviru svojih zadataka ili projekata, a sve dok su na istom poslu i dok su fleksibilni u pogledu vremena i lokacije. Raznovrsnost i sposobnost da se fleksibilno odgovori na izazove sveta koji se brzo menja, a uz održavanje integriteta i priznatog kvaliteta novinarstva RSE/RL, ključni su za uspeh i za RSE/RL i njegove zaposlene.

ODGOVORNOSTI

 • Kreira originalan sadržaj u širokom spektru tema i pitanja, od biltena i obaveštenja, do reportaža i analiza za relevantne platforme. Ako je urednik programa, priprema radni nalog. Prilagođava sadržaj po potrebi. Prevodi u skladu sa znanjem jezika.
 • Radi kao dopisnik sa terena i reporter na zadatku, određujući fokus izveštaja.
 • Vodi intervjue u studiju, telefonom ili na terenu.
 • Moderira, isporučuje uživo, piše blogove, snima, doprinosi, unosi onlajn, fotografiše i snima video kada se to od njega traži, koordinira druge zaposlene, pa i one koji se bave zvukom i snimanjem po potrebi.
 • Proizvodi uživo, snimljeni, onlajn, štampani itd. sadržaj, prema potrebi, koristeći dostupne tehnike, upravlja relevantnim tehnologijama, alatima i računarskom opremom i/ili usmerava stručnjake ili druge uključene zaposlene, ako mu je to dodeljeno.
 • Ažurno održava upoznatost sa političkim, ekonomskim i društvenim kretanjima u i vezanim za ciljnu oblast. Informiše se o najnovijim vestima i pitanjima pre početka radnog dana.
 • Istražuje materijal i bira pouzdane informacije iz različitih relevantnih izvora.
 • Ispunjava rokove i nastoji da ispuni ili premaši standarde RSE/RL za kvalitet rezultata.
 • Uvek se pridržava uređivačkih standarda RSE/RL i preuzima uređivačku odgovornost za sav sopstveni materijal.
 • Aktivno učestvuje u sesijama povratnih informacija o programu.
 • Od njega/nje se očekuje da redovno predlaže održive ideje o pokrivenosti i da doprinosi planiranju programa.
 • Može da radi kao urednik odgovoran za segment izlaza, npr. radio ili TV programa, ili programskog toka, veb stranica, bloga, novina, itd, na način koji je prikladan za datu platformu i koji je primenljiv. Naručuje, bira i uređuje relevantni materijal.
 • Može se tražiti da preuzme odgovornost za budžet programa/organizacione jedinice.
 • Očekuje se istraživanje inovativnih uglova za pokrivanje, obezbeđujući relevantnost za publiku.
 • Učestvuje po potrebi u programima lokalnih medija i razvija kontakte za novinarski rad i reputaciju RSE.

Obavlja i druge srodne dužnosti kada mu/joj se dodele.

MINIMALNE KVALIFIKACIJE

Obrazovanje:

 • Kombinacija obrazovanja i iskustva
 • Novinarstvo ili srodna oblast MA - Master (obavezno)

Radno iskustvo:

 • Iskustvo kao novinar - 5-8 godina (obavezno)
 • Dobro poznavanje političkih, ekonomskih i društvenih situacija u oblasti emitovanja, kao i regionalnih i međunarodnih poslova.

Kompetencije:

 • Sposobnost pružanja osnovne obuke mlađim zaposlenima kada je to potrebno.
 • U stanju je da efikasno koristi sve opcije sistema za upravljanje sadržajem RSE/RL – sposoban/sposobna za postavljanje i uređivanje teksta i fotografija, pravljenje foto galerija, postavljanje video zapisa, zakazivanje programa i osnovne operacije Internet TV-a.
 • Doprinosi održavanju pozitivnog radnog okruženja. Proaktivno pruža podršku unutar i izvan sopstvenog tima.
 • Ima razumevanje za misiju RSE/RL i ciljeve u oblasti emitovanja.
 • Srednji nivo engleskog jezika. Pouzdano prevodi aktuelne tekstove sa engleskog na maternji jezik.
 • Poseduje sveobuhvatne veštine kreiranja sadržaja i zahteva minimalno uređivanje i urednički nadzor. Ima razvijenu mrežu originalnih izvora, pored sposobnosti za svestrano izveštavanje i pisanje.
 • Dokazane sposobnosti na više platformi i medija, dobro poznavanje drugih medija i platformi.
 • Traži mogućnosti za profesionalni razvoj, kako u smislu izazovnih zadataka, tako i na obuci.
 • Ispravna urednička presuda. Sposobnost uređivanja rada drugih i preuzimanja odgovornosti za krajnji segment.
 • Spremnost i sposobnost za učenje i rad sa audio i video opremom, alatima za obradu teksta, alatima za istraživanje informacija i novim tehnologijama i medijskim platformama, kao i za sticanje ili unapređenje znanja o novinarskim praksama relevantnim za zadatak.

Jezici:

 • Jezik emitovanja u regionu - maternji
 • Engleski jezik - aktivno znanje, usmeni+pismeni

Ukoliko ste zainteresovani za ovu poziciju, prijavite se tako što ćete dostaviti svoju biografiju i propratno pismo na engleskom jeziku.

Plate zaposlenih u emiterskim regionima RSE/RL su konkurentne, na osnovu preovlađujućih lokalnih uslova. Beneficije zaposlenih u regionima koji emituju RSE/RL su u skladu sa lokalnim zakonima o radu koji su specifični za zemlju.

Napomena: Kao odgovor na promene operativnih zahteva, RSE/RL zadržava diskreciono pravo da ne zakaže sastanak ili da izmeni specifikacije posla za određeno radno mesto.

Odgovaranjem na ovaj oglas ili slanjem svoje biografije i/ili drugih ličnih podataka na RadioSlobodnaEvropa/RadioLiberty, saglasni ste da će vaši podaci biti sačuvani i upravljani od strane zaposlenih u HR odeljenju kompanije za moguću buduću upotrebu u potpunom skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (Opšta Uredba o zaštiti podataka) GDPR i Zakon br. 110/2019 Coll., o obradi ličnih podataka. Ovaj sporazum se može povući samo pismenim opozivom i ostaje na snazi do tog datuma. Međutim, ne duže od pet godina.

XS
SM
MD
LG