Dostupni linkovi

Pokret za promjene bi da stavi pod lupu i finsansije NVO


Jedna od akcija NVO u Podgorici - ilustracija
Direktori nevladinih organizacija u Crnoj Gori rezervisani su prema priijedlogu Pokreta za promjene da njihovo poslovanje podliježe Zakonu o konfliktu interesa, odnosno da oni koji godišnje prihoduju više od 100.000 eura nadležnoj komisiji dostavljaju izvještaj o imovini. Pojedini od njih smatraju kako bi bolje bilo pod lupu staviti prihode državnih organa i pojedinaca u vlasti.

Opozicioni Pokret za promjene predložio je da se izmjenama Zakona o konfliktu interesa, koji je usvojen krajem jula, ubuduće obavežu i direktori nevladinih organizacija koje godišnje prihoduju više od 100. 000 eura da dostavljaju nadležnoj komisiji izvještaj o imovini. Cilj je, kako se navodi, transparetniji rad NVO sektora i veća kontrola njihovog poslovanja.

Podrška za inicijativu PZP-a međutim ne stiže od vladajuće Demokratske partije socijalista koja je dosada često prozivala NVO sektor za neosnovanu i neumjerenu kritiku stanja u društvu.

"Što se tiče Pokreta za promjene i njihove inicijative kada su u pitanju NVO nećemo prihvatiti njihovu inicijativu jer su za to imali priliku da kada smo donosili Zakon o NVO. Sada se realizuje nekakva naknadna pamet. NVO sektor je veoma značajan za Crnu Goru, za njen napredak i uključeni su u određene programe kako je to savjetovala Evropska komisija. Moj lični stav je da ja nemam nikakvih sumnji da tu ima nekih neregularnosti kada je u pitanju rad NVO sektora i tih organizacija", ocjenjuje Zarija Franović, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet.
Kovačević: Koliko ja razumijem ovu inicijativu ona se odnosi na konflikt interesa, a konflikt interesa se vezuje za pojedince, a ne za organizacije.

U Crnoj Gori 10–ak uticajnih nevladinih organizacija imaju godišnji budžet preko milion eura.

Među njima prednjači Centar za demokratsku tranziciju sa budžetom od gotovo milion i po eura.

Da li to znači da upravo njihove račune treba prvo češljati pitali smo Milicu Kovačević, izvršnu direktorku CDT-a.

"Koliko ja razumijem ovu inicijativu ona se odnosi na konflikt interesa, a konflikt interesa se vezuje za pojedince, a ne za organizacije. U tom smislu inicijativa Pokreta za promjene čini mi se da je ciljala na lidere NVO. To jeste važna oblast međutim, da li se ona reguliše Zakonom o konfliktu interesa na ovaj način da se odnosi samo na javne funkcionere ili je to predmet Zakona o NVO gdje unutrašnji akti regulišu konflikt interesa", navodi Kovačević.

Uljarević: Inicijativa loše pozicionirana

Na pitanje da li to znači da se CDT ne osjeća prozvanim tim prije što se lansiraju teze kako finansije vaše NVO pomaže i sama država, ona odgovara:

"Apsolutno ne. Naš finansijski izvještaj je na sajtu i vrlo je lako provjeriti koliko je mali iznos sredstava koji dobijamo od države".
Vuk Maraš
Vuk Maraš

Nevladina Organizacija MANS koja je često zbog opsežnog bavljenja korupcijom na meti kritika iz vladajućih redova, prošle godine imala je budžet od oko pola miliona eura.

Direktor MANS-ovog monitoring programa Vuk Maraš primjećuje kako bi bolje bilo da je inicijativa išla ka tome da se ispitaju prihodi pojedinih državnih organa, ali i firmi koje posluju na sumnjiv način.

"Dakle, smatramo da postoje prioriteti i da je prije bilo potrebno u Zakon o konfliktu interesa uvrstiti i direktore različitih službi policije, posebno one koji se bave korupcijom i organizovanim kriminalom ili recimo predstavnike Agencije za nacionalnu bezbjednost jer su te grupe izrazito ranjive na korupciju i postoji velika mogućnost da takvi ljudi dođu u kontakt sa krivičnim djelima koji imaju elemente korupcije, odnosno da oni budu njihovi vinovnici. Sa druge strane vrlo je čudno zašto se u prijedlogu Pokreta za promjene ne potenciraju, recimo vlasničke strukture Prve banke, Elektroprivrede ili slično, odnosno onih velikih sistema koji drastično utiču na život građana Crne Gore", navodi Maraš.

Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje ističe kako ta nevladina organizacija redovno podnosi finansijske izvještaje nadležnim organima i donatorima. Kada je riječ o inicijativi za superviziju finansijskog poslovanja u NVO sektoru, kako to predlaže PZP, Uljarević kaže:

"Prije svega naš principijelni stav je da finansije u NVO sektoru treba da budu transparentne kao i ljudi koji rukovode NVO, ali inicijativa PZP je sistemski loše pozicionirana. Meni je lično bliža ranija inicijativa te političke partije u kojoj su se predlagali tzv. socijalni i finansijski kartoni kojima bi se učinile javnim svih punoljetnih građana Crne Gore i svakako bi se time značajnije doprinijelo borbi protiv korupcije".
XS
SM
MD
LG